offshore wind farm at dusk, renewable energy background

AFRY kutsuu energia-alan toimijoita merituulivoimaloiden gravitaatioperustuksia koskevaan yhteishankkeeseen

AFRY kutsuu energia-alan toimijoita merituulivoimaloiden gravitaatioperustuksia koskevaan yhteishankkeeseen

Hanke pureutuu Itämeren alueen merituulivoiman erityishaasteisiin, ja sen avulla pyritään kehittämään edellytyksiä tulevaisuuden merituulivoimalle alueella.

AFRY kutsuu energia-alan toimijoita yhteiseen teollisuushankkeeseen, joka tarkastelee ns. gravitaatioperustusten (gravity based foundations, GBF) käyttöä merituulivoimaloissa pohjoisella Itämerellä. Suomen, Ruotsin ja Viron ympäröimällä alueella kova maaperä ja ankara jääkuormitus tuovat haasteita perinteisille paaluihin perustuville monopile- ja jacket-rakenteille. Maanvaraisissa gravitaatioperustuksissa perustus nojaa rakenteiden massan painovoimaan.

Pohjoinen Itämeri voi tuottaa yli 100 GW merellä tuotettua tuulivoimaa, ja tästä potentiaalista on realistista valjastaa 35 GW vuoteen 2050 mennessä. Alueen erityisolosuhteiden takia gravitaatioperustus soveltuisi jopa 70 %:lle näistä hankkeista, mikä tarkoittaisi yli 1 290:tä gravitaatioperustukselle rakennettua tuulivoimalaa.

Gravitaatioperustukset tarjoavat useita etuja. Ne toimivat tehokkaasti ankarissa jääolosuhteissa, tuottavat vähemmän melua kuin perinteiset menetelmät ja ovat helpompia asentaa kalliomaaperään. Toisin kuin paalutuksissa gravitaatioperustus tehdään meren pohjaan kairaamatta, mikä vähentää ympäristöhaittoja. Lisäksi ne voidaan poistaa kokonaan, jolloin merenpohjaan ei jää jälkiä ja ne voidaan kierrättää.

Koska gravitaatioperusteisten merituulivoimaloiden toteuttaminen suuressa mittakaavassa tuo liiketoiminnalle monisyisiä haasteita, tarvitaan yhteistyötä eri alojen välillä. AFRYn hanke pyrkiikin kokoamaan yhteen resursseja ja tietämystä eri sidosryhmiltä näiden haasteiden voittamiseksi. Näin voidaan pienentää riskejä ja jakaa tutkimuksen esiin tuomia hyötyjä osapuolille. Hanke keskittyy arvioimaan gravitaatioperustusta käyttävien merituulivoimaloiden liiketoimintamahdollisuuksia ja tutkimaan teknisiä, tuotanto-, logistiikka-, ympäristö- ja paikallisten toimitusketjujen näkökohtia. Sen tavoitteena on myös tarjota alusta tulevalle liiketoiminnan kehitykselle. Hanke edistää paikallista taloutta ja luo uuden, maailmanlaajuisesti tunnustetun teollisuudenalan.

offshore wind farm

Hanke sisältää viisi keskeistä toimintalinjaa, jotka keskittyvät:

  • Ympäristövaikutuksiin
  • Suunnittelukonsepteihin
  • Paikallisiin toimitusketjuihin ja satamiin
  • Kuljetukseen ja asennukseen
  • Sosioekonomisiin näkökohtiin

Nämä linjat tutkivat osa-aluettaan kattavasti sääntelystä ja hiilijalanjäljestä maaperäolosuhteisiin ja valmistuksen logistiikkaan. Toimintalinjojen työ käynnistyy vuoden 2024 kolmannella neljänneksellä, ja raporttien odotetaan valmistuvan kesäkuuhun 2025 mennessä. Hankkeen on määrä päättyä vuoden päästä.

AFRY kutsuu aiheesta kiinnostuneita energia-alan sidosryhmiä mukaan hankkeeseen vaikuttamaan merituulivoiman tulevaisuuteen Itämeren alueella.

Osallistujat voivat tuoda panoksensa tarjoamalla rahoitusta tai asiantuntemusta taikka osallistumalla tiedon jakamiseen. Ohjelmaa muovataan osallistujilta saatavan palautteen perusteella, minkä jälkeen toimintalinjojen työ alkaa.

Arial shot of wind turbine at sea

Liity mukaan hankkeeseen

Lisätietoja:

Leon Hofland, Project Manager, AFRY
leon.hofland@afry.com