Aerial view of forest

Monipuolisesta koulutustaustasta on hyötyä kestävyyskonsultti Antti Hautamäen asiakasprojekteissa

Kestävyyskonsultti Antti Hautamäki kehittää osaamistaan jatkuvasti työssään

AFRYn kestävyyskonsultit työskentelevät ilmasto- ja kiertotalouskysymysten parissa. He tukevat organisaatioita kestävyysmurroksessa, ja kaiken taustalla on pyrkimys luoda kestävää yhteiskuntaa tuleville sukupolville. Yksi konsulteistamme on Antti Hautamäki, jonka työpöydällä on muun muassa organisaatioiden päästölaskentaa, aurinkopuistojen hiilitaselaskentaa ja vastuullisuusraportointia.

Antti, työskentelet AFRYllä kestävyyskonsulttina – minkälainen tausta sinulla on?

Opiskelin konetekniikkaa, tuotekehitystä ja kestävää tuotantoa ammattikorkeakoulussa ja Tampereen teknillisessä yliopistossa. Olen konetekniikan diplomi-insinööri.

Olin opiskeluaikanani jo kiinnostunut kestävyyskysymyksistä. Olen sittemmin suorittanut myös työn ohessa yritysvastuuseen liittyvän opintokokonaisuuden Hankenilla ja parhaillani teen merialan kestävän kehityksen erikoistumiskoulutusta Turun yliopistossa. Joitakin vuosia sitten suoritin lisäksi ammatillisen opettajan pätevyyden Haaga-Helian ammattikorkeakoulussa.

Antti Hautamäki

Valmistumiseni jälkeen työskentelin useita vuosia loistoristeilijöiden catering-alueita valmistavassa yrityksessä suunnittelijana. Tein pääasiassa kaluste-, layout- sekä läpivientisuunnittelua ja pääsin myös vierailemaan eri telakoilla Euroopassa.

Tämän jälkeen aloitin projektipäällikkönä ammatillisessa oppilaitoksessa. Työhöni liittyi oppilaitoksen kestävyystavoitteiden määrittely, hiilijalanjäljen laskenta sekä ympäristö- ja kestävän kehityksen sertifiointeihin kuuluva valmistelu. Sain hyödyntää myös opettajapätevyyttäni, sillä opetin samalla matematiikkaa, fysiikkaa, kemiaa ja kestävää kehitystä. Huomasin, että opetustyö on mukavaa.

Aloitit AFRYllä vuonna 2022 – mitä kestävyyskonsultin työhön kuuluu AFRYn kestävyyspalveluissa?

Työskentelen Ympäristö ja kestävyys -osastolla, missä kiertotalouskysymyksiin erikoistunut Katri Luoma-aho on esihenkilöni. Meillä on kolme tiimiä, joista itse kuuluun Ilmasto ja kiertotalous -tiimiin. Lisäksi meillä on EDD- ja Ympäristö-tiimit.

Työskentelemme tiimissäni ilmastoon ja kiertotalouteen liittyvien toimeksiantojen parissa. Teemme muun muassa organisaatioiden, tuotteiden ja hankkeiden hiilijalanjälkilaskentaa sekä erilaisia kiertotalouden edistämiseen liittyviä töitä, kuten kiertotalousohjelmien ja tiekarttojen laatimista. Myös uusiutuva energia liittyy vahvasti työhömme muun muassa tuuli- ja aurinkopuistojen päästö- ja hiilitaselaskennan sekä erilaisten prosesseihin ja sivuvirtoihin liittyvien tarkastelujen kautta. Tarjoamme myös päästölaskentaan ja päästövähennyksiin liittyviä koulutuksia. On hienoa, että saan tehtävässäni hyödyntää myös opetuskokemustani.

Tiimissäni töitä on helppo jakaa kollegoiden kanssa, ja keneltä tahansa voi pyytää apua. Kun apua kysyy, työkavereilta saa aina ystävällisen vastauksen, vaikka olisi kiirekin. Ihmiset suhtautuvat meillä toisiinsa ystävällisesti ja yhteistyöhaluisesti, mitä arvostan kovasti.

Antti Hautamäki
"Ihmiset suhtautuvat meillä toisiinsa ystävällisesti ja yhteistyöhaluisesti, mitä arvostan kovasti."

Miten taustasi tukee sinua nykyisessä työssäsi AFRYllä?

Mielestäni taustastani on yllättävänkin paljon hyötyä nykyisissä tehtävissäni. Opettajan koulutusta pääsen käyttämään pitämissäni koulutuksissa. Työskentelin pitkäänlaivanrakennusalalla suunnittelijana, ja nyt minulla on satamiin ja merenkulkuun liittyviä projekteja. Ammatillisessa oppilaitoksessa pääsin syventymään päästölaskentaan, mikä kuuluu nyt isosti tekemiini projekteihin. Koen, että saamani tekninen koulutus auttaa ymmärtämään monia asiakasprojekteissa esiin tulevia prosesseja. Esimerkiksi eräässä projektissa tarkastelimme jätevesilietteen biohiileksi muuntavan HTC-prosessin päästöjä sekä lopputuotteen hyödyntämismahdollisuuksia. Tämän tyyppisissä teknisissä projekteissa olen kokenut insinöörin koulutuksen erityisen hyödylliseksi.

Urasiirtoni eivät ole olleet huolellisesti suunniteltuja vaan hieman sattumanvaraisia pikemminkin, mutta kun katsoo taaksepäin, pidän kokonaisuutta kuitenkin melko järkevänä ja eheänä. Eri palaset tukevat toisiaan.

Oppilaitosyhteistyön kautta olen myös pyrkinyt kannustamaan nuoria lähtemään rohkeasti ja avoimin mielin tekemään erilaisia mielenkiintoisia asioita, koska monialainen osaaminen ja uudenlaiset näkökulmat ovat näkemykseni mukaan hyödyllisiä alasta tai toimenkuvasta riippumatta.

Antti Hautamäki
"Monialainen osaaminen ja uudenlaiset näkökulmat ovat näkemykseni mukaan hyödyllisiä alasta tai toimenkuvasta riippumatta."

Voisitko kertoa asiakasprojekteistasi AFRYllä?

Kaikki projektimme liittyvät kestävään kehitykseen. Jos yritys haluaa tehdä päästölaskentaa, sillä on luultavasti pyrkimys tehdä myös päästövähennyksiä. Laskentahan on ainoa tapa tuoda esiin merkittävimmät päästölähteet ja kohdentaa päästövähennystoimenpiteet oikealla tavalla. Organisaatiot tilaavat meiltä kiertotalouskarttoja, jotka tähtäävät materiaali- ja energiatehokkuuteen sekä kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen.

Viime vuonna olin mukana todella mielenkiintoisessa projektissa Rauman alueella. Rauman kauppakamari, Eurajoen kunta, Rauman satama ja Rauman kaupunki tilasivat meiltä selvitystyön kestävän liiketoiminnan, erityisesti bio- ja kiertotalouden, edistämisestä eteläisessä Satakunnassa. Selvitimme, mitä bio- ja kiertotalouden edistämiseksi on jo tehty alueella ja toisaalta, minkälaiset edellytykset alueella on kehittyä näissä kysymyksissä elintarviketeollisuudessa, metsäteollisuudessa ja metalli- ja akkukierrätyksessä. Projektissa tuli muun muassa esiin se, miten metsäteollisuus tarjoaa paljon mahdollisuuksia sivuvirtojen hyödyntämiseen.

Tällä hetkellä erittäin ajankohtainen on projekti, jossa kehitämme ja pilotoimme kiertotalouden digitaalista osaamismerkistöä. Se on työ- ja elinkeinoministeriön tilaama hanke, jota teemme yhdessä Turun ammattikorkeakoulun ja Tieke Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry:n kanssa. Osaamismerkistön avulla pyritään tunnistamaan ja tekemään näkyväksi työelämässä tarvittavaa kiertotalousosaamista.

Projektisi vaativat sinulta monipuolisia taitoja, miten AFRY tukee osaamisen kehittämisessä?

Projekteissani tarvitaan hyvin monenlaista osaamista ja jatkuvaa osaamisen kehittämistä. Kestävyyteen liittyvissä teemoissa tapahtuu koko ajan kehitystä, ja konsulttien on pysyttävä kehityksen mukana. Usein projektin avulla pääseekin oppimaan jotain uutta. Olen tottunut siihen, että kaikkea ei voi osata. Osaan hakea tietoa siinä määrin, kun se on tarpeellista, ja kysyn herkästi kollegoiltani apua.

Antti Hautamäki
"Olen tottunut siihen, että kaikkea ei voi osata. Osaan hakea tietoa siinä määrin, kun se on tarpeellista, ja kysyn herkästi kollegoiltani apua."

Meillä AFRYllä oman osaamisen kehittämiseen suhtaudutaan myönteisesti. Opiskelen tällä hetkellä merialan kestävyyttä ja saan käyttää osittain myös työtuntejani tähän koulutukseen, koska kyse on työssä tarvittavan osaamisen syventämisestä.

Kiitos, kun jaoit uratarinasi, Antti!

Kiitos, että sain olla mukana. Oli kiinnostavaa reflektoida oman työuran vaiheita ja huomata taas, mitä kaikkea sitä onkaan päässyt tekemään!

Verso

Tutustu kestävään kehitykseen ja ympäristöön liittyviin palveluihimme

Kokonaisvaltaisen ympäristöosaamisemme avulla AFRY luo turvallista ja terveellistä elinympäristöä.