Bioindustry growth

AFRY edistää siirtymistä bioteollisuuteen

AFRY asettaa bioteollisuuden yhdeksi strategiseksi painopistealueekseen, jotta yhtiö pystyy edistämään kansainvälisten kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista teollisuudessa ja kuluttajakäyttäytymisen muuttumista.

Hyödyntämällä vahvaa kokemustaan metsäteollisuudessa AFRY tarjoaa laajan palveluvalikoiman
liikkeenjohdon konsultointiin, suunnittelu- ja projektitoimintaan sekä digitaalisiin ratkaisuihin.

Lisääntyvä tietoisuus kestävästä kehityksestä tarkoittaa uusien ratkaisujen jatkuvaa kehitystyötä perinteisessä sellu- ja paperiteollisuudessa sekä biopolttoaineissa, biokemikaaleissa ja muissa kehittyneissä biotuotteissa kuten biomateriaaleissa ja biokaasussa. Luonnonvarojen niukkuus lisää painetta käyttää raaka-aineita täysimääräisesti, mikä edellyttää digitaalisten ratkaisujen tukemaa kiertotaloutta.

Fossiilisten raaka-aineiden käyttöä on vähennettävä ja kestävien biopohjaisten materiaalien saatavuus on varmistettava. Kestävä liiketoiminta ei synny pelkästään siirtymällä biopohjaisiin materiaaleihin, vaan se edellyttää myös luonnonvarojen järkevää ja tehokasta käyttöä, jätteiden ja sivuvirtojen hyödyntämistä sekä uudelleenkäyttöä ja kierrätystä.

"Bioteollisuus tarjoaa loputtomia mahdollisuuksia, mutta vaatii myös lisäinvestointeja teollisuussektorilla. Arvoketju- ja elinkaariosaamisemme auttavat kasvattamaan bioteollisuuden liiketoimintaa. Myös digitalisaatio lisää mahdollisuuksia entisestään, joten meillä on hyvät mahdollisuudet tukea asiakkaitamme tulevalla matkalla”, sanoo AFRYn Prosessiteollisuusdivisioonan johtaja Nicholas Oksanen.

Sitoudumme kestävään kehitykseen

AFRYn toiminta-ajatuksena on edistää muutosta kohti kestävämpää yhteiskuntaa. Veden niukkuus maailmanlaajuisena ongelmana liittyy ilmastonmuutokseen. Jotta bioteollisuudesta tulisi entistä kestävämpää, olemme sitoutuneet tarjoamaan ratkaisuja sellutehtaiden vedenkäytön vähentämiseksi yli 20%:lla asiakkaidemme kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Tämän kestävyyssitoumuksensa ansiosta AFRY yhdessä koko prosessiteollisuuden kanssa vie askeleen lähemmäksi kohti YK:n kestävän kehityksen tavoitteita.

 

Lisätietoja:


Nicholas Oksanen, johtaja, Prosessiteollisuus
Puh. 040 565 3199
S-posti: nicholas.oksanen@afry.com

 

AFRY on Euroopan johtava suunnittelu- ja konsultointiyhtiö, joka edistää muutosta kohti kestävämpää yhteiskuntaa.

Olemme 17 000 omistautunutta asiantuntijaa, jotka hyödyntävät digitalisaatiota ja kehittävät kestäviä ratkaisuja tuleville sukupolville infra-, teollisuus- ja energiasektoreilla ympäri maailman.

Making Future