Team rowing together on water

Vesihuolto 2021 ja yhdyskuntatekniikan näyttely

When

From: 13-lokakuu-2021 To: 14-lokakuu-2021

AFRY Vesihuolto 2021 -päivillä ja yhdyskuntatekniikan näyttelyssä

AFRYn asiantuntijat ovat tavattavissa ständillämme Bc3 koko tapahtuman ajan. Alla myös asiantuntijoidemme puheenvuorojen aiheet ja aikataulut. Nähdään Turussa!

AFRYn esiintyjät keskiviikkona 13.10.

 • klo 9.30–11.20 Vesihuoltonuorten seminaari, teemana kestävä vesihuolto
  Terhi Renko, osastopäällikkö, AFRY, Jyrki Laitinen, Kestävä vesihuolto -ryhmän päällikkö, Suomen ympäristökeskus (SYKE) & Irina Nordman, toimitusjohtaja, Turun Vesihuolto
 • klo 13.40–14.00 Raudalla ja mangaanilla tukkeutuneiden kaivojen puhdistus – menetelmän käyttökokemukset Suomessa
  Elina Anttonen, osastopäällikkö (Sali 2)
 • klo 14.00–14.20 Sprinkleritestausten hyvät käytännöt
  Anne-Mari Aurola, tiimipäällikkö (Sali 1)
 • klo 16.10–16.30 Uusi maanalainen UV-desinfiointilaitos, case Kakolanmäen jätevedenpuhdistamo
  Guido Nuijten, pääsuunnittelija (Sali 1)

AFRYn esiintyjät torstaina 14.10.

 • klo 9.50–10.10 Vesihuoltoalan yhtenäinen turvallisuusjohtaminen
  Ritva Laitala, asiantuntija (Sali 1)
 • klo 13.20–13.40 Maaperähapetus - ympäristöystävällinen ja edullinen menetelmä kaivoveden laadun parantamiseen
  Timo Friman, projektipäällikkö (Sali 2)
 • klo 14.00–14.20 Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy:n Ahveniston tekopohjavesilaitoksen kapasiteettitarkastelut numeerisen pohjaveden virtausmallin avulla
  Riku Hakoniemi, pohjavesiasiantuntija (Sali 2)
 • klo 14.20–14.40 Verkosto-omaisuudenhallinta ja toiminta kolmantena osapuolena Tampereen raitiotiehankkeessa
  Karin Lepola, tiimipäällikkö, AFRY & Pekka Laakkonen, verkostojohtaja, Tampereen Vesi (Sali 1)
 • 16.10–16.30 Hiilijalanjälkilaskennan hyödyntäminen puhdistamohankkeen elinkaaren aikana, Case-esimerkit: Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo ja Turun seudun puhdistamo
  Petri Nissinen, projekti-insinööri (Sali 1)
Lake and forest with a dock

Tutustu vesihuoltoalan palveluihimme

Osaamistamme ovat mm. hulevesien ja tulvien hallinta, jätevedenpuhdistus, lietteenkäsittely, pohjavesi, vedenkäsittely, vesihuoltoverkostot, vesirakentaminen sekä vesihuollon liikkeenjohdon konsultointi.