Diverse team AFRY employees on roof at sunrise

Yhdenvertaisuus, monimuotoisuus ja osallistaminen

Yhdenvertaisia ja monimuotoisia tiimejä vahvalla sektoriosaamisella

Maailma on monimutkainen, ja valintoja tehdessämme meidän on nähtävä se kokonaisuudessaan. Jos haluamme parantaa tapaamme tehdä asioita, yhden yhteiskunnan näkökulman tarkastelu ei riitä. Nykyaikana tarvitsemme asiantuntijuutta, yhdenvertaisia, osallistavia ja monimuotoisia tiimejä ja viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, rohkeaa johtajuutta.

AFRY + Gapminder: Sukupuolten välinen tasa-arvo

Tiedätkö, kuinka suuri osuus maailman yritysjohtajista on naisia? Onko vastaus 2 %, 10 % vai 18 %?

Gapminderin hiljattain toteuttamassa kyselyssä todettiin, että yhdeksän kymmenestä vastasi tähän kysymykseen väärin. Liike-elämä yhä on kiusallisen miesvoittoinen, ja siksi ihmisillä on tapana aliarvioida niiden naisten osuus, jotka vaikuttavat liike-elämän huipulla.

Tämä harhaluulo voi hidastaa muutoksen nopeutta. Nuoret tytöt eivät ehkä uskalla tavoitella yhtä korkealle, koska heidän vanhempansa tai opettajansa pitävät yllä vanhentunutta mielikuvaa yrityselämästä ja johtajuudesta. Nuoret pojat voivat yhä uskoa, että miehet ovat luonnostaan parempia johtajia.

AFRY tekee yhteistyötä Gapminder-säätiön kanssa painottaen faktapohjaisen maailmakuvan tärkeyttä. Yhteistyön avulla haluamme jakaa tietoa YK:n kestävän kehityksen tavoitteista, joista yksi on sukupuolten välinen tasa-arvo. Päivitä maialmankuvasi sukupuolten välisestä tasa-arvosta ja löydä oikea vastaus kysymykseen - tee testi nyt!

Woman standing in front of green bushes with wind blowing

Gapminder-testi

Gapminder on julkaissut testin YK:n kestävän kehityksen tavoitteista, ja nyt aiheena on sukupuolten välinen tasa-arvo. Testaa tietosi!

Yhdenvertaisuus AFRYllä

Yksi vastuullisuustavoitteistamme on lisätä henkilöstön yhdenvertaisuutta, osallistamista ja monimuotoisuutta (Inclusion & Diversity), mukaan lukien henkilöstön tausta, kulttuuri ja sukupuoli. Osana tätä tavoitetta on saavuttaa naisjohtajien 40 % osuus vuoteen 2030 mennessä.

 AFRY pyrkii aktiivisesti lisäämään monimuotoisuutta, yhdenvertaisuutta ja osallistamista sekä kehittämään menettelytapoja uusien johtajien ja työntekijöiden houkuttelemiseksi ja rekrytoimiseksi. Tavoitteiden avulla tähtäämme varmistamaan oikeudenmukaisen ja sukupuolineutraalin palkkauksen sekä kouluttamaan johtajia osallistavassa johtamisessa. Tähän työhön sisältyy konkreettisten toimintasuunnitelmien laatiminen monimuotoisemman toimintaympäristön saavuttamiseksi. AFRYllä on yleistavoitteena saavuttaa parempi sukupuolten välinen tasapaino ja täten toteuttaa useita hankkeita niiden saavuttamiseksi.

Vuonna 2020 AFRY sai tunnustuksen sukupuolten välisestä tasapainosta johtoryhmän keskuudessa. Allbrightin vuotuisessa katsauksessa sukupuolten tasa-arvosta Ruotsin pörssiyhtiöissä AFRY luokiteltiin Allbrightin vihreälle listalle, koska johtoryhmässä sukupuolten tasapaino oli 40:60.

Yhdenvertaisuus, osallistaminen ja monimuotoisuus liiketoimintastrategiana

Meille on itsestäänselvää, että jokainen ihminen on yhtä tärkeä ja kaikilla on oikeus yhtäläisiin mahdollisuuksiin. Yhdenvertaisesta, osallistavasta ja monimuotoisesta työpaikasta on myös kaupallisesti ja taloudellisesti hyötyä: työntekijät ovat yksinkertaisesti tuottoisampia.

Tutkimus osoittaa, että ne yritykset, jotka vahvistavat etnistä monimuotoisuutta, ylittävät 30 % mahdollisuudella alansa keskiarvoisen taloudellisen tuoton.

Man with glasses and woman

Monimuotoisuus on tärkeää, mutta sitäkin tärkeämpää on osallistaminen

Monimuotoisuus on sekoitus kykyjä, samankaltaisuuksia ja eroja, jotka tekevät ihmisistä uniikkeja. Monimuotoisuudessa on kyse muustakin kuin sukupuolesta tai taustasta – siinä on kyse myös ajattelutavasta.

Toisaalta osallistaminen on eri taustoista tulevien ihmisten yhteistyötä. Avoimessa työympäristössä yksilöitä kohdellaan reilusti ja kunnioittaen, ja kaikilla on yhtäläinen pääsy mahdollisuuksien ja avun äärelle. Näin kaikki voivat yhtälailla myötävaikuttaa organisaation menestykseen.

 

Monimuotoisuus on sitä, että saat kutsun juhliin, kun taas osallistaminen on sitä, että sinua pyydetään myös tanssimaan.

Katso video kulttuuristamme (EN)

AFRY + Gapminder Jonas Gustavsson and Anna Rosling Rönnlund

Avointa rekrytointia

Haluamme houkutella organisaatioomme ihmisiä erilaisista taustoista ja erilaisilla näkökulmilla. Monimuotoisuus on AFRYlle positiivista monella tavalla. Tiedämme, että se ajaa luovuutta ja innovointia.

Meidän Inclusion & Diversity -johtajamme pitävät säännöllisesti työpajoja rekrytoiville esihenkilöille ja johtajille, jotta rekrytointiprosessimme sujuu avoimesti. Työpajat painottavat teemoja muun muassa tiedostamattomista mielen vinoumista ja syrjinnästä ja tietysti siitä, miten niitä voidaan ehkäistä ja vastustaa.

Meidän Inclusion & Diversity -johtajamme

Sofia Klingberg - Inclusion & Diversity Manager

Sofia Klingberg

Sofia koki usein ulkopuolisuutta lukiossa, koska ei täyttänyt yhteiskunnan odotuksia. Hän haluaa vahvasti, että kaikki otetaan AFRYllä mukaan samoin ehdoin.

Sosiaalitieteiden taustan omaava Sofia tähtää AFRYläisten kehittymiseen parhaiksi versioiksi itsestään.

Strategisen ja pitkäaikaisen kehityksen kanssa työskentely on hänen työntekonsa ydin, ja siksi Sofian intohimo on opastaa AFRYn johtajat näyttämään tietä avoimuuden ja monimuotoisuuden puolesta.

Amir Nazari  - Inclusion & Diversity Manager

Amir Nazari

Alunperin iranilainen Amir muutti Ruotsiin 1986. Hän oli lähes valmistunut kemiantekniikan insinööriksi Iranissa, mutta hänen oli aloitettava opintonsa alusta muutettuaan Ruotsiin. Siihen aikaan pätevyyksiä muualta maailmalta ei hyväksytty. Hänen omaan kokemukseensa pohjautuen Amir tietää, että monet asiat ovat jo muuttuneet. Hän on silti tietoinen siitä tosiasiasta, että maailmassa on vielä paljon saavutettavaa ja parannettavaa. Amirin päämäärä on AFRYn muotoutuminen monimuotoisimmaksi, avoimimmaksi ja hyväksyvimmäksi työpaikaksi kaikille.

Three AFRY brave women looking at the camera

Me olemme rohkeita ja omistautuneita tiimipelaajia

AFRYn arvot ovat liiketoimintamme perusta. Arvot ohjaavat meitä tekemään oikeita valintoja, käyttäytymään viisaasti ja kohtelemaan toisiamme välittäen ja kunnioittaen.

AFRYn ydin on kulttuuri. Olemma tiimipelaajia. AFRYllä olemme aina pyrkineet luomaan avoimen ja monimuotoisen kulttuurin. Ihmisemme ovat meidän suurin voimavaramme.