Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

AFRYn projektille tunnustusta: Kunniamaininta Vuosaarenhuipulle Kuntatekniikan saavutus 2023 -kilpailussa

Ke, 10.05.2023 - 12:00 EEST

AFRY oli mukana toteuttamassa Vuosaarenhuippua, jolle myönnettiin kunniamaininta valtakunnallisessa Kuntatekniikan saavutus -kilpailussa. Kohde on erinomainen esimerkki kiertotalouden hyödyntämisestä rakentamisessa sekä luontoarvojen ja biodiversiteetin vahvistamisesta rakennetussa ympäristössä.

Vuosaarenhuippu on Itä-Helsingissä sijaitseva ulkoilualue, jonka korkein kohta kohoaa merenpinnasta 60 metrin korkeuteen. Nykyinen ulkoilualue on entinen kaatopaikka ja maantäyttöalue, jonka kunnostaminen ja maisemointi toteutettiin vuosina 2012–2022.

Lehdistöraati myönsi kunniamaininnan Vuosaarenhuipulle, koska kohteessa on onnistuttu muuntamaan täyttömaa-alue viihtyisäksi virkistysalueeksi kaupunkilaisille. Kohteessa tuodaan esimerkillisesti esiin täyttömaa-alueiden käyttöön liittyvää osaamista ja kehittämistä.

Helsingin kaupunki oli projektin tilaaja, ja Stara vastasi urakoinnista. Hankkeen muissa rooleissa olivat AFRYn lisäksi muun muassa FCG, Keiron, Sitowise ja Tapio Strandberg Oy.

AFRY oli mukana hankkeessa lähes koko sen 12 vuoden keston ajan. AFRYn asiantuntijat vastasivat muun muassa ympäristölupahakemuksen laatimisesta, alkuvaiheen laadunvalvonnasta sekä kaatopaikan sulkemisen ja kaasupumppaamon rakentamisen rakennuttajakonsultoinnista.

”Valikoiduimme mukaan hankkeeseen, koska meillä on vahvaa erikoisasiantuntemusta ja näyttöjä kaatopaikkojen kunnostuksesta”, johtava asiantuntija Marko Sjölund AFRYltä kertoo.

Projektissa kaatopaikka suljettiin pintarakenteilla, joilla estetään sadevesien pääsy jätteisiin ja joilla kerätään jätteiden muodostama kaasu talteen. Kaatopaikan sulkemisen yhteydessä alue maisemoitiin yhdessä viereisen maantäyttöalueen kanssa monipuoliseksi ulkoilualueeksi. AFRY rakennutti alueelle uuden kaatopaikkakaasujen pumppaamon, jonka keräämien kaasujen hyötykäyttöä selvitetään. Kunnostustoimenpiteiden tarkoituksena on pienentää kaatopaikan ympäristökuormitusta.

Vuosaarenhuippu on kiertotalouden edelläkävijä

Vuosaaren maantäyttöalueen maisemarakentaminen on pioneerihanke Helsingin kaupungin ylijäämämaiden ja kierrätyskasvualustojen hyötykäytössä. Alue on hyvä esimerkki kiertotaloudesta, sillä maantäyttöalueen rakentamisessa ja kaatopaikan pintarakenteissa käytettiin infrarakentamisesta syntyneitä ylijäämämaita, suuria maakiviä, louhetta sekä purkubetonia ja -tiiltä. Yhteensä rakennusmateriaaleja uusiokäytettiin 800 000 kuution verran. Kierrätetyille materiaaleille olisi ollut vaikea keksiä muuta käyttöä, jolloin ne olisivat päätyneet jätteeksi.

Rakennusmateriaalien uudelleenkäytöllä onnistuttiin paitsi säästämään luontoa, myös saamaan taloudellisia säästöjä, joilla katettiin valtaosa kunnostamisen kustannuksista.

Sjölund työryhmänsä kanssa on iloinen kunniamaininnasta, jota hän pitää kiitoksena kiertotalouden mahdollisuuksien tutkimisesta kiinteistö- ja rakennusalalla.

”Me AFRYllä haluamme olla mukana rakennushankkeissa, joissa vähennetään hiilidioksidipäästöjä ja tuotetaan tilaajalle taloudellista etua kiertotalouden avulla.”

Suomen kuntatekniikan yhdistys SKTY ry myöntää vuosittain Kuntatekniikan saavutus -tunnustuksen kunnalle tai organisaatiolle, joka on edistänyt hankkeen tai toimintatavan avulla laadukasta ja viihtyisää rakennettua ympäristöä.

Lisätietoa:

Marko Sjölund, johtava asiantuntija, AFRY
puh. 040 509 4660
Sähköposti marko.sjolund@afry.com

Lisää Vuosaarenhuipusta AFRYn verkkosivuilla.

Tietoa AFRYstä

AFRY tarjoaa suunnittelu-, konsultointi- ja digitaalisia palveluja, jotka vauhdittavat muutosta kohti kestävää yhteiskuntaa. Olemme 19 000 omistautunutta teollisuus- ja energia-alojen sekä rakennetun ympäristön asiantuntijaa, joiden kehittämillä ratkaisuilla luodaan vaikutusta tuleville sukupolville. Ympäri maailmaa toimivan AFRYn juuret ovat Pohjoismaissa, sen liikevaihto on 24 miljardia Ruotsin kruunua (noin 2,2 miljardia euroa), ja se on noteerattu Nasdaq Tukholman pörssissä.

Making Future

Tiedotteen kuvat