road in a green forest from above

AFRY Metsä Fibren pääkumppaniksi Kemin biotuotetehtaan suunnittelussa

Metsä Group -konserniin kuuluva Metsä Fibre Oy teki hiljattain investointipäätöksen uuden biotuotetehtaan rakentamisesta Kemiin.

Investointipäätöksen myötä AFRYn ja Metsä Fibren aiemmin tekemä ehdollinen esisopimus tehtaan projektinhallinta- ja toteutussuunnittelusta tulee voimaan.

AFRYn toimeksianto kattaa koko tehtaan projektinhallintapalvelut, kaikki suunnitteluosa-alueet kattavan detaljisuunnittelun laitetoimituskokonaisuuksien ulkopuolisille prosesseille (ns. Balance of Plant -osuus, BoP) sekä tehtaan rakennuksen ja prosessien digitalisointipalvelut BIM- (Building Information Modeling) ja PIM-tietomallinnuksella (Process Information Modeling). Samalla luodaan SSOT-konsepti (Single-Source-of-Truth), joka mahdollistaa digitaalisen mallin (digital twin) ja sovellusten käytön tehtaan toimintojen tehostamisessa. AFRY vastaa myös biotuotetehtaan klooridioksidilaitoksen suunnittelusta, projektihallintapalveluista sekä työmaavaiheen palveluista.

Sellupohjaiset tuotteet kuuluvat ihmisten arkeen. Pohjoismaisen havusellun kysyntä kasvaa maailmanlaajuisesti, kun fossiilisiin raaka-aineisiin pohjautuvia tuotteita korvataan puupohjaisilla tuotteilla ja fossiilisia polttoaineita puolestaan korvataan uusiutuvalla energialla.

Vastatakseen tähän kysyntään Metsä Fibre Oy teki päätöksen investoimisesta uuteen biotuotetehtaaseen. Metsä Fibren pyrkimyksenä on hyödyntää uusiutuva puuraaka-aine ja tuotannon sivuvirrat kokonaisuudessaan erilaisina biotuotteina ja siten korvata fossiilisperäisiä raaka- ja polttoaineita. Investoinnin arvo on 1,6 miljardia euroa, ja rakentaminen on määrä saada päätökseen vuoden 2023 kolmannen vuosineljänneksen aikana.

Kemin biotuotetehdas tuottaa valmistuttuaan noin 1,5 miljoonaa tonnia havu- ja lehtipuusellua vuodessa sekä useita erilaisia biotuotteita. Se tuottaa myös 2,0 terawattituntia (TWh) uusiutuvaa energiaa vuodessa. Tehtaan suunnittelu perustuu korkeisiin ympäristö-, energia- ja materiaalitehokkuusstandardeihin. Tehdas rakennetaan hyödyntäen parasta käyttökelpoista tekniikkaa (Best Available Techniques, BAT), ja teknisiltä ominaisuuksiltaan se täyttää ja jopa ylittää EU:n vertailuasiakirjojen (BREF) vaatimukset. Uuden biotuotetehtaan päästöt jäävät nykyisen Kemin sellutehtaan ympäristöluvan päästörajojen alle, vaikka tuotanto lisääntyy uudessa tehtaassa merkittävästi.

“Kemin uusi biotuotetehdas on ympäristö-, energia- ja materiaalitehokkuudeltaan maailman paras. Tehdas on biotuotteineen ja kumppanuuksineen myös paikallisen teollisuusekosysteemin perusta. Tuotannossa ei tarvita lainkaan fossiilisia polttoaineita, ja ylitse jäävä uusiutuva energia ohjataan kansalliseen verkkoon. Biotuotetehdasprojekti on edennyt suunnitellusti. Haluamme parhaat ammattilaiset kumppaneiksemme ja edellytämme heidän sitoutumistaan projektin turvallisuus-, aikataulu- ja laatuvaatimuksiin”, sanoo Metsä Fibren projektijohtaja Jari-Pekka Johansson.

“Kestävät ratkaisut ja digitalisaation edistäminen ovat keskiössä kaikessa AFRYn toiminnassa. Myös turvallisuus ja sosiaalinen vastuu ovat meille tärkeitä arvoja. Olemme tehneet Metsä Fibren ja muiden projektikumppaneiden kanssa yhteistyötä jo projektin esivaiheessa, ja olemme iloisia päästessämme jatkamaan tätä hyvää yhteistyötä. Uskomme, että osaamisemme biotaloudessa ja päästöttömässä energiassa tuovat lisäarvoa projektille”, sanoo AFRYn projektin ja rakennuttamisen johdosta vastaava johtaja Antti Hahtala Prosessiteollisuus-divisioonasta.

Tilauksen arvoa ei ole julkistettu. Toimeksiannot kirjataan AFRYn Prosessiteollisuus-divisioonan vuoden 2021 ensimmäisen vuosineljänneksen tilauskantaan.

AFRY toimii Suomessa 23 paikkakunnalla Hangosta Kittilään. Paikallinen toimistomme Kemissä on keskeisessä asemassa uuden biotuotetehtaan suunnittelussa.

 

Lisätietoja:

Antti Hahtala, projektinjohto ja rakennuttamisen johtaminen, Prosessiteollisuus Suomi
Puh. 010 33 49701
antti.hahtala@afry.com 

Toni Anttila, aluejohtaja, Pohjois-Suomi, Prosessiteollisuus
Puh. 044 517 2130
toni.anttila@afry.com

 

Tietoa AFRYstä

AFRY on Euroopan johtavia suunnittelu- ja konsultointiyhtiöitä, joka edistää muutosta kohti kestävämpää yhteiskuntaa.

Olemme 16 000 omistautunutta infra-, teollisuus- ja energia-alojen sekä digitalisaation asiantuntijaa, jotka kehittävät kestäviä ratkaisuja tuleville sukupolville ympäri maailman.

Making Future