SCA Obbola

AFRY – tärkeä kumppani SCA Obbolan rakentaessa tulevaisuuden tehdasta Ruotsissa

Paperipohjaisen pakkausmateriaalin kysyntä kasvaa. Tähän trendiin vaikuttavat useat eri tekijät – lisääntynyt verkkokauppa, kasvava väestö sekä asetetut tavoitteet muovin käytön vähentämiseksi. Vastatakseen tähän kysyntään SCA on päättänyt uuden kraftlaineri-paperikoneen rakentamisesta Obbolan paperitehtaalle Ruotsin Uumajaan. Vuosittainen kraftlainerin eli aaltopahvin pintapaperin tuotantokapasiteetti nousee nykyisestä 450 000 tonnista 725 000 tonniin. Projektin keskeinen osa on aliprojekti ”MEG”, jossa AFRY on valittu projektin toteutuksen kumppaniksi. 

Investointihanke ”Expansion Obbola” on jaettu viiteen alaprojektiin: Paperikone, kierrätyskuitu, soodakattila, MEG ja infrastruktuuri. AFRY hoitaa MEG-alaprojektin toteutuksen. MEG tulee ruotsinkielisistä sanoista Sellu, Energia, Oheisjärjestelmät ja tarkoituksena on vähentää nykyisen tuotantoprosessin pullonkauloja. MEG-projekti käsittää massan pesun, soodakattilan ja tukijärjestelmien kapasiteetin lisäyksen, uuden jauhimen sekä uuden biologisen jäteveden käsittelylaitoksen. Myös lukuisat uudet putkisillat ja uusi sprinklerijärjestelmä sisältyvät projektiin.

SCA valitsi AFRYn suunnittelukumppaniksi Obbolan uuden paperikonehankkeen toteutukseen. Toimeksianto sisältää toteutusvaiheen projektihallintapalvelut, työympäristön, toimitusvalvonnan, rakentamisen hallintapalvelut, 3D-skannauksen, prosessi-, putkisto- ja mekaanisen suunnittelun sekä sähkö- ja valaistussuunnittelun. Toimeksianto aloitettiin vuoden 2019 loppupuolella ja työt jatkuvat vuoden 2023 ensimmäiselle puoliskolle. Investoinnin kokonaisarvo on 7,5 miljardia Ruotsin kruunua viiden vuoden aikana.

“Olemme tehneet yhteistyötä AFRYn kanssa aikaisemminkin ja yritys on ollut mukana Obbolan uudelleenrakentamisen kehitysvaiheessa. Hanke käynnistyi syksyllä 2019 ja etenee suunnitelmien mukaisesti. Hankkeen päättyessä vuonna 2023 meillä on markkinoiden edistynein kraftlaineria valmistava kone ja raaka-aineena korkealaatuinen pohjoismainen puukuitu sekä tehokas ja vakaa puunhankinta. Tämä on monella tapaa kestävän kehityksen mukaista”, sanoo Per Strand, Obbola-hankkeen johtaja ja Obbolan tehtaan vt. tuotantopäällikkö.

“Olemme ylpeinä mukana yhdessä SCA:n suurimmista investoinneista. Tässä hankkeessa voimme hyödyntää paikallista läsnäoloamme ja globaalia asiantuntemustamme. Työhön osallistuu asiantuntijoitamme sekä Ruotsista että Suomesta. Siten pystymme toimittamaan SCA:lle parhaat suunnitteluratkaisut ja teknologisen tietotaitomme”, sanoo Peter Kaarle, MEG-projektin projektipäällikkö AFRYltä.

 

Lisätietoja:

Mikael Fränckel, Johtaja, Prosessiteollisuus Ruotsi
+46 10 505 87 06

Peter Kaarle, Projektipäällikkö
+46 10 505 96 04