Arial shot of wind turbine at sea

AFRY laatii ympäristövaikutusten arvioinnit kahteen OX2:n Pohjanlahden merituulivoimahankkeeseen

AFRY laatii ympäristövaikutusten arvioinnit kahteen OX2:n Pohjanlahden merituulivoimahankkeeseen

Hankkeet sijaitsevat Hailuodon ja Pietarsaaren korkeuksilla Suomen talousvyöhykkeellä, eli alueveden edustalla sijaitsevalla merialueella.

Uusiutuvan energiantuotannon yhtiö OX2 on valinnut AFRYn laatimaan ympäristövaikutusten arvioinnit (YVA) Halla- ja Laine-nimisiin merituulivoimahankkeisiin. Halla sijaitsee ulkomerellä Hailuodosta länteen ja Laine Pietarsaaresta länteen.

Tutkittaville alueille suunnitellaan jopa 160 voimalan merituulivoimapuistoja, jotka toteutuessaan tuottavat merkittävän määrän ympäristöystävällistä uusiutuvaa sähköä muun muassa Suomen teollisuuden vihreän siirtymän tarpeisiin. Esimerkiksi Halla voisi olla mukana edistämässä Raahen SSAB:n fossiilivapaan teräksen tuotantoa.

Näin suuret hankkeet vaativat poikkeuksellista osaamista ja erittäin huolellista ympäristön ja sidosryhmien huomioimista. AFRYllä on vankka kokemus merituulivoimahankkeista – se on vastannut mm. Suurhiekan ja Tahkoluodon merituulivoimapuistohankkeiden YVA- ja kaavahankkeista sekä vesiluvista.

”AFRYn kokemus erityisesti merituulivoimahankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista sekä projektitiimin kokemus vakuuttivat meidät, kun kilpailutimme YVA-konsultit”, toteaa OX2:n Suomen merituulivoimasta vastaava johtaja Olli Takalammi.

Hankkeet ovat hyvin alustavassa vaiheessa – sähköntuotanto käynnistyisi tämän vuosikymmenen loppupuolella. Ympäristövaikutusten arvioinnin lisäksi liiketoiminta ja merenpohjan tutkiminen ulkomeren talousvyöhykkeellä vaatii tutkimusluvan. Tutkimuslupapäätöstä odotetaan tammikuussa 2022.

Laine-hankkeen YVA-projektipäällikkö Karoliina Jaatisen mukaan perinteiset selvitysmenetelmät eivät välttämättä riitä näin mittavassa ulkomerellä sijaitsevassa hankkeessa.

”Pitkien välimatkojen ja valtavien selvitysalueiden vuoksi hankkeessa tullaan näillä näkymin yhdistämään perinteisiä kenttämenetelmiä uudempiin. Hyödynnämme mahdollisesti esimerkiksi eDNA-menetelmää datan keruussa. Työ vaatii vahvaa kokemusta tuulivoima- ja vesistörakentamisesta sekä meriympäristön asiantuntemusta”, Jaatinen sanoo.

Merituulivoimapuistojen lisäksi molempiin hankkeisiin liittyy mantereella tapahtuva sähkönsiirto. Halla-hankkeen YVA-projektipäällikkö Ella Kilpeläinen kertoo, että voimajohtoreittien suunnitelmat vaativat monenlaista yhteensovittamista mm. luontoarvojen, kaavoituksen, asutuksen ja muun maankäytön osalta.

”Kymmenien kilometrien pituisten voimajohtoreittien maastoselvityksissä tarvitaan asiantuntijoita biologeista maisema-arkkitehtiin. Maantieteellisesti laajalle alueelle sijoittuvan hankkeen sidosryhmätyöskentely tuo myös oman lisänsä YVA-menettelyyn. AFRYllä on kokemusta myös voimajohtoreittien YVA-menettelyjen menestykkäästä läpiviennistä”, Kilpeläinen sanoo.

Lisätietoja Laine-hankkeesta:

Karoliina Jaatinen
Johtava asiantuntija
karoliina.jaatinen(at)afry.com
+358 40 660 4407

Lisätietoja Halla-hankkeesta:

Ella Kilpeläinen
Johtava asiantuntija
ella.kilpeläinen(at)afry.com
+358 50 435 65 07