Teollisuusjätteen käsittely

YVA-yleisötilaisuus: Fortum Waste Solutions Oy, Kuopion teollisuusjätekeskuksen laajentaminen

When

From: 15-kesäkuu-2020 18:00 EEST To: 15-kesäkuu-2020 19:00 EEST

Fortum Waste Solutions Oy:n Kuopion teollisuusjätekeskuksen laajentaminen, ympäristövaikutusten arviointiselostuksen esittelyn yleisötilaisuus

Hankkeesta vastaavalla Fortum Waste Solutions Oy:llä (Fortum) on toiminnassa oleva teollisuusjätekeskus Kuopion Sorsasalossa. Fortum suunnittelee teollisuusjätekeskuksen alueiden ja toiminnan laajentamista. Laajennuksen tarkoituksena on parantaa jätteiden alueellisia vastaanotto- ja käsittelymahdollisuuksia sekä lisätä erilaisten jätemateriaalien ja teollisuuden sivutuotteiden hyötykäyttöä.

Fortum on toimittanut yhteysviranomaisena toimivalle Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017, YVA-laki) mukaisen ympäristövaikutusten arviointiselostuksen (YVA-selostus), joka koskee Kuopion Sorsasalon teollisuusjätekeskuksen laajentamista. YVA-selostuksessa esitetään tiedot hankkeesta ja sen eri toteutusvaihtoehdoista sekä arvio näiden ympäristövaikutuksista.

Arviointiselostusta koskeva yleisötilaisuus, jossa esitellään hanketta ja laadittua ympäristövaikutusten arviointiselostusta, järjestetään Microsoft Teamsilla. Tilaisuudessa yleisöllä on myös mahdollisuus kysyä kysymyksiä ja esittää näkemyksiä liittyen hankkeeseen ja laadittuun arviointiselostukseen.

Yleisötilaisuus pidetään ma 15.6.2020 klo 17:00 alkaen. Tilaisuuteen liittyminen tapahtuu alla olevan linkin kautta: