yellow spring forest and foggy mountains in the background

AFRY mukana uudessa metsäbiotalouden oppimisympäristössä

17/11/2020

ForestBioFacts on maailman laajin metsäbiotalouteen keskittyvä oppimisympäristö

AFRY on ollut aktiivisesti mukana toteuttamassa oppimisympäristöä ja materiaaliamme löytyy oppimisympäristön eri teemoista. ForestBioFacts sisältää yli 1500 asiantuntija-artikkelia, yli 300 videota, kattavan termipankin ja 6-kielisen sanakirjan helposti käytettävässä muodossa.

ForestBioFacts on digitaalinen oppimisympäristö, joka kattaa kaiken kestävästä metsänhoidosta puupohjaisiin tuotteisiin ja teknologioihin. Perinteisten paperi-, kartonki-, sellu- sekä puutuotteiden lisäksi myös biopohjaiset nanomateriaalit ja puupohjaiset tekstiilit ovat esillä.

Lisäksi tietoa löytyy energiasta ja biopolttoaineista, prosessiautomaatiosta, toimitusketjusta, ympäristöjohtamisesta ja liiketoiminta- ja investointisuunnittelusta. Sisältö pohjautuu osin aiempaan Papermaking Science and Technology –kirjasarjaan, mutta on nyt entistäkin laajempi ja visuaalisempi sekä helpommin käytettävässä muodossa.

ForestBioFactsin 16-teemaisesta oppimisympäristöstä on helppo etsiä ratkaisuja arjen haasteisiin, ideoita uusiin liiketoimintakonsepteihin ja lisätä yleistason ja syvällistä ammatillista osaamista.

ForestBioFacts sisältää myös kaikille avoimen, Johdanto metsäbiotalouteen -osion, sekä suomeksi että englanniksi. Se antaa hyvän yleiskuvan metsäbiotalouden mahdollisuuksista ja merkityksestä globaalien haasteiden ratkaisemisessa, kestävästä metsänhoidosta aina tuotteisiin, teknologioihin ja opiskelu- ja työmahdollisuuksiin asti.

ForestBioFactsin on toteuttanut Puunjalostusinsinöörien ja kustannusyhtiö Paperi ja Puu Oy:n kanssa 18 edelläkävijäyrityksen verkosto ja Suomen johtavat puunjalostusalan korkeakoulut. Yli 150 teollisuuden ja yliopiston ammattilaista on antanut panoksensa ForestBioFactsiin.

 

Linkki sivustolle: https://forestbiofacts.com/

 

Forest bio facts digital learning environment for news article