Cave mine storage

AFRY käynnistää esisuunnittelun EPV Energia Oy:n suunnittelemalle pumppuvoimalaitokselle Pyhäsalmen kaivokseen

AFRY käynnistää esisuunnittelun EPV Energia Oy:n suunnittelemalle pumppuvoimalaitokselle Pyhäsalmen kaivokseen

Pumppuvoimalaitoksessa on yksi maailman korkeimmista putouskorkeuksista, ja sillä on merkittävä rooli energian varastoinnissa.

Pyhäjärvellä sijaitsevassa yli 1 445 metriä syvässä Pyhäsalmen kaivoksessa maanalainen louhinta on loppumassa vuoden 2022 aikana. EPV Energia Oy suunnittelee kaivoksen jatkohyödyntämistä pumppuvoimalaitoksena, jonka avulla yhtiön tuuli- ja jatkossa aurinkovoimalla tuottamaa energiaa voitaisiin hyödyntää joustavammin. AFRYn esisuunnittelu pumppuvoimalaitoksesta on määrä saada päätökseen vuoden 2022 loppuun mennessä.

Kaivoksen tarjoama infrastruktuuri pumppuvoimalaitokselle on maailman mittakaavassa ainutlaatuinen. Pumppuvoimalaitos olisi toteutuessaan Suomen ensimmäinen, ja siinä olisi yksi maailman korkeimmista vesivoimalaitoksen putouskorkeuksista, yläaltaasta ala-altaaseen, yli 1 400 metriä. Tyypillisesti pumppuvoimalaitoksissa ylä- ja ala-altaiden korkeusero on satoja metrejä, ja siksi niitä rakennetaan yleensä vuoristoisiin maihin. Perinteisten vesivoimaloiden putouskorkeus on Suomessa melko pieni, tyypillisesti 5–30 metriä.

Laitoksella olisi merkittävä rooli ns. säätövoiman tuottamisessa. Säätövoimaa tarvitaan tasaamaan sähkön tuotannon ja kulutuksen välistä eroa, ja sen merkitys kasvaa energianjärjestelmän pohjautuessa entistä enemmän esimerkiksi tuulivoimaan, jonka tuotanto on säästä riippuvaista.

”EPV Energia tarvitsee tuotantoportfolioonsa joustavuutta sääriippuvaisen energiantuotannon rinnalle. Strategiamme keskiössä on uusiutuva sähkö, jonka tuotantoa, varastointia ja käyttöä hallinnoidaan uusilla teknologioilla. AFRYllä on vahva osaaminen vastaavien laitosten suunnittelussa, ja he olivat tehneet hankkeeseen jo vuonna 2016 kattavan selvityksen, mikä osaltaan tuki valintaamme”, kertoo EPV Energian projektipäällikkö Aki Hakulinen.

”Iso osa Suomen säätövoimasta tuotetaan perinteisellä vesivoimalla, ja jatkossa vesivarastojen rooli vain korostuu entisestään. Energian varastointi kulutushuippuja varten onnistuu erinomaisesti esimerkiksi pumppuvoimalaitosten avulla. AFRY on edelläkävijä paitsi perinteisen vesivoiman myös pumppuvoimalaitosten suunnittelussa, ja olemme innoissamme, että pääsemme EPV Energian kanssa luomaan Suomessa uutta tapaa hyödyntää kaivoksen infrastruktuuria suuren mittakaavan energiavarastohankkeessa”, sanoo Suomen vesivoimaliiketoiminnasta vastaava johtaja Simo Väänänen.

Laitoksen teho olisi 75 MW, ja se pystyisi tuottamaan kerralla sähköä seitsemän tunnin ajan tauotta juoksutettaessa yläaltaasta vettä turbiinin läpi ala-altaaseen. Tämän jälkeen vesi pumpattaisiin ala-altaasta takaisin yläaltaaseen uutta juoksutusta varten yhdeksän tunnin ajan.

Esisuunnittelu on jatkoa AFRYn aiemmin valmistuneelle esiselvitykselle, ja siinä kehitetään suunnitelmaa edelleen ja tarkennetaan voimalaitoksen teknisiä ratkaisuja. Toteutuessaan pumppuvoimalaitos voisi olla käytössä aikaisintaan vuonna 2025.

Lisätietoa:

Simo Väänänen - Johtaja, vesivoimaliiketoiminta

Simo Väänänen

Johtaja, vesivoimaliiketoiminta

Ota yhteyttä: Simo Väänänen

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.