Meeting people

Emma Kärkkäinen - AFRY Future Stars -urapolkuohjelmasta prosessi-insinööriksi

Emma Kärkkäinen – AFRY Future Stars -ohjelmasta prosessi-insinööriksi

Emma aloitti ensimmäisessä opiskelijoiden urapolkuohjelmassamme vuonna 2019. Kahden vuoden harjoittelijaohjelman käytyään hän nyt viittä vaille valmis diplomi-insinööri ja saanut vakituisen työpaikan prosessi-insinöörinä Prosessiteollisuus Suomen liiketoiminnassa. Näin Emma kommentoi kokemustaan AFRY Future Stars -urapolkuohjelmassa: "Harjoittelijana pääsin alusta asti mukaan asiakasprojekteihin ja työtehtäviä karttui niin detaljisuunnittelusta kuin projektinhallinnasta."

Meet our people Emma Kärkkäinen Finland
Emma Kärkkäinen, tuore prosessi-insinööri

Emma, kerro hieman opinnoistasi

Olen valmistumassa diplomi-insinööriksi Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulusta, jossa pääaineeni oli biomassan jalostustekniikka. Sivuaineena luin tuotantotaloutta ja kansainvälistä kokemusta kartutin puolen vuoden vaihto-opinnoilla Singaporessa vuonna 2018. Future Stars -ohjelma (tuolloin vielä nimellä Pöyry Stars) järjestettiin ensimmäistä kertaa vuonna 2019 ja konseptina se kiehtoi heti, sillä ohjelmaan kuului kesätöiden lisäksi töitä opintojen ohella. Myös esimerkiksi muiden osastojen harjoittelijoihin tutustuminen ja oman urapolun parempi hahmottaminen motivoivat hakuvaiheessa.

Mitä Future Stars -ohjelmaan sinulla sisältyi?

Stars-harjoittelijana pääsin alusta asti mukaan asiakasprojekteihin ja työtehtäviä karttui harjoitteluaikana niin detaljisuunnittelusta kuin projektinhallinnastakin. Lisäksi olin mukana erilaisissa firman sisäisissä kehityshankkeissa. Lukuvuoden aikaiset työtunnit saatiin aina joustavasti sovittua niin, että opinnot etenivät samalla. Opinnoista on ollut suoraan hyötyä työtehtävissä, ja toisaalta harjoitteluajan työt hyödynsivät opinnoissa. Sain työkokemuksella hyväksi luettua opintopisteitäkin, koska työtehtävät tukivat pääaineopintojani niin hyvin.

Viimeisen puolen vuoden ajan kirjoitin AFRYlle diplomityötäni liukosellun valmistuksesta. Sain itse esittää toiveita minua kiinnostavista teemoista, ja kollegat tekivät useita aihe-ehdotuksia. Valitsin lopulta liukoselluaiheen, sillä se yhdisti laajasti minua kiinnostavia teemoja aina ympäristökysymyksistä investointiprojektien kustannuslaskentaan. Diplomityössäni vertailin eri valkaisumenetelmiä liukosellutehtaan kuitu-, kemikaali- ja energiataseiden avulla, minkä lisäksi arvioin muun muassa kustannuksia ja vedenkäyttöä.

Monipuoliset työt ”sellutiimissä” odottavat

Diplomityön jälkeen jatkan nyt vakituisena työntekijänä AFRYn Prosessiteollisuus-divisioonassa samassa tiimissä, jossa olin Stars-harjoittelijana. Sellutiimiin kuuluvana prosessi-insinöörinä työnkuvani on mukavan monipuolinen, sillä se voi sisältää projekteja aina yksittäisistä selvityksistä tehtaan esi- ja detaljisuunnitteluun. On todella mielenkiintoista päästä näkemään esimerkiksi pitkien suunnitteluprojektien etenemistä jopa useamman vuoden ajalta. Toisaalta projektityössä on paljon vaihtelua, joten sitäkin kautta on mahdollisuus oppia jatkuvasti uutta.

Miten kommentoisit Future Stars -ohjelmaa?

Future Stars -ohjelma oli hyödyllinen sekä omien kiinnostuksen kohteiden että vahvuuksien ja kehitystarpeiden hahmottamisessa. Ohjelma vastasi odotuksiani hyvin, oikeastaan monipuolisuudessaan ylittikin ne. Oli myös hienoa tutustua muihin harjoittelijoihin eri aloilta ja oppia heiltä uusia työtapoja. Erilaiset koulutuspäivät antoivat valmiuksia sekä harjoitteluaikaan, että sen jälkeisiin tehtäviin. Uusille Staroille haluan korostaa palautteen pyytämisen tärkeyttä. Kannattaa lähteä ennakkoluulottomasti kokeilemaan erilaisia työtehtäviä, vaikka aiheet eivät olisi etukäteen tuttuja – yllättävätkin asiat voivat osoittautua todella hyödyllisiksi myöhemmin.

Young professionals bike

AFRY Future Stars -urapolkuohjelma

Mistä on oikein kyse? Tutustu vuoden mittaiseen urapolkuohjelmaamme luonnontieteiden, tekniikan ja kauppatieteiden opiskelijoille.