Sawn wood piled at sawmill

AFRY suunnittelukumppaniksi Pölkyn Kajaanin ja Taivalkosken sahojen uudistushankkeisiin

AFRY toimittaa suomalaiselle Pölkky Oy:lle suunnittelu- ja konsultointipalveluja Kajaanissa ja Taivalkoskella sijaitsevien sahojen uudistushankkeisiin.

Puu on luonnollinen, uusiutuva ja kestävä raaka-aine, jolla on ainutlaatuiset materiaaliominaisuudet. Uusiutuva, vastuullisesti tuotettu puu on ainoa kestävän kehityksen mukainen rakennusmateriaali. Puun käyttö raaka-aineena lisääntyy rakennusteollisuudessa, kun yrityksiä kannustetaan kestävämpiin rakennustapoihin korkeiden hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi.

Pölkky Oy on Pohjois-Suomen suurin yksityinen puunjalostaja. Kajaanin tuotantolaitos rakennetaan uudelleen vuosina 2022–2024 osana yhtiön kasvustrategiaa. Sahauskapasiteetti nousee 450 000 kuutiometriin vuodessa ja sahapuun käyttö 900 000 kuutiometriin.

Pölkky uudistaa myös Taivalkosken yksikön sahausteknologiaa. Sahauskapasiteetti nousee Taivalkoskella ensimmäisen vaiheen investointien jälkeen 300 000 kuutiometriin vuoden 2023 aikana ja sahapuun käyttö 600 000 kuutiometriin vuodessa.

AFRY toimittaa sahojen modernisointiin ja uusiin sahauslinjastoihin liittyvät monialaiset suunnittelutyöt. Lisäksi AFRY laatii uudistushankkeisiin erilaisia logistiikkaan, infrastruktuuriin ja päästöihin liittyviä selvityksiä. Tilauksen arvoa ei kerrota.

”AFRY, jolla on laaja-alainen osaaminen täydennettynä vahvalla toimialakohtaisella tietämyksellä, oli meille turvallinen valinta kumppaniksi”, sanoo toimitusjohtaja Petteri Virranniemi Pölkky Oy:stä.

"Meillä on kunnia toimia Pölkky Oy:n kumppanina tässä tulevaisuuden vastuullisessa puunjalostushankkeessa. Pohjois-Suomen teollisuuden investoinnit merkitsevät paljon AFRYn paikallispalveluille”, sanoo Kalle Rasinmäki, joka vastaa AFRYllä Prosessiteollisuus-divisioonan Suomen liiketoiminta-alueesta.

 

Tiesitkö, että
puu on rakennusmateriaalina täysin kierrätettävä ja se sitoo hiilidioksidia koko rakennuksen elinkaaren ajan. Suomessa metsiä hoidetaan kestävän kehityksen mukaisesti ja metsää kasvaa koko ajan enemmän kuin sitä käytetään. AFRYllä on vahva kokemus puunjalostusteollisuuden koko arvoketjusta.

 

Lisätietoja:

Jouni Nenonen - Area Director Eastern Finland, Process Industries

Jouni Nenonen

Aluejohtaja Itä-Suomi, Prosessiteollisuus, Kuopio/Kajaani/Äänekoski/Varkaus

Ota yhteyttä: Jouni Nenonen

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.
Kalle Rasinmäki - Country Manager, Finland

Kalle Rasinmäki

Suomen maajohtaja

Ota yhteyttä: Kalle Rasinmäki

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.