People talking

”Tällä alalla on lähes välttämätöntä olla kehityshaluinen ja -kykyinen, ja siksi se sopii juuri minulle”

”Tällä alalla on lähes välttämätöntä olla kehityshaluinen ja -kykyinen, ja siksi se sopii juuri minulle”

Hiljattain töölöläistynyt Joona Lahti työskenteli aiemmin AFRYllä Ruotsin Eskilstunassa, Västeråsissa ja Örebrossa. Roolit ovat ajan mittaan kehittyneet; Joona on toiminut useissa tehtävissä LVIJ-suunnittelijasta projektipäällikköön. Lisäksi hän ylläpitää teoreettista osaamistaan luennoimalla ruotsalaisessa ammattikorkeakoulussa. Näin hän yhdistää verkostoitumisen, LVI-alan uusimmat tuulet sekä käytännön projektinjohtokokemuksensa.

Miten päädyit AFRYlle ja onko AFRY vastannut odotuksiasi?

Opiskelin talotekniikan insinööriksi Ruotsissa ammattikorkeakoulussa, missä erikoistuin LVIJ- ja energiatekniikkaan. Nykyään toimin luennoitsijana toisessa ruotsalaisessa ammattikorkeakoulussa ja pidän siitä kovasti. Olen ruotsinsuomalainen, ja haaveenani on jo pitkään ollut maisemanvaihdos Helsinkiin. Haave toteutui koronakeväänä, ja etäyhteyksien vuoksi työ AFRYllä on jatkunut sujuvasti poikkeustilasta huolimatta. Luottoni tulevaisuuteen on vahva ja koen, että minulla on rakennussektorille paljon annettavaa.

Ennen varsinaista työelämää en kokenut tietäväni tarpeeksi alan monipuolisista kehittymismahdollisuuksista, ja sen oivaltamisessa AFRY on ollut keskeinen tekijä. AFRY on enemmänkin antanut uusia odotuksia uralle kuin vastannut entisiä odotuksiani. Kokemuksen myötä odotukseni alan kehitykselle ovat kasvaneet ja koen pystyväni vaikuttamaan siihen yhdessä kollegoideni kanssa.

Mikä sinua innostaa LVI-alassa?

Tällä alalla on lähes välttämätöntä olla kehityshaluinen ja -kykyinen, ja siksi se sopii juuri minulle. Pääsen yhdistämään työssäni teorian ja käytännön. Fysiikan lakeja emme voi muuttaa, mutta uudella tekniikalla voidaan parantaa montakin asiaa. Ilmastonmuutos, energiatehokkuus ja terveys ajavat tekemistäni eteenpäin. Jatkuvasti kiristyvät ilmastorajoitukset pakottavat meitä entistä parempaan lopputulokseen, enkä halua hyväksyä kehittymättömyyttä näissä asioissa. Rakennusalan merkitys yhteiskunnan kehittymisessä on suuri, ja koen voivani vaikuttaa kehityksen suuntaan. Siksi olen suuntautunut LVI-alalle.

Miksi toimit luennoitsijana työsi ohella?

Luennoimisen kautta ammattitaitoni pysyy ajan tasalla, ja samalla opin johtajuutta ja erilaisten ihmisten kohtaamista. Ruotsissa AFRY on suurin toimija LVI-alalla ja luennointi alaa opiskeleville nuorille tuo konkretiaa muuten teoreettisempaan sisältöön.

Miten työnkuvasi on kehittynyt?

Olen ollut mukana kehittämässä LVI-alaa asiakkaiden kanssa, koska rakennusalan verkostoni on hyvin laaja. Olen päässyt myös mielenkiintoiseen myyntikoulutukseen, ja myyntitaitojen parantuessa työnkuvani on täydentynyt liiketoiminnan kehittämisellä. Työnkuva vaihtelee paljonkin, koska projektipäällikön rooliin voi soveltaa monia asioita.

Millaista yhteistyötä AFRYllä tehdään maiden välillä?

Varsinkin teollisuuspuolella tehdään paljon yhteistyötä. Kiinteistöjen osalta uskon, että yhteistyö tiivistyy tulevaisuudessa, koska urbanisaation myötä kaupunkeja rakennettaessa on huomioitava monta näkökulmaa ja osaamisen jakamiselle on tarvetta. Kaupunkeja ei rakenneta yksin.

Miten olet sopeutunut Suomeen?

En ole vielä päässyt sisälle arkielämään Suomessa koronatilanteen vuoksi, mutta odotukseni ovat korkealla. Toki kulttuuri on jo ennestään tuttu, mutta odotan innolla esimerkiksi rakennusalaan tutustumista Suomessa. Suomalaiset ja ruotsalaiset jakavat samat perusarvot, mutta menetelmät ovat jokseenkin erilaisia. Suomen rakennusalalta tarvitsen vielä kokemusta, mutta voin jo sanoa molempien maiden olevan edelläkävijöitä globaalilla tasolla. Meillä on silti paljon opittavaa toisiltamme ja liiketoiminnan kannalta siitä tulee olemaan todella paljon hyötyä.

Mitä odotat tulevaisuudelta?

AFRYllä pääsen ohjaamaan uraani itse haluamaani suuntaan. Löydän jatkuvasti uusia asiakkaita, haasteita ja mahdollisuuksia. Haaveeni on edetä, jakaa osaamistani, kokemuksiani ja tehdä yhteistyötä muiden asiantuntijoiden kanssa projektien muodossa sekä mahdollisesti löytää uusia liiketoiminta-alueita. Minulla on noin 10 vuotta uraa takana, monta vuotta edessä ja lisää haasteita ja ratkaisuja horisontissa.

Omien kokemusten myötä on uskallettava tehdä uusia ratkaisuja, kokeilla ja ottaa vastuuta. AFRYn kaltaiselle yritykselle on ehdottoman tärkeää olla edelläkävijä. Minua rohkaisee toimia uudella tavalla, kun tiedän AFRYn arvojen rohkea, omistautunut ja tiimipelaaja kohtaavan minunkin arvoni. Muutoksessa on oltava rohkea ja jopa edellä kehityksessä.

Joona Lahti
Young professionals bike

Mitä AFRY tarjoaa opiskelijoille?

Lue lisää AFRYn harjoittelu-, kesätyö- ja opinnäytetyömahdollisuuksista.