Hankesuunnitelman luonnos uudesta Kampin Terveysasemasta.

AFRY valittu Kampin terveys- ja hyvinvointikeskushankkeen päävalvojaksi

AFRY valittu Kampin terveys- ja hyvinvointikeskushankkeen päävalvojaksi

Helsingin Kamppiin rakennetaan tulevina vuosina uusi terveys- ja hyvinvointikeskus. AFRY on valittu hankkeen päävalvojaksi vastaten samalla myös rakennusteknisten töiden ja LVIA-valvonnasta.

Kampin metroaseman nykyisen lippuhallirakennuksen paikalle sijoittuvaan uudisrakennukseen tulee Helsingin keskusta-alueiden asukkaita palvelevan terveys- ja hyvinvointikeskuksen lisäksi liiketiloja, metroaseman tiloja sekä kulkuyhteydet metroasemalle ja Kampin keskukseen. Hankkeen kokonaisarvo on yli 80 miljoonaa euroa.

Hankkeen päävalvojana AFRY vastaa valvontaryhmän toiminnasta ja hoitaa lisäksi rakennusteknisten töiden ja LVIA-töiden valvonnan.

”Käytännössä asiantuntijamme hyppäävät mukaan jo suunnitteluvaiheessa, mikä on hankkeen laajuuden ja haastavuuden kannalta ensiarvoisen tärkeää. Suunnitelmien rakennusteknisellä tarkastelulla pyritään varmistamaan niiden tarkkuus ja toteuttamiskelpoisuus eli ehkäisemään jo ennalta työmaavaiheen mahdolliset hankalat tilanteet. Lisäksi tarkastelussa huomioidaan rakennuksen elinkaari ja pyritään siten optimoimaan suunniteltujen ratkaisujen toimivuus ja ylläpidettävyys vuosikymmenten päähän,” rakennuttajajohtaja Jouko Rokkonen AFRYltä kertoo.

Poikkeuksellisen haastava ja pitkäkestoinen hanke

Jouko Rokkonen kuvailee hanketta äärettömän haastavaksi.

”Keskusta-alueen täydennysrakentaminen on jo sellaisenaan monimutkaista muun muassa liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden näkökulmista tarkasteltuna. Kampissa haastetta lisäävät erityisesti maanalaiset rakenteet – rakennusalueen alapuolella sijaitsee muun muassa metroaseman teknisiä tiloja, laiturialueelle johtavat liukuportaat ja hissi sekä kilometreittäin alueen kiinteistöjä palvelevaa kunnallistekniikan verkostoa,” hän sanoo.

Hanke on paitsi teknisesti haastava, myös poikkeuksellisen pitkäkestoinen: suunnitteluvaihe on juuri käynnistymässä, infratyöt päästään aloittamaan vuoden 2023 alussa ja kahdeksankerroksinen uudisrakennus valmistuu Helsingin kaupungin käyttöön vuonna 2027.

Jouko Rokkonen suhtautuu hankkeeseen luottavaisin mielin.

”Kuten aina tarjousvaiheessa, meidän tehtävämme on jo lähtökohtaisesti arvioida oma osaamisemme hankkeen vaatimuksiin nähden. Uskon, että tulimme valituksi sen vuoksi, että meillä oli asettaa hankkeeseen juuri tilaajan toivomat resurssit – kokeneet ja sujuvaan yhteistyöhön pyrkivät asiantuntijat. On äärettömän tärkeää, että valvojat pääsevät mukaan hankkeeseen jo suunnittelun aikana, koska sitä kautta he pystyvät tukemaan työmaan toimintaa parhaalla mahdollisella tavalla myös toteutusvaiheessa,” hän sanoo.

Hankesuunnitelman luonnos uudesta Kampin Terveysasemasta.
Hankesuunnitelmaluonnos Kampin uudesta terveys- ja hyvinvointikeskuksesta.

Ota yhteyttä

Tanja Parkko - Johtaja, Rakennuttaminen

Tanja Parkko

Johtaja, Rakennuttaminen

Ota yhteyttä: Tanja Parkko

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.