hailuoto beach baltic sea

AFRY valittu suunnittelemaan kiinteää tieyhteyttä Hailuotoon

AFRY valittu suunnittelemaan kiinteää tieyhteyttä Hailuotoon

Väylävirasto on valinnut Hailuodon kiinteän maantieyhteyden allianssikumppaniksi Hailuodon GAP -ryhmittymän, jossa rakentajaosapuolena toimii GRK ja suunnittelijaosapuolina AFRYn kanssa Plaana ja Ponvia.

AFRYn vahva panos suomalaisissa allianssihankkeissa saa jatkoa kiinteän tieyhteyden suunnittelijana Oulun ja Hailuodon välille. Nykyisen lauttayhteyden korvaava, noin 8,4 kilometriä pitkä maantieyhteys rakennetaan Oulun Riutunkarin ja Hailuodon Huikun välille ja se sisältää pengertieosuuden lisäksi kaksi noin 750 metrin pituista siltaa. Kiinteä yhteys parantaa Hailuodon saavutettavuutta ja sujuvoittaa merkittävästi henkilö- ja tavaraliikennettä.

”Saamme yhdistettyä tässä hankkeessa valtakunnallisen osaamisemme vahvaan paikallistuntemukseemme. Yhdessä erinomaisten kumppaniemme kanssa lähdemme suunnittelemaan väylähanketta, jolla on vaikutuksia pitkälle tulevaisuuteen”, sanoo AFRYn Suomen infrasuunnittelun johtaja Mikko Inkala.

”Aivan mahtavaa päästä suunnittelemaan ja toteuttamaan valtakunnallista maamerkkiä Väyläviraston kanssa. Tiimi hitsautui yhteen jo tarjousvaiheessa ja tästä on hienoa jatkaa hankkeen kehittämistä yhdessä tilaajan, AFRYn, Plaanan, Ponvian ja GRK:n ammattilaisten kanssa”, sanoo projektipäällikkö Jaakko Mäkelä GRK Infra Oyj:stä.

Kumppanuuteen perustuvassa allianssimallissa hankkeen eri osapuolet muodostavat yhteisen projektiorganisaation. Allianssissa kaikkiin kysymyksiin haetaan yksimielinen päätös eri osapuolten kesken. Myös riskit ja hyödyt jaetaan kaikkien osapuolten kesken ennalta sovitussa suhteessa.

Hankkeen tarjouskilpailussa oli mukana neljä tarjoajaa. Valinta tehtiin kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteella laatua painottaen.

”Hienoa päästä valitun allianssikumppanin kanssa yhdessä kehitysvaiheeseen, jossa voimme hyödyntää sekä suunnittelijan, urakoitsijan että tilaajan osaamista hankkeen parhaaksi”, kertoo hankkeen projektipäällikkö Terhi Honkarinta Väylävirastosta.

Hanke käynnistyy kehitysvaiheella arviolta maaliskuun lopulla. Kehitysvaiheessa laaditaan rakentamissuunnitelma ja valmistellaan hankkeen toteutusta. Väylävirasto tekee kehitysvaiheen päätteeksi erillisen päätöksen hankkeen toteutusvaiheesta. Toteutusvaiheeseen voidaan siirtyä, kun hanketta koskeva vesilupapäätös on saanut lainvoiman. Varsinaiset kiinteän yhteyden rakentamistyöt voidaan käynnistää aikaisintaan keväällä 2023 ja tieyhteys voisi valmistua aikaisintaan loppuvuodesta 2025.

Lue lisää hankkeesta: vayla.fi/hailuoto

Lisätietoa

Mikko Inkala - BU President, Transport Infrastructure

Mikko Inkala

Johtaja, infra

Ota yhteyttä: Mikko Inkala

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.