City, bridges and construction works at water

AFRY sijoittui kolmanneksi RILin Kesätyökyselyssä

AFRY sijoittui kolmanneksi RILin Kesätyökyselyssä

Teekkarit saivat nimetä Kesätyökyselyssä kolme houkuttelevinta työnantajaa. Tällä listalla kiinnostavimmaksi ja houkuttelevimmaksi työnantajaksi teekkareiden keskuudessa nousivat Ramboll, A-Insinöörit ja AFRY.

Rakennetun ympäristön alan korkeakoulutettuja edustava henkilöjärjestö RIL ry toteutti nuorille jäsenilleen kesätyökyselyn syksyllä 2022. Yli 65 prosenttia kyselyyn vastanneista opiskelijoista oli opintojaan sivuavissa töissä. Kyselyyn vastasi 267 opiskelijaa, joista kolme neljäsosaa opiskeli Aalto-yliopistossa tai Tampereen yliopistossa, vajaa neljännes Oulun yliopistossa ja 1,5 % LUT-yliopistossa.

RILin Kesätyökyselyn kärkiviisikko
Kesätyökyselyn kärkiviisikko työnantajamielikuvan perusteella (RIL Kesätyökysely, 2022)

Opiskelijat ovat kokeneet työilmapiirin miellyttäväksi rakennetun ympäristön alalla

Opiskelijat antoivat rakennetun ympäristön työnantajien työilmapiirille keskimäärin arvosanan 4,1/5, ja työtehtäviinsä joko tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä oli vastaajista 76 prosenttia. Yleisimmät ongelmat liittyivät puutteelliseksi koettuun perehdytykseen ja ohjaukseen, osa taas olisi toivonut enemmän vaihtelua työtehtäviinsä.

RIL ry

RIL on valtakunnallinen puolueeton asiantuntijaorganisaatio ja osaajayhteisö, jonka tarkoituksena on edistää kestävän rakennetun ympäristön rakentamista sekä mahdollistaa jäsentensä jatkuva kehittyminen. RIL edistää hyvää suunnittelu-, rakentamis- ja ylläpitokulttuuria ja rakennusalan ammattitaidon kehittymistä Suomessa. Vuonna 1934 perustettu järjestö yhdistää yli 6 500 rakennetun ympäristön alan huippuosaajaa teekkareista tohtoreihin ja yamk-opiskelijoista yamk-tutkinnon suorittaneisiin. www.ril.fi

Lue koko kyselyn tulokset täältä.

Young people with laptop

AFRY opiskelijoille

Tutustu opiskelijoiden mahdollisuuksiin suunnittelu- ja konsulttialalla.