Hard hat on working table in oil refinery plant heavy petrochemical industry estate use for energy,power,fuel,gas and fossil petroleum topic

AFRY tukee AB Grigeo Klaipėda Lithuaniaa kohti kestävämmän kehityksen mukaista toimintaa

Kartongin valmistaja AB Grigeo Klaipėda, AB Grigeon tytäryhtiö Liettuan Vilnassa, on allekirjoittanut sopimuksen AFRYn kanssa ympäristöön, työterveyteen ja -turvallisuuteen sekä toimintaprosesseihin liittyvistä auditoinneista. Auditoinneissa tehtyjen havaintojen perusteella AFRY laatii myös ehdotukset, suositukset ja toimintasuunnitelman toiminnallisten muutosten läpiviemiseksi.

Auditointi kattaa toimintaprosessien diagnostiikan, tehtaan ympäristöön ja turvallisuuteen liittyvän toiminnan arvioinnin, johtamisprosessien diagnostiikan sekä vaatimustenmukaisuuden arvioinnin. AFRYn laatima tehtaan toimintaprosessien arviointi koskee jäteveden käsittely- ja poistojärjestelmiä ja kaikkia teknologiaprosesseja. Hajun, ilman ja melun lähteet yksilöidään ja riskien hallinnan toimintaprosessit arvioidaan. AFRY auttaa asiakasta valitsemaan liiketoimintaprosessit ja toteuttamaan annettujen suositusten perusteella muutokset, joiden avulla saavutetaan parhaat toimintamallit ympäristöön, turvallisuuteen ja johtamisprosesseihin liittyen.

“Jatkamme johdonmukaista työtämme estääksemme esimerkiksi mahdollisen käsittelemättömän jäteveden vuotamisen ympäristöön tulevaisuudessa. Tässä kansainvälisten konsulttien laatimassa auditoinnissa tarkastellaan yhtiön ympäristöön ja turvallisuuteen liittyviä tilanteita ja kestävän kehityksen mukaisia prosesseja. Tämä auttaa meitä parantamaan nykyisiä johtamisprosessejamme. Tähän työhön Grigeo Klaipėda valitsi AFRYn, joka on yksi alan markkinajohtajista ja jolla on mittava historia paperi- ja selluteollisuuden suunnittelu- ja konsultointihankkeista”, sanoo Tomas Eikinas, Grigeo Klaipėdan toimitusjohtaja.

“Ymmärrämme Grigeo Klaipėdan kohtaamat haasteet sekä yrityksen sitoutumisen muutoksiin ja parannuksiin. Myös me olemme sitoutuneet suorittamaan perusteellisen arviointityön mahdollisimman pian. Pitkä kokemuksemme paperi- ja selluteollisuudesta mahdollistaa myös ratkaisujen ehdottamisen niille osa-alueille, missä parannuksia johtamis- tai teknologiaprosesseihin tarvitaan”, sanoo Christian von Bonin, johtaja AFRYn Johdon konsultointi -yksiköstä.

AFRY on kansainvälinen suunnittelu- ja konsultointiyhtiö, jolla on kokemusta myös ympäristövaikutusten arvioinnista, ympäristöluvituksesta, luontokartoituksista, ympäristökonsultoinnista, HSE-auditoinneista ja konsultoinnista sekä jätteisiin ja pilaantuneeseen maaperään liittyvistä hankkeista. AFRYllä on lisäksi yli kuudenkymmenen vuoden aikana kertynyt syvä tietotaito ja kokemus paperi- ja selluteollisuudesta sekä johtamisprosessien arvioinnista.

 

Lisätietoja:

Christian von Bonin, Principal at AFRY Management Consulting
sähköposti: christian.vonbonin@afry.com
Puh. +358 10 33 24302

Anna-Liisa Koskinen, Senior Consultant, Environmental Consulting
sähköposti: anna-liisa.koskinen@afry.com 
Puh. +358 10 33 26769

Anna Savunen, Global Health and Safety at AFRY Process Industries
sähköposti: anna.savunen@afry.com
Puh. +358 40 775 9452