Havainnekuva Riutunsillasta.

AFRY tuo vahvaa suunnitteluosaamista Hailuodon maantieyhteyden toteutukseen

AFRY tuo vahvaa suunnitteluosaamista Hailuodon maantieyhteyden toteutukseen

Allianssihankkeena toteutettava kiinteä yhteys Hailuotoon on kehitysvaiheessa. Osapuolet odottavat lainvoimaista vesilupaa, jotta rakennustyöt voivat alkaa. Suunnittelu on kuitenkin edennyt aikataulun mukaisesti.

AFRY on mukana allianssihankkeessa, jossa Hailuotoon rakennetaan kiinteä maantieyhteys. Väyläviraston tilaamassa hankkeessa AFRY vastaa suunnittelusta yhdessä A-Insinööreihin kuuluvien Plaanan ja Ponvian kanssa, ja rakentajana on GRK.

Oulunsalon ja Hailuodon välille rakentuva yhteys tulee koostumaan kahdesta sillasta ja pengertiestä. AFRY vastaa toisen sillan pääsuunnittelusta sekä hankkeen geosuunnittelusta.

Rakentamissuunnitelman ja hankkeen toteutuksen valmistelun sisältävä kehitysvaihe alkoi maaliskuussa 2022 ja jatkuu edelleen. Osana kehitysvaihetta on laadittu suunnitelmia ja määritelty tavoitekustannus. Suunnitelmia tehdään nyt niin pitkälle kuin mahdollista, vaikka rakentamisen aikataulu ei ole vielä lupaan liittyvän valituksen takia selvä.

– Toteutusvaihe ei ole päässyt alkamaan, sillä lainvoimaista vesilupaa ei ole, lupa-asioihin perehtynyt ympäristöasiantuntija Kaisa Kettunen AFRYltä kertoo hankkeen etenemisestä.

Vesiluvasta on haettu valituslupaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen, mikä voi vielä vaikuttaa merkittävästi aikatauluun. Valitukset liittyvät muun muassa hankealueen läheisyydessä sijaitseviin Natura-alueisiin.

AFRYllä on ainutlaatuista paikallistuntemusta

AFRY tuo projektiin vesilupaan liittyvän asiantuntijuuden lisäksi korkeatasoista geoteknistä tuntemusta sekä vankkaa kokemusta siltasuunnittelusta. Projektipäällikkö Sakari Lotvosella on takana vuosikymmenten ura geoteknikkona, mutta vastaavaa hanketta ei ole tullut hänelle aiemmin vastaan.

– Kiinteän yhteyden pituus on kuitenkin 8,4 kilometriä, ja siihen sisältyy kaksi siltaa ja pengertie, Lotvonen kertaa.

Maaperä tuo haasteita projektiin, sillä kohde sijaitsee niin sanotun Muhoksen savikivimuodostuman alueella. Kiinteä kallio sijaitsee syvällä, ja rakenteet tehdään paksujen maakerrosten päälle.

AFRYn vahvuus hankkeessa on hyvä paikallistuntemus alueella, mutta siitäkin huolimatta maaperä ja Suomen sääolosuhteet haastavat tekijöitä.

– Kun rakentaminen kestää ainakin kaksi vuotta, meillä on sinä aikana vastassa Suomen luonnon olosuhteet laidasta laitaan, Lotvonen pohtii.

Havainnekuva Riutunsillasta.

Lotvonen ja Kettunen odottavat rakennusvaiheen käynnistymistä. Vaikka lupa ei ole vielä lainvoimainen ja matkalla on hidasteita, asioita kuitenkin tapahtuu koko ajan. Esimerkiksi viime aikoina on testattu siltapaalujen kantokestävyyttä koepaalutuksessa.

Hanke on Lotvosen mielestä poikkeuksellinen, mutta hänen mielestään geoteknikoilla on paljon jo aiemmissa hankkeissa hyväksi todettuja ratkaisuja ja sellaista osaamista, mitä tässä voidaan hyödyntää.

Lotvonen ja Kettunen korostavat allianssin osapuolten saumatonta yhteistyötä ja osaamista.

– Lopputulos on varmasti erittäin laadukas, sillä allianssin osapuolten yhteenlaskettu osaaminen on aivan huippuluokkaa, Kettunen sanoo.

Yhteystiedot

AFRY contact person generic image

Sakari Lotvonen

Geotekniikka, Oulu

Ota yhteyttä: Sakari Lotvonen

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.
Kaisa Kettunen - Osastopäällikkö, Vesistötutkimukset

Kaisa Kettunen

Osastopäällikkö, Vesistötutkimukset

Ota yhteyttä: Kaisa Kettunen

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.