Nature environment

AFRY toteuttaa uraauurtavan biodiversiteettiä edistävän pilottiohjelman Nefcolle

AFRY toteuttaa uraauurtavan biodiversiteettiä edistävän pilottiohjelman Nefcolle

Pohjoismainen ympäristörahoitusyhtiö Nefco on valinnut AFRYn toteuttamaan uraauurtavaa biodiversiteettiin keskittyvää pilottiohjelmaa, jossa testataan ja kehitetään luontopohjaisia ratkaisuja Nefcon asiakasyritysten kanssa. Kaksivuotisen ohjelman tavoitteena on auttaa erityisesti pieniä ja keskisuuria yrityksiä ymmärtämään biodiversiteettiin liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia liiketoiminnalle, ja testata skaalautuvia ratkaisuja niihin vastaamiseksi.

Syksyllä 2022 käynnistyvä Nefcon biodiversiteettiä edistävä pilottiohjelma on suunnattu Nefcon asiakasyrityksille Pohjoismaissa. Yritykset valitaan syksyn aikana, ja ohjelman tarkempi sisältö räätälöidään yrityksen koon ja tarpeiden mukaan.

Nefco näyttää pilottiohjelmallaan esimerkkiä muille rahoituslaitoksille. AFRY on yhdistänyt osaamista useista yksiköistä auttaakseen Nefcoa saavuttamaan strategiset tavoitteensa. Kestävän kehityksen konsultit, ympäristöasiantuntijat ja tekniset asiantuntijat työskentelevät yhdessä tässä projektissa, yhtenä biodiversiteetin johtamiseen erikoistuneena tiiminä.

“On suuri kunnia auttaa Nefcoa tällä kasvavalla alalla. Siinä missä ilmastokriisi on perinteisesti hallinnut mediaa ja politiikkaa, yleinen tietoisuus myös lajien ja ekosysteemien kadosta on viime vuosina kasvanut merkittävästi. Sekä rahoittajat että yritykset ovat alkaneet käsitellä ilmastonmuutosta ja luonnon monimuotoisuuden heikkenemistä kaksoiskriisinä. Olemme ylpeitä, että voimme auttaa yhä useampia yrityksiä toimenpiteisiin tällä alueella”, sanoo Sven Stadtmann, vanhempi konsultti, biodiversiteetti ja luontopääoma, AFRYn kestävän kehityksen konsultointi.

YK:n ympäristöohjelman vuonna 2021 julkaiseman State of Finance for Nature -raportin mukaan investointien luontopohjaisiin ratkaisuihin on kolminkertaistuttava vuoteen 2030 mennessä, jotta maailmanlaajuiset ilmastonmuutokseen, biodiversiteettiin ja maaperän köyhtymiseen liittyvät tavoitteet voidaan saavuttaa. Maailmanlaajuinen raportti peräänkuuluttaa luontopohjaisten ratkaisujen 4,1 biljoonan Yhdysvaltain dollarin rahoituskuilun umpeen kuromista.

”Tavoitteenamme on kannustaa yhä useampia yrityksiä ja päättäjiä huomioimaan luontopohjaiset ratkaisut ja lisäämään tiedonjakoa ja oppimista. Osallistuvat yritykset kerryttävät kokemusta luonnon monimuotoisuuden suojelusta, kehittävät biodiversiteetin johtamisen suunnitelman ja ottavat konkreettisia askeleita luontokadon pysäyttämiseksi. Tämä on yrityksille hieno mahdollisuus”, sanoo Katariina Vartiainen, Senior Manager, Environment and Sustainability, Nefco.

Nefco järjestää tulevien viikkojen aikana Q&A-tilaisuuksia kiinnostuneille asiakasyrityksilleen. Lue lisää: nefco.int/biodiversity

Lisätietoa AFRYn kestävään kehitykseen ja ympäristöön liittyvistä palveluista (englanniksi): https://afry.com/en/offerings/sustainability-consulting-environmental-services

Ota yhteyttä

Tiina Kähö - Johtaja, yritysvastuu, ESG ja raportointi

Tiina Kähö

Johtaja, yritysvastuu, ESG ja raportointi

Ota yhteyttä: Tiina Kähö

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.