wastewater treatment plant

Vesiyhdistyksen seminaari: Ilmastonmuutoksen torjunta jätevesisektorilla

When

From: 11-marraskuu-2021 15:00 EET To: 11-marraskuu-2021 18:00 EET

Vesiyhdistyksen seminaari: Ilmastonmuutoksen torjunta jätevesisektorilla

Helsingin Säätytalolla järjestettävän seminaarin tavoite on tuoda konkretiaa ilmastonmuutoksen torjuntaan jätevesisektorilla, esimerkiksi hiilijalanjäljen, energiatehokkuuden ja regulaationäkymien näkökulmista.

Millaisia toimenpiteitä on jo toteutettu ja mitä on vielä tulossa? Tämä seminaari kokoaa yhteen alan asiantuntijoita, kuten tutkijoita, käyttäjiä ja alalla toimivia yrityksiä jakamaan kokemuksiaan ja keskustelemaan. Yhtenä puhujista on AFRYn Petri Nissinen.

Seminaarin ohjelma

Regulaatiokatsaus, yhdyskuntajätevesidirektiivin tilanne
Ari Kangas, Ympäristöministeriö

YM:n rahoittamien energiahankkeiden esittely
Riikka Malila, Ympäristöministeriö

Jätevedenpuhdistamon hiilijalanjälki, suomalaisten ja puolalaisten puhdistamoiden vertailu
Henri Haimi, FCG

Näkökulmia ja toimenpiteitä jätevesisektorin ilmastotyössä pääkaupunkiseudulla
Juha Viholainen, HSY

Vähäpäästöisempää vettä – Turun Vesihuollon tiekartta päästöjen vähentämiseen
Petri Nissinen, AFRY ja Eeva-Leena Rostedt, Turun Vesihuolto Oy

Puhdistamolietteen typpi kiertoon: LBG:n ja ammoniakkiveden tuotannon toteutus
Rauni Karjala, Gasum Oy

Using predictive control for smart wastewater treatment
Peter Alexander Stentoft, Veolia

Luentojen jälkeen jatketaan keskustelua iltapalan ääressä. Seminaari on maksuton.

Wastewater treatment

Tutustu AFRYn jätevesipalveluihin

Lue palveluistamme ja asiantuntemuksestamme jätevesisektorilla.