Chemical plant at night

AFRY ostaa ohjelmisto- ja asiantuntijayritys Ramentorin

Ramentorin osto vahvistaa entisestään AFRYn digitaalista osaamista ja RAMS-tarjontaa. Ramentor kehittää edistyksellistä RAMS-käyttövarmuusmetodologiaan perustuvaa ohjelmistotyökalua (ELMAS) sekä tarjoaa käyttövarmuuteen liittyviä asiantuntijapalveluita- ja ratkaisuja sekä koulutusta.

Kyky johtaa ja optimoida järjestelmien ja prosessien luotettavuutta, käytettävyyttä, huollettavuutta ja turvallisuutta on keskeinen osa yritysten omaisuudenhallintaa. RAMS-palveluita (Reliability, Availability, Maintainability, Safety) hyödyntävät paikallisesti tai globaalisti toimivat teknologia- ja teollisuusyritykset, tuotantolaitokset sekä yksityisen ja julkisen sektorin infrayritykset. RAMS-käyttövarmuusmetodologiaa hyödyntäen AFRY auttaa asiakasta tekemään tietoon perustuvia päätöksiä riskitason ja elinkaarikustannusten optimoimiseksi. Samalla edistetään asiakkaan digitaalisia valmiuksia hallita omaisuuttaan kestävästi ja kustannustehokkaasti.

”Keskeisenä osana kasvutavoitteitamme haluamme vahvistaa asiakkaillemme suunnattua digitaalisten palveluiden tarjontaa. Tässä digitalisaation murrosvaiheessa Ramentor vahvistaa RAMS-käyttövarmuusosaamistamme ja paikallista ja globaalia tarjontaamme ja auttaa siten meitä tukemaan asiakkaitamme kustannustehokkaassa omaisuudenhallinnassa. Olemme iloisia, että tällaista osaamista löytyy Suomesta, ja toivotamme Ramentorin työntekijät lämpimästi tervetulleiksi AFRYlle”, sanoo Kalle Rasinmäki, AFRYn Suomen maajohtaja.

”Olemme innoissamme päästessämme osaksi AFRYä. Meillä on kahden vuosikymmenen ajalta vankkaa kokemusta käyttövarmuuden hallinnan kehittämisestä ja käytännön projekteista. Digitalisaation myötä markkina on kypsymässä, ja yhdessä AFRYn kanssa voimme voimme kehittää palvelujamme seuraavalle tasolle hyödyntämällä globaalia asiakaskuntaa ja suunnittelun ja digitalisaation edistämistä”, sanoo Timo Lehtinen, Ramentorin toimitusjohtaja.

Ramentorin liikevaihto vuonna 2019 oli noin 0,7 miljoonaa euroa, ja se työllistää kuusi ihmistä Tampereella. Ramentor on tarkoitus liittää osaksi AFRYn Energia-divisioonaa vuoden 2021 alkuun mennessä.

Lisätietoja:

Kalle Rasinmäki
maajohtaja, AFRY Finland
puh. 040 5664250
kalle.rasinmaki@afry.com

Ilkka Heikkilä
liiketoimintajohtaja, Energia-divisioona, Suomi
puh. 040 8284078
ilkka.heikkila@afry.com


Tietoa AFRYstä

AFRY on kansainvälinen suunnittelu- ja konsultointiyhtiö. Tuemme asiakkaitamme kestävän kehityksen ja digitalisaation edistämisessä. Olemme 17 000 sitoutunutta asiantuntijaa, jotka kehittävät kestäviä ratkaisuja tuleville sukupolville infra-, teollisuus- ja energiasektoreilla ympäri maailman.

Making Future