Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

AFRY on mukana sitouttamassa elintarvikeyrityksiä vesivastuullisuuteen Saaristomeren valuma-alueella

Ma, 17.06.2024 - 13:00 EEST

Varsinais-Suomen ELY-keskus on valinnut AFRYn kumppanikseen hankkeeseen, jossa edistetään ruokaketjun vesivastuullisuutta Saaristomeren valuma-alueella. Vesivastuullisuus kattaa toimet, joilla ruokaketjun toimijat kehittävät kestävää vedenkäyttöä vesistökuormituksen ja veden käyttömäärien vähentämiseksi. AFRY auttaa elintarvikeyrityksiä suunnittelemaan tällaisia toimenpiteitä ja vastuullisuuteen tähtääviä tavoitteita.

Hanke toteutetaan osana ELY-keskuksen hallinnoimaa Saaristomeri-ohjelmaa, jonka tärkein tavoite on edistää maatalouden vesiensuojelua. Maatalous on Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella merkittävin vesien tilaan vaikuttava tekijä.

Kuvituskuva / GettyImages

AFRY tukee yrityksiä vesivastuullisuutta lisäävien keinojen kartoittamisessa ja suunnittelussa

Vesivastuullisuutta on tarkoitus lisätä ruokaketjussa, jolla tarkoitetaan elintarvikeyrityksiä ja yritysten alihankkijoita, kuten sopimustuottajia. Mukaan kutsuttavien yritysten joukossa on toimijoita ruokaketjun eri osista, muun muassa alkutuottajia, elintarvikkeiden jalostuslaitoksia, elintarviketeollisuutta sekä vähittäis- ja tukkukauppoja. AFRY järjestää toimijoille työpajoja, joissa kartoitetaan niiden vesivastuullisuuden nykytilaa sekä etsitään keinoja, asetetaan tavoitteita ja suunnitellaan toimenpiteitä vesivastuullisuuden edistämiseksi. Tarkoitus on myös vahvistaa yhteistyötä ruokaketjun eri toimijoiden välillä, sillä vesiensuojelutoimenpiteitä on hyvä suunnitella ja toteuttaa alueellisessa yhteistyössä. 

AFRY auttaa yrityksiä tunnistamaan sopivia työkaluja vesivastuullisuustyöhönsä. Saaristomeren valuma-alueella on tehty jo paljon vesivastuullisuuden eteen ja tunnistettu kehityskohteita, ja tässä työssä jatketaan toimenpiteiden konkretisointia alueen ruokaketjussa.

AFRY on sitoutunut kehittämään vesivastuullisuutta

”AFRY valikoitui mukaan hankkeeseen kokonaisuutena kilpailukykyisimpänä kumppanina, ja valinnan ratkaisi paitsi taloudelliset näkökulmat myös erinomainen työsuunnitelma. Suunnitelma kytkeytyy hyvin Saaristomeri-ohjelman tavoitteisiin, ja se sisältää monipuolisesti menetelmiä ruokaketjun osallistamiseksi ja vesivastuullisuuden edistämiseksi. Lisäksi Minna Pirilän ja muiden AFRYn asiantuntijoiden vankka ympäristöosaaminen ja aiempi kokemus vastaavista hankkeista antavat hyvät lähtökohdat tavoitteiden saavuttamiselle”, suunnittelija Leevi Ahonen Varsinais-Suomen ELY-keskukselta sanoo.

AFRYllä on pitkä kokemus yritysten tukemisesta vesiriskien ja -mahdollisuuksien tunnistamisessa arvo- ja hankintaketjuissa. AFRY on auttanut yrityksiä vahvistamaan liiketoiminnan vesivastuullisuutta ja kehittämään kestävää veden käyttöä ja hallintaa niin Suomessa kuin globaalisti. 

"Olemme sitoutuneet YK:n vesikonferenssissa 2023 julkistettuun Water Action Agendaan ja vesivastuullisuuden kehittämiseen, ja tämä hanke on erinomainen esimerkki siitä, miten vesiensuojelua tehdään käytännössä. Veden merkitys globaaleissa arvo- ja hankintaketjuissa kasvaa, ja vesivastuullisuuden kehittäminen avaa suomalaisille yrityksille uusia mahdollisuuksia", hankkeessa projektipäällikkönä toimiva Minna Pirilä AFRYltä sanoo.

Hanke käynnistyi toukokuussa 2024. Syksyn 2024 aikana pidetään tiedotustilaisuus mukaan kutsutuille elintarvikeyrityksille, ja hanke päättyy lokakuussa 2025 loppuseminaariin, jossa esitellään hankkeen tulokset.

Lisätietoja:

AFRY
Minna Pirilä
Head of Strategic Business Development

minna.pirila@afry.com
puh. 044 319 09 81

Varsinais-Suomen ELY-keskus
Leevi Ahonen
suunnittelija
leevi.ahonen@ely-keskus.fi
puh. 0295 022 034

Tietoa AFRYstä

AFRY tarjoaa suunnittelu-, konsultointi- ja digitaalisia palveluja, jotka vauhdittavat muutosta kohti kestävää yhteiskuntaa.

Olemme 19 000 omistautunutta teollisuus- ja energia-alojen sekä rakennetun ympäristön asiantuntijaa, joiden kehittämillä ratkaisuilla luodaan vaikutusta tuleville sukupolville. Ympäri maailmaa toimivan AFRYn juuret ovat Pohjoismaissa, sen liikevaihto on 27 miljardia Ruotsin kruunua (noin 2,4 miljardia euroa), ja se on noteerattu Nasdaq Tukholman pörssissä.

Making Future

Tiedotteen kuvat