Wheel_on_road

AFRY Mt 180 -hankkeen Hessundinsalmen sillan ja väylien suunnittelijaksi Turun saaristossa

AFRY Mt 180 -hankkeen Hessundinsalmen sillan ja väylien suunnittelijaksi Turun saaristossa

Kaarinan ja Paraisten välinen Saaristotie on ainoa kiinteä yhteys Turunmaan saaristoon. AFRYn toimeksiantoon kuuluu uuden sillan suunnittelun lisäksi koko hankealueen väylien ja taitorakenteiden suunnittelu.

Saaristotien mt 180 siltayhteyden takana toimii suurteollisuutta ja kesäisin Saaristotie on vilkas matkailureitti. Siten sekä Saaristotie että Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen sillat ovat erittäin tärkeitä alueen elinkeinotoiminnalle, matkailulle ja asukkaille. Nykyisellään Saaristotie ruuhkautuu säännöllisesti ja tien turvallisuustilanne on huono. Sillat on myös uusittava.

Väyläviraston ja Kreaten muodostama allianssi on valinnut suunnittelijat laatimaan rakennussuunnitelmia Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen siltojen uusimiseksi sekä alueen tieosuuden parantamiseksi. AFRYn toimeksianto sisältää Hessundinsalmen 300-metrisen sillan suunnittelun sekä väyläsuunnittelun, johon sisältyy liittymäjärjestelyjä sekä kolme pienempää siltaa ja muita taitorakenteita. AFRYn alikonsultteina toimivat SOFiN Consulting ja ARUP Group. Kirjalansalmen sillan suunnittelun toteuttaa WSP Finland Oy. Hankkeen valmistuttua tieosuudella voidaan ajaa entistä raskaampia kuljetuksia.

”Siltojen suunnittelussa tullaan kiinnittämään erityistä huomiota käyttöikään ja ylläpidettävyyteen. Molempien siltojen tulee olla pitkäikäisiä ja kestää raskaita teollisuuskuljetuksia vähintään seuraavat sata vuotta”, kertoo projektipäällikkö Janne Wikström Väylävirastosta.

Allianssiurakan projektipäällikkö Timo Hirvasmaan (Kreate Oy) mukaan suunnittelijoiden valinnassa painotettiin hinnan lisäksi voimakkaasti laadullisia tekijöitä.

”Sillat ovat usein merkittäviä maamerkkejä ympäristössään. AFRYllä on vankka kokemus vaativista silta- ja väyläprojekteista, ja onkin hienoa olla suunnittelemassa lisää kestävää infraa, jolla parannetaan alueen asukasviihtyvyyttä ja teollisuuden toimintaedellytyksiä”, sanoo siltasuunnittelun toimialuejohtaja Jarmo Niemi AFRYltä.

Lisätietoa hankkeesta Väyläviraston verkkosivuilla: www.vayla.fi/mt-180-kirjalansalmen-ja-hessundinsalmen-siltojen-uusiminen

Lisätiedot

Jarmo Niemi - Toimialuejohtaja, sillat ja taitorakenteet

Jarmo Niemi

Toimialuejohtaja, sillat ja taitorakenteet

Ota yhteyttä: Jarmo Niemi

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.
Ari Mattila - Osastopäällikkö, tiesuunnittelu, Vantaa

Ari Mattila

Osastopäällikkö, tiesuunnittelu, Vantaa

Ota yhteyttä: Ari Mattila

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.