overview of a crowd in gray concrete

AFRY ja Gapminder yhteistyöhön faktapohjaisen maailmankuvan puolesta

AFRY on aloittanut Gapminder-säätiön kanssa pitkäaikaisen yhteistyön, jonka tavoitteena on tunnistaa, tuoda esiin ja ehkäistä tietämättömyyttä

Osana yhteistyötä kehitetään uusi testi, jonka kysymykset liittyvät YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. AFRY osallistuu työhön tekemällä faktantarkistusta ja tarjoamalla asiantuntijoidensa osaamista.

Gapminderin perustivat vuonna 2005 Ola Rosling, Anna Rosling Rönnlund ja Hans Rosling, tavoitteenaan edistää kestävää globaalia kehitystä opettamalla faktapohjaista maailmankuvaa helposti ymmärrettävässä muodossa. Nyt AFRY ja Gapminder aloittavat pitkäaikaisen yhteistyön tunnistaakseen tietämättömyyttä aikamme suurimmista yhteiskunnallisista kysymyksistä ja edistääkseen yleistä tietoisuutta maailmasta ja globaalista kehityksestä.

Globaali tilanne viimeisten kuuden kuukauden aikana on osoittanut miten tärkeää on, että meillä on paikkansapitävää tietoa kun teemme päätöksiä – ja että faktapohjaisen maailmankuvan tarve on suurempi kuin koskaan. Mutta oikeat päätökset vaativat myös rohkeutta, esimerkiksi jatkaa työtä kestävän kehityksen eteen myös tällaisina aikoina, kun asiat kärjistyvät

, sanoo Jonas Gustavsson, AFRYn konsernijohtaja.

Gapminderin toiminnan ytimessä on alusta alkaen ollut tilastojen ja datan tuominen helpommin saavutettavaan ja ymmärrettävään muotoon, tarjota suuremmalle määrälle ihmisiä parempaa tietoa maailmasta, jossa elämme. Faktapohjaisten kysymysten kehittäminen suuren yleisön tietojen mittaamiseksi on yksi työkalu tämän saavuttamiseen ja systemaattisen tietämättömyyden tunnistamiseen. Gapminderin ensimmäiseen 13 kysymyksen testiin globaalista kehityksestä on vastannut yli miljoona ihmistä ympäri maailman. Gapminder on parhaillaan tuottamassa useita uusia testejä eri aiheista liittyen kestävään globaaliin kehitykseen. AFRY-yhteistyön myötä kehitetään testi, jonka kysymykset liittyvät kestävyyteen AFRYn asiantuntemuksen ydinaloilla, kuten ilmasto, energia ja infrastruktuuri. Kumppanuuden myötä AFRYn asiantuntijat tunnistavat aihealueita, tarkistavat faktoja sekä tarjoavat neuvontaa ja perusteluja.

Testiemme kautta olemme osoittaneet, että systemaattinen tietämättömyys maailmasta, jossa elämme, on levinnyt laajalle – että ihmisiltä ei vain puutu tietoa, vaan heillä on virheellistä perustietoa globaaleista trendeistä ja osuuksista. Suurimmalla osalla meistä on ylidramaattinen maailmankuva, eli ajattelemme usein että asiat ovat huonommin kuin ne oikeasti ovat. Tämä on ongelma, sillä se vaikeuttaa hyvien päätösten tekemistä. Toivomme, että testimme auttavat ihmisiä ymmärtämään tietämättömyyttään ja uudistamaan käsityksiään, ja siten edistämään faktapohjaista maailmankuvaa

, sanoo Anna Rosling Rönnlund, yksi Gapminder-säätiön perustajista.

Testi julkaistaan tänä syksynä niin sanotulla Creative Common -lisenssillä, mikä tarkoittaa, että testi on vapaasti käytettävissä ja levitettävissä.

Lue lisää: afry.com/sv/gapminder