Padlock on computer keyboard. Network Security, data security and antivirus protection PC

Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

ÅF Pöyry AB ja sen tytäryhtiöt (yhdessä ’’AFRY’’ tai ’’me’’) sitoutuvat suojelemaan yksityisyyttäsi ja pitämään henkilötietosi turvassa. Tältä sivustolta löydät tietoa siitä, mitä henkilötietoja AFRY kerää ja miten niitä käytetään ja suojellaan. Jos annat AFRYlle muiden henkilöiden (esimerkiksi kollegoidesi) henkilötietoja, ole hyvä ja esittele heille tämä tietosuojaseloste.

Käsittelemme henkilötietoja lainmukaisesti. Lisää tietoa henkilötietojen käsittelystämme:

Tietosuojaseloste asiakkaille ja liikekumppaneille

Tämä tietosuojaseloste antaa tietoa AFRYn mahdollisten tai nykyisten asiakkaiden työntekijöiden ja muiden liikekumppaneiden henkilötietojen keräämisestä, käyttämisestä, säilyttämisestä ja jakamisesta.

1. Käsiteltävien henkilötietojen kategoriat

Henkilötiedot, joita voidaan kerätä:

 • Perustiedot, kuten nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, titteli tai asema organisaatiossa;
 • Yrityksen tiedot, kuten tarkemmat tiedot yrityksestä, jossa työskentelet, mukaan lukien taloudelliset tiedot ja muu yritystoimintaan liittyvä tieto, joka liittyy yrityksesi yhteistyöhön AFRYn kanssa, kuten tieto kokouksista, projekteista ja toimeksiannoista
 • Liiketoimintamahdollisuudet, kuten yksityiskohdat mahdollisista projekteista tai toimeksiannoista, mukaan lukien sidosryhmätiedot, markkina-alue(et) ja osaamisalue(et)
 • Markkinointiin liittyvät tiedot, kuten tilatut uutiskirjeet, yhteys markkinointikampanjoihin ja tieto siitä, onko suoramarkkinointi kielletty
 • IT-pääsyoikeudet , toisin sanoen tiedot, joita käytetään, kun käytät AFRYn IT-järjestelmiä ja verkkoja, kuten IP-osoite ja kaikki tietoturvallisen yhteyden luomiseen ja ylläpitämiseen sekä lokitiedon kirjaamiseen tarvittavat tiedot

Yllämainitut tiedot voidaan kerätä suoraan sinulta, AFRYn asiakkailta tai liikekumppaneilta tai julkisista lähteistä, kuten internet-hauista.

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja laillinen peruste

AFRY kerää ja käsittelee henkilötietoja laillisiin liiketoimintansa tarpeisiin, esimerkiksi tehdäkseen sopimuksia sinun tai työnantajayrityksesi kanssa, tai tehdäkseen yhteistyötä muiden liikekumppaneiden kanssa, markkinoidakseen AFRYä ja sen palveluita ja tuotteita tai kuten muutoin laki vaatii tai sallii.

Alla esimerkkilista AFRYn liiketoiminnallisista syistä käsitellä tietoja:

 • AFRYn palveluiden toimittaminen ja siihen liittyvät sopimukset, projektinhallinta, työnsuunnittelu ja resurssien allokointi
 • liiketoiminnan suunnittelu ja kehitys, strategiakehitys ja tilastojen arviointi
 • laskujen ja maksujen vastaanotto ja lähetys
 • turvallisuuden varmistaminen ja tiedon tehokasta hyödyntäminen, esimerkiksi varmistaen, että liiketoiminnalle kriittinen informaatio ja muut edut on suojeltu
 • terveyden ja turvallisuuskäytäntöjen ylläpito
 • petosten, väärinkäytösten tai muiden rikkomusten tutkinta ja ennaltaehkäisy
 • kanteiden ja valitusten hallinnointi ja AFRYn laista tulevien velvollisuuksien toteuttaminen.

3. Henkilötietojen säilytys ja poisto

AFRY käsittelee ja säilyttää henkilötietoja vain sen aikaa kun se on välttämätöntä huomioiden syyt, miksi tietoja on kerätty, lain vaatimukset sekä mahdolliset riidat ja voimassaolevat sopimukset. Tietoja säilytetään siis esimerkiksi sopimuksen täyttämisen ajan ja sitä seuraavan vastuuajan, jonka jälkeen muun muassa kanteita ei voi kyseisen sopimuksen perusteella enää tehdä.

4. Kenen kanssa jaamme henkilötietoja

Henkilötietoja voidaan jakaa AFRY-konsernin sisällä tässä tietosuojaselosteessa käsiteltyihin tarkoituksiin. Henkilötietoja, jotka ovat elektronisessa muodossa, käsitellään pääasiassa EU- ja ETA-alueella. AFRYllä on asiakkaita ja projekteja ympäri maailmaa, joten AFRYn konserniyhtiöt ja luotettavat palveluntarjoajat ja liikekumppanit saattavat käsitellä henkilötietoja myös EU:n ja ETA:n ulkopuolella.

Henkilötietoja saatetaan jakaa ulkopuolisten palveluntarjoajien, kuten järjestelmätoimittajien, alikonsulttien, asianajajien tai muiden ulkopuolisten neuvonantajien kanssa.

Liikekumppaneiden henkilötietoja saatetaan jakaa AFRYn asiakkaille ja asiakkaiden henkilötietoja saatetaan jakaa AFRYn liikekumppaneille tai muilla kolmansille tahoille siltä osin kuin se on välttämätön AFRYn sopimuksille tai potentiaalisille sopimuksille tai kun laki, oikeuden tai viranomaisen määräys tai arvopaperimarkkinasääntely sitä vaatii.

Soveltuvia tietoturva- ja muita tarpeellisia toimenpiteitä käytetään kaikissa kansainvälisissä henkilötiedonsiirroissa, jotta varmistamme, että henkilötietoja käsitellään ja suojellaan tämän tietosuojaselosteen ja soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Tämä tarkoittaa esimerkiksi Euroopan komission tarjoamien mallilausekkeiden hyödyntämistä.

5. Sinun oikeutesi

Soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti, tiettyjen ehtojen ja rajoitusten salliessa, sinulla on seuraavat oikeudet:

 • Oikeus saada pääsy tietoihin (tietopyyntö) ja oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen 
 • Oikeus tietojen oikaisemiseen
 • Oikeus tietojen poistamiseen
 • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
 • Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Voit käyttää yllämainittuja oikeuksia lähettämällä sähköpostin osoitteeseen privacy@afry.com. Peruuttaaksesi tilauksesi elektronisista uutiskirjeistä ja markkinoinnista, voit aina klikata ”Peruuta tilaus” (”Unsubscribe”) linkkiä kyseisen sähköpostin lopussa.

Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle AFRYn henkilötietolainsäädännön noudattamiseen liittyen.

6. Meistä

ÅF Pöyry AB (publ), jonka Ruotsin yritysrekisterin myöntämä yritystunnus on 556120-6474 ja jonka rekisteröity osoite on SE-169 99 Stockholm, Sweden on AFRY-konsernin pääasiallinen rekisterinpitäjä. Lisäksi ÅF Pöyry AB:n tytäryhtiöt voivat olla rekisterinpitäjiä ja käsitellä henkilötietoja tässä tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla. Suhteesi AFRYyn vaikuttaa siihen, mitkä konserniyhtiömme pääsevät henkilötietoihisi ja käsittelevät niitä ja mitkä konserniyhtiömme ovat rekisterinpitäjiä tietojesi suhteen.

Jos sinulla on mitään kysyttävää AFRYn käsittelemien henkilötietojesi yksityisyyden tai tietoturvan osalta tai siitä, mitkä konserniyhtiömme ovat rekisterinpitäjiä, ole yhteydessä privacy@afry.com tai tietosuojasta vastaavaan henkilöömme:

ÅF Pöyry AB (publ)

Att: Data Privacy Manager

SE-169 99 Stockholm, Sweden

[Takaisin ylös]

Tietosuojaseloste työnhakijoille

Tämä tietosuojaseloste antaa tietoa AFRYn työnhakijoiden henkilötietojen keräämisestä, käyttämisestä, säilyttämisestä ja jakamisesta. Henkilötietoja kerätään kun hakija rekisteröityy internetsivullemme ja hakija tai AFRY voivat täydentää tietoja niin kauan kuin hakemus on voimassa.

1. Käsiteltävien henkilötietojen kategoriat

 • Perustiedot, kuten nimi, sähköpostiosoite, osoite, puhelinnumero, tai muu kontaktitieto;
 • Työhakemus: Koulutus, työhistoria, toimeksiannot, osaaminen, hakemuskirje yms.
 • Rekrytointiprosessiin liittyvät tieto: esimerkiksi haastatteluissa, testeissä tai suosittelijoilta saatu tieto.
 • Arkaluonteinen henkilötieto: Joskus työnhakija jakaa AFRYlle niin kutsuttua arkaluonteista henkilötietoa, kuten etninen alkuperä, poliittiset mielipiteet, uskonnollinen tai filosofinen vakaumus tai ammattiliiton jäsenyys taikka hakijan seksuaalinen suuntautuminen. Suosittelemme, että tällaista tietoa ei jaettaisi AFRYn kanssa. Jos hakija kuitenkin jakaa tällaista tietoa, käsittelemme tietoa hakijan suostumuksella. Tällaista tietoa käsitellään erityisellä huolellisuudella ja hakijan yksityisyyttä mahdollisimman hyvin suojellen.

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja laillinen peruste

AFRY kerää ja käsittelee hakijoiden henkilötietoja lain vaatimusten mukaisesti tai kun käsittely on tarpeen AFRYn laillisten intressien turvaamiseksi. Osaa henkilötiedoista käsitellään hakijan suostumuksen perusteella (esimerkiksi tietoja, joita ei ole pyydetty hakijalta, mutta jotka hakija on toimittanut osana CV:tään tai hakemuskirjettään).

Hakijan tiedot voidaan jakaa AFRYn henkilöstöhallinnossa ja muilla tarvittavilla osastoilla (esimerkiksi haettavan työntekijän esimiesten kanssa), jotta voidaan arvioida, kuinka hyvin hakemus sopii haettavan työntekijän rooliin tai mahdollisiin muihin avoimiin työpaikkoihin. Lisäksi hakemustiedot arvioidaan yhdessä muun tiedon kanssa, jotka hakija toimittaa AFRYlle osana rekrytointiprosessia (esimerkiksi haastatteluissa, testeissä tai suosittelijoiden kautta). Jos työhakija valitaan tehtävään, hänen toimittamansa tiedot säilytetään ja käytetään esimerkiksi henkilön työntekijäprofiilin perustamiseen tai muihin työsuhteeseen liittyviin tarkoituksiin.

3. Henkilötietojen säilytys ja poisto

AFRY käsittelee ja säilyttää hakijoiden henkilötietoja kolmen vuoden ajan alkuperäisestä rekisteröitymisestä. Kolmen vuoden jälkeen hakijalle lähetetään viesti, jossa hakijan suostumusta pyydetään tietojen säilyttämiseen vielä vuodeksi.

4. Kenen kanssa jaamme henkilötietoja

Henkilötietoja voidaan jakaa AFRY-konsernin sisällä tässä tietosuojaselosteessa käsiteltyihin tarkoituksiin. Henkilötietoja, jotka ovat elektronisessa muodossa, käsitellään pääasiassa EU- ja ETA-alueella. AFRYllä on asiakkaita ja projekteja ympäri maailmaa, joten AFRYn konserniyhtiöt ja luotettavat palveluntarjoajat ja liikekumppanit saattavat käsitellä henkilötietoja myös EU:n ja ETA:n ulkopuolella.

Henkilötietoja saatetaan jakaa ulkopuolisten palveluntarjoajien, kuten järjestelmätoimittajien, alikonsulttien, asianajajien tai muiden ulkopuolisten neuvonantajien kanssa.

Henkilötietoja jaetaan AFRYn kumppaneille siltä osin kuin se on välttämätön AFRYn sopimuksille tai potentiaalisille sopimuksille hakijan kanssa tai kun laki, oikeuden tai viranomaisen määräys tai arvopaperimarkkinasääntely sitä vaatii.

Soveltuvia tietoturva- ja muita tarpeellisia toimenpiteitä käytetään kaikissa kansainvälisissä henkilötiedonsiirroissa, jotta varmistamme, että henkilötietoja käsitellään ja suojellaan tämän tietosuojaselosteen ja soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Tämä tarkoittaa esimerkiksi Euroopan komission tarjoamien mallilausekkeiden hyödyntämistä.

5. Sinun oikeutesi

Soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti, tiettyjen ehtojen ja rajoitusten salliessa, sinulla on seuraavat oikeudet:

 • Oikeus saada pääsy tietoihin (tietopyyntö) ja oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen 
 • Oikeus tietojen oikaisemiseen
 • Oikeus tietojen poistamiseen
 • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
 • Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Voit käyttää yllämainittuja oikeuksia lähettämällä sähköpostin osoitteeseen privacy@afry.com. Peruuttaaksesi tilauksesi elektronisista uutiskirjeistä ja markkinoinnista, voit aina klikata ”Peruuta tilaus” (”Unsubscribe”) linkkiä kyseisen sähköpostin lopussa.

Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle AFRYn henkilötietolainsäädännön noudattamiseen liittyen.

6. Meistä

ÅF Pöyry AB (publ), jonka Ruotsin yritysrekisterin myöntämä yritystunnus on 556120-6474 ja jonka rekisteröity osoite on SE-169 99 Stockholm, Sweden on AFRY-konsernin pääasiallinen rekisterinpitäjä. Lisäksi ÅF Pöyry AB:n tytäryhtiöt voivat olla rekisterinpitäjiä ja käsitellä henkilötietoja tässä tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla. Suhteesi AFRYyn vaikuttaa siihen, mitkä konserniyhtiömme pääsevät henkilötietoihisi ja käsittelevät niitä ja mitkä konserniyhtiömme ovat rekisterinpitäjiä tietojesi suhteen.

Jos sinulla on mitään kysyttävää AFRYn käsittelemien henkilötietojesi yksityisyyden tai tietoturvan osalta tai siitä, mitkä konserniyhtiömme ovat rekisterinpitäjiä, ole yhteydessä privacy@afry.com tai tietosuojasta vastaavaan henkilöömme:

ÅF Pöyry AB (publ)

Att: Data Privacy Manager

SE-169 99 Stockholm, Sweden

[Takaisin ylös]