frozen lake snow winter

AFRYlle toimeksiantoja Vantaan Energialta - hankkeilla edistetään fossiilitonta energiantuotantoa

AFRYlle toimeksiantoja Vantaan Energialta - hankkeilla edistetään fossiilitonta energiantuotantoa

AFRY on saanut Vantaan Energialta toimeksiantoja, jotka osaltaan mahdollistavat fossiilisista polttoaineista luopumisen energiantuotannossa Vantaan alueella vuoteen 2026 mennessä. AFRY vastaa Vantaan Energian kaavaileman jätteitä termisesti käsittelevän laitoksen esisuunnittelusta, jätteiden hankinnan ja laitteiden asiantuntijapalveluista sekä ympäristövaikutusten arvioinnista ja ympäristölupaprosessista. AFRY vastaa myös Vantaan Energian kaavaileman lämmön kausivaraston ympäristövaikutusten arvioinnista ja ympäristölupaprosessista.

Lämmön kausivarasto on keskeisessä roolissa fossiilittomaan energiantuotantoon siirryttäessä. Se mahdollistaa kesällä syntyvän ylimääräisen lämmön varastoimisen käytettäväksi kylminä talvipäivinä.

Normaalia energiahyötykäyttöä korkeammassa lämpötilassa kotitalouksien ja teollisuuden tavallisimpia vaaralliseksi luokiteltuja jätteitä käsittelevä laitos puolestaan hyödyntää käsittelystä syntyvän hukkaenergian täysimääräisesti vantaalaisten kotien ja kiinteistöjen lämmitykseen lämmön kausivarastoa hyödyntäen. Suunniteltu jätteenkäsittelymäärä olisi noin 45 000 tonnia vuodessa. Jätteen termisen käsittelyn hukkaenergia kattaisi noin 10 % Vantaan Energian lämmönhankinnasta. Alustavan aikataulun mukaan jätteen termisen käsittelyn laitoksen rakentaminen ajoittuisi vuosille 2022–2024.

Innovatiivista ja uutta teknologiaa hyödyntävä lämmön kausivarasto olisi tilavuudeltaan miljoona kuutiota ja siten maailman suurin lämpöenergian varasto. Sinne voitaisiin säilöä esimerkiksi kesäaikaista hukkalämpöä kiinteistöistä, jätteen käsittelystä syntyvää hukkalämpöä sekä aurinkoenergiaa, ja käyttää se pakkaskaudella, kun lämmöntarve on suuri. Varastoon voisi säilöä 90 GWh energiaa, mikä vastaa keskisuuren suomalaisen kaupungin vuotuista lämmöntarvetta. Kausivarasto voitaisiin ottaa käyttöön vuonna 2026.

Lämmön kausivarasto, Vantaan Energia
Lämmön kausivarasto, kuva Vantaan Energia

”Ilmastonmuutos ei odota, ja meidän on toimittava nopeasti hiilidioksidipäästöjen alentamiseksi. Vantaan Energialla on suunnitelma kivihiilen käytön lopettamisesta ensi vuonna ja fossiilisten polttoaineiden käytön lopettamisesta vuonna 2026. Fossiilisten polttoaineiden käytöstä luopuminen merkitsee meille täysin uusien energiaratkaisujen innovointia ja tiukalla aikataululla toteutettavia isoja investointeja. Suunnitelmamme toteutukseen tarvitsemme uutta osaamista ja kumppanit, joilla on kyky toteuttaa vaativia suunnittelu- ja rakennusprojekteja kustannustehokkaasti ja sovitun aikataulun mukaisesti”, toteaa Vantaan Energian toimitusjohtaja Jukka Toivonen.

”AFRYn keskeisenä tehtävänä on tarjota asiakkailleen ratkaisuja, jotka edistävät kestävää liiketoimintaa. Nämä toimeksiannot ovat siitä erinomainen esimerkki. Olemme iloisia päästessämme jatkamaan yhteistyötä pitkäaikaisen asiakkaamme kanssa ja voidessamme tukea Vantaan Energiaa matkalla kohti fossiilitonta energiantuotantoa”, sanoo AFRYn Suomen energialiiketoiminnasta vastaava johtaja Ilkka Heikkilä.

Lisätietoja:

AFRY
Ilkka Heikkilä
Johtaja, lämpövoima ja uusiutuva energia, Suomi
ilkka.heikkila@afry.com
Puh. 040 8284078

Vantaan Energia
Jukka Toivonen
Toimitusjohtaja
Puh. 050 4536729

Kiinnostuitko? Katso myös