yellow spring forest and foggy mountains in the background

AFRY mukana uudessa metsäbiotalouden oppimisympäristössä

ForestBioFacts on maailman laajin metsäbiotalouteen keskittyvä oppimisympäristö

AFRY on ollut aktiivisesti mukana toteuttamassa oppimisympäristöä ja materiaaliamme löytyy oppimisympäristön eri teemoista. ForestBioFacts sisältää yli 1500 asiantuntija-artikkelia, yli 300 videota, kattavan termipankin ja 6-kielisen sanakirjan helposti käytettävässä muodossa.

ForestBioFacts on digitaalinen oppimisympäristö, joka kattaa kaiken kestävästä metsänhoidosta puupohjaisiin tuotteisiin ja teknologioihin. Perinteisten paperi-, kartonki-, sellu- sekä puutuotteiden lisäksi myös biopohjaiset nanomateriaalit ja puupohjaiset tekstiilit ovat esillä.

Lisäksi tietoa löytyy energiasta ja biopolttoaineista, prosessiautomaatiosta, toimitusketjusta, ympäristöjohtamisesta ja liiketoiminta- ja investointisuunnittelusta. Sisältö pohjautuu osin aiempaan Papermaking Science and Technology –kirjasarjaan, mutta on nyt entistäkin laajempi ja visuaalisempi sekä helpommin käytettävässä muodossa.

ForestBioFactsin 16-teemaisesta oppimisympäristöstä on helppo etsiä ratkaisuja arjen haasteisiin, ideoita uusiin liiketoimintakonsepteihin ja lisätä yleistason ja syvällistä ammatillista osaamista.

ForestBioFacts sisältää myös kaikille avoimen, Johdanto metsäbiotalouteen -osion, sekä suomeksi että englanniksi. Se antaa hyvän yleiskuvan metsäbiotalouden mahdollisuuksista ja merkityksestä globaalien haasteiden ratkaisemisessa, kestävästä metsänhoidosta aina tuotteisiin, teknologioihin ja opiskelu- ja työmahdollisuuksiin asti.

ForestBioFactsin on toteuttanut Puunjalostusinsinöörien ja kustannusyhtiö Paperi ja Puu Oy:n kanssa 18 edelläkävijäyrityksen verkosto ja Suomen johtavat puunjalostusalan korkeakoulut. Yli 150 teollisuuden ja yliopiston ammattilaista on antanut panoksensa ForestBioFactsiin.

 

Linkki sivustolle: https://forestbiofacts.com/

 

Forest bio facts digital learning environment for news article