Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

AFRY Ark Studio vahvistaa palvelujaan työympäristökonsultoinnilla

To, 17.08.2023 - 14:30 EEST

AFRY Ark Studio tarjoaa elokuusta 2023 alkaen työympäristökonsultointia uutena palveluna arkkitehti- ja sisustusarkkitehtisuunnittelun rinnalla. Tavoitteena on vastata entistä paremmin organisaatioiden muuttuneisiin tilatarpeisiin, joita uusi työskentelykulttuuri on synnyttänyt.

Työympäristökonsultoinnilla AFRY Ark Studio alkaa tukea tilojen käyttäjiä ja kiinteistön omistajia työympäristöjen kehittämisessä niin, että ympäristöt saadaan vastaamaan organisaation tai sen asiakkaan tavoitteita, kulttuuria ja henkilöstön tarpeita. Huolellinen kehitysvaihe takaa myös suunnittelu- ja toteutusvaiheiden sujuvuuden ja kustannustehokkuuden.

AFRY Ark Studion asiantuntijat auttavat asiakkaita muun muassa tunnistamaan kehittämistarpeita, määrittelemään hankkeen tavoitteita sekä toteuttamaan muutosprosessia työyhteisössä. Laaja työympäristön käsite yhdistää toimitilat, virtuaalisen työympäristön sekä työyhteisön toimintatavat ja yrityskulttuurin yhdeksi kehitettäväksi kokonaisuudeksi.

”Työympäristöt liittyvät yhä enemmän kiinteistöjen, kortteleiden ja alueiden kehittämiseen, ja kiinteistökehittämisen keskeinen tavoite on houkutella ihmiset näihin ympäristöihin. Mitä laajempaa kokonaisuutta tarkastellaan, sitä aikaisemmassa vaiheessa työympäristöt pitäisi huomioida. Työympäristö fyysisenä ympäristönä ei ole vain työtila, vaan se on nähtävä tätä laajempana kokonaisuutena, joka käsittää alueen palvelut, saavutettavuuden ja viihtyisyyden”, AFRY Ark Studion johtaja Kim Karves sanoo.

AFRY Ark Studio haluaa vahvistaa nykyisiä palvelujaan työympäristökonsultoinnilla, jonka tarjoamiseksi arkkitehtitoimisto on rekrytoinut kokeneita asiantuntijoita. Uusi palvelu tukee AFRY Ark Studion strategista tavoitetta kehittää asiakkailleen houkuttelevia ja menestyviä ympäristöjä.

”Jatkossa voimme kiinteistön omistajien lisäksi palvella myös tilojen käyttäjiä entistä paremmin, sillä sisustus- ja arkkitehtisuunnittelun lisäksi tuemme asiakkaita jo hankkeen kaikkein varhaisimmissa vaiheissa esimerkiksi kaava- ja konseptikehittämisellä ”, AFRY Ark Studion johtaja Kim Karves kertoo.

Työympäristökonsultointia alkaa johtaa Eija Niemelä, jolla on kahdenkymmenen vuoden kokemus työympäristöjen kehittämisestä arkkitehti- ja suunnittelutoimistoissa. Viimeisimmäksi hän on työskennellyt liiketoimintajohtajana KVA Arkkitehdeillä.

”Pandemia ravisteli voimakkaasti työympäristöjä, joilta odotetaan nyt muuntautumiskykyä, jotta yritysten ja työntekijöiden muuttuneisiin tarpeisiin voidaan vastata”, Eija Niemelä kuvaa nykytilannetta. Niemelän mukaan kehittämistyötä määrittävät kuitenkin edelleen yrityksen strategia ja yrityskulttuuri. 

Uuden työympäristökonsultointitiimin vahvuus on monivuotisen kokemuksen myötä karttunut syväosaaminen ja ymmärrys erilaisista kehitysprojekteista. Vuosikymmenten aikana nähdyt kehityskulut auttavat heitä ennustamaan ja ennakoimaan tulevaisuuden tarpeita yhdessä asiakkaan kanssa.

AFRYn laajan palveluvalikoiman ansiosta asiakas voi hankkia työympäristökonsultointi- ja arkkitehtiosaamisen lisäksi myös kaikkien teknisten suunnittelualojen palvelut samalla kertaa.

Lisätietoja:

Kim Karves, yksikön johtaja, AFRY Ark Studio
puh.  040 500 49 27
kim.karves@afry.com

Eija Niemelä, työympäristökonsultoinnin johtaja, AFRY Ark Studio
puh. 040 764 68 81
eija.niemela@afry.com

Tietoa AFRYstä

AFRY tarjoaa suunnittelu-, konsultointi- ja digitaalisia palveluja, jotka vauhdittavat muutosta kohti kestävää yhteiskuntaa.

Olemme 19 000 omistautunutta teollisuus- ja energia-alojen sekä rakennetun ympäristön asiantuntijaa, joiden kehittämillä ratkaisuilla luodaan vaikutusta tuleville sukupolville. Ympäri maailmaa toimivan AFRYn juuret ovat Pohjoismaissa, sen liikevaihto on 24 miljardia Ruotsin kruunua (noin 2,2 miljardia euroa), ja se on noteerattu Nasdaq Tukholman pörssissä.

Making Future