suola yva

YVA-selostusvaiheen yleisötilaisuus

When

From: 27-tammikuu-2021 18:00 EET To: 27-tammikuu-2021 20:00 EET

CrisolteQ Oy:n regenerointisuolan käsittelylaitos, Tornio

Verkon kautta järjestettävässä yleisötilaisuudessa esitellään hankkeen ympäristövaikutuksia. Esitysten jälkeen on mahdollisuus vapaaseen keskusteluun ja kysymyksille.

CrisolteQ Oy on toteuttanut ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukaisen menettelyn, jossa selvitettiin Outokummun Tornion tehdasalueella sijaitsevan regenerointisakan käsittelylaitoksen toiminnan muutosten ympäristövaikutukset. Hankkeen tavoitteena on Outokummun terästuotannossa syntyvän regenerointisuolan sisältämien metallien ja sulfaattien talteenotto ja hyötykäyttö. Käsittelylaitos lisää sivutuotevirtojen hyötykäyttöä ja vähentää loppusijoitettavien teollisuuden sivutuotteiden määrää jätelainsäädännön tavoitteiden mukaisesti.

YVA-selostusvaiheen yleisötilaisuus pidetään verkossa 27.1.2021 klo 17.00 alkaen

Tilaisuuteen voit osallistua tästä linkistä.

Tilaisuuden esitys löytyy tapahtuman jälkeen tapahtumatallenteista.

suola yva
suola yva

Miljökonsekvensbeskrivningens sista samråd

CrisolteQ Oy:s Anläggning för behandling av regenereringssalt, MKB

I samrådet som ordnas virtuellt presenteras projektets miljökonsekvensbedömningar. Publiken kan ställa frågor under tillställningen.

CrisolteQ Oy har inlett ett bedömningsförfarande enligt den finska lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (MKB-lagen) för att utreda miljökonsekvenserna av en ändring av verksamheten vid anläggningen för behandling av regenereringssalt på Outokumpus fabriksområde i Torneå.

Målet med projektet är att ta till vara och återvinna metaller och sulfater som finns i det regenereringssalt som uppstår vid Outokumpus stålproduktion. Behandlingsanläggningen ökar återvinningen av sidoströmmar och minskar den mängd biprodukter som ska slutdeponeras. Detta är i enlighet med målen i avfallslagstiftningen.

MKB:ns samråd hålls på nätet 27.1.2021, med start kl. 16 (Svensk tid)

Du kan delta i samrådet genom att klicka på den här länken.

Samrådets presentationer laddas efter tillställningen upp på denna sida.