Julkisivutaideteos Metsolan päiväkodissa

AFRY Ark Studion suunnitteleman päiväkodin julkisivutaideteoksille Hopeahuippu-palkinto Grafian Vuoden huiput 2022 -kilpailussa

AFRYllä tärkeä rooli julkisivutaiteen ja arkkitehtuurin yhteensovittamisessa

Metsolan päiväkodin julkisivutaideteokset ”Metsolan otukset” Tapiolassa voittivat Grafian Vuoden huiput 2022 -kilpailussa Hopeahuippu-palkinnon muotoilun sarjassa. AFRY Ark Studio vastasi päiväkotirakennuksen pää-, arkkitehti- ja kalustesuunnittelusta. AFRYllä oli tärkeä rooli arkkitehtuurin ja taiteen yhteensovittamisessa.

Julkisivutaidetta Metsolan päiväkodissa
Kuva: Anders Portman, Kuvio

”Metsolan otukset” ovat taiteilija Laura Merzin julkisivutaideteoksia, jotka on integroitu Espoon Tapiolaan vuonna 2022 valmistuneeseen Metsolan päiväkotiin. Taideteokset vahvistavat päiväkodin identiteettiä ja ilahduttavat väreillään ja eläinhahmoillaan rakennuksen käyttäjiä. Teoksilla on funktionaalinen merkitys päiväkodin arjessa, sillä ne ohjaavat lapsia löytämään ja tunnistamaan kullekin ryhmälle merkityt tilat.

Lapset osallistuivat taiteilijan järjestämiin työpajoihin, joissa he saivat itse ideoida taideteosten teemoja.

Rakennuksen massaan sekä taideteosten teemoihin haettiin vaikutteita alueen ainutlaatuisesta ympäristöstä. Päiväkodin rakennusmassassa voi nähdä liito-oravan olemusta: kattomuoto ja porrastilojen seinät muodostavat kuin liito-oravan siivet rakennuksen ylle. Merzin julkisivutaideteoksille suunniteltiin paikka pääsisäänkäynnille sekä lasten sisäänkäynneille vievien portaiden yhteyteen. Teosten erilaiset eläinhahmot erottavat ryhmien sisäänkäynnit toisistaan. Sama teema jatkuu ulko-ovien teippauksissa sekä sisällä ryhmien kotipesien oviteippauksissa.

Pääsisäänkäyntiä koristaa liito-oravaa esittävä teos, sillä tontin läpi kulkee liito-oravien latvusreitti. Liito-oravien kulkureitin jatkuvuus huomioitiin myös rakennuksen ja pihan suunnittelussa. Lasten leikkipiha jatkuu tontin länsireunalla suojeltuun metsään, ja luontoa rakennuksen ympärillä pyrittiin säilyttämään mahdollisimman autenttisena.

Sisätiloissa taidetta on painettu myös akustiikkalevyihin, ja ruokailutilan ja liikuntasalin erottavassa siirtoseinässä on teippauksissa Merzin eläinhahmoja.

Metsolan päiväkoti
Kuva: Anders Portman, Kuvio

Arkkitehtuuri ja taide muodostavat saumattoman kokonaisuuden

Päiväkotiprojektissa erityistä on se, että taiteen teemojen valinta ja toteutus olivat osa kokonaisprosessia, eivätkä irrallaan arkkitehtisuunnittelusta. Taidetta ei soviteltu valmiiseen rakennukseen, vaan taide ja rakennus suunniteltiin samanaikaisesti. Erityistä on myös se, että taiteella on funktionaalinen merkitys kokonaisuuden ja pedagogiikan näkökulmasta, koska se ohjaa ja auttaa lapsia toimimaan ja löytämään omat tilansa.

AFRY Ark Studion arkkitehti Maiju Rinne-Kannon mielestä päiväkotirakennus ja taide muodostavat projektissa osiaan suuremman kokonaisuuden, koska taide integroituu myös rakennuksen toiminnallisuuteen. Tällä tavalla taide tulee osaksi rakennuksen koko keholla aistittavaa kokemusta.

Grafian myöntämän palkinnon perusteluissa mainitaan erityisesti arkkitehtuurin ja taiteen harvinaisen onnistunut yhteistyö. Tuomariston mukaan ansiokas työ hyödyntää kuvitusta funktionaalisena osana arkkitehtuuria. Meriittinä perusteluissa nähdään myös se, että taiteessa ei aliarvioida lapsen mielikuvitusta.

”Mielestäni palkintoraati on tässä kohteessa nähnyt juuri sen, mitä lähdimme tavoittelemaan: taide liittyy arkkitehtuuriin eikä ole vain liitetty siihen jälkikäteen”, Rinne-Kanto miettii.

Rinne-Kanto vastasi työmaa-arkkitehtina taideteosten toteutuksen suunnittelusta julkisivuun.

”Haasteena oli löytää kohteeseen sopivaa julkisivulevyä taideteoksia varten sekä tarvittavan tekniikan hallitseva painotalo”, arkkitehti kertoo.

AFRY Ark Studion johtaja Kim Karves on iloinen kohteen saamasta huomionosoituksesta.

”Tämä projekti on erinomainen esimerkki siitä, miten korkeatasoinen arkkitehtuuri ja taide muodostavat yhdessä käyttäjien arkisia tarpeita palvelevan lopputuloksen”, Karves sanoo.

Espoon kaupungin tilaaman Metsolan päiväkodin pää-, arkkitehti- ja kalustesuunnittelusta vastasi AFRY Ark Studio, ja Arkta Rakennuskultti vastasi rakentamisesta. Taiteen kohteeseen tilasi Espoon modernin taiteen museo Emma.

Grafian Vuoden Huiput on Suomen merkittävin luovan suunnittelun vuosittain järjestettävä kilpailu, joka järjestettiin nyt 43. kerran. Kilpailussa on 15 sarjaa luovan suunnittelun eri osa-alueilta, ja jokaisella sarjalla on neljä tai viisi suunnittelualan ammattilaista tuomarina. Grafia on visuaalisen viestinnän suunnittelijoiden järjestö.

 

Lisätietoja

Maiju Rinne-Kanto, arkkitehti, AFRY Ark Studio

puh. +358 40 718 53 64

s-posti maiju@rinne-kanto@afry.com

Metsolan päiväkodin piha
Kuva: Anders Portman, Kuvio