Torn jeans for textile and fashion industry, circular economy

AFRYltä suunnittelupalveluja Altrin tekstiilikuitua valmistavaan biotuotetehtaaseen Espanjassa

AFRY toimittaa Altrin Espanjaan rakennettavaan uuteen tekstiilikuitutehtaaseen suunnittelupalveluja sekä tehdaspaikan valintaan ja ympäristöviranomaismenettelyihin liittyviä palveluja.

Lisäksi AFRY on mukana määrittelemässä ja toteuttamassa uuden tehtaan digitalisoinnin Teollisuus 4.0 -teknologialla.

Vastuullisesti tuotettujen tekstiilikuitujen kysyntä kasvaa maailmalla nopeasti. Kysyntään vastatakseen portugalilainen selluntuottaja Altri on ryhtynyt Impulsa-konsortion (Society for the Development of Strategic Proxectos of Galicia) pääinvestoriksi ja teknologiakumppaniksi selvittämään puupohjaisten tekstiilikuitujen biotuotantoa.

Tuleva biotuotetehdas valmistaa liukosellua ja Lyocell-kuitua pääraaka-aineenaan Galician alueen puuraaka-aine ja tekstiiliteollisuudesta ylijäänyt kierrätysmateriaali. Vastuullisesti tuotettu selluloosakuitu toimitetaan raaka-aineeksi Iberian niemimaalla ja muualla Euroopassa sijaitseville tekstiiliyhtiöille. Tehdas vahvistaa näin osaltaan tekstiiliteollisuuden kiertotaloutta ja pienentää sen hiilidioksidikuormaa.

Tehtaan suunnittelu toteutetaan hyödyntämällä parhaita käytettävissä olevia teknologioita. Ympäristönäkökulmat huomioidaan mm. siten, että tuotannon vaatima energia tuotetaan fossiilittomasti.

Altri vastaa biotuotetehtaan suunnittelu- ja kehityshankkeesta, jossa puuraaka-aine muunnetaan tekstiilikuiduksi. Yhtiö arvioi tehtaan sijaintipaikkavaihtoehdot ja selvittää koko arvoketjun toimijat. AFRY tukee Altria hankekehitysvaiheessa ja itse hankkeen toteutuksessa.

AFRY on ollut mukana projektin kehityksessä sen alkuvaiheista saakka. AFRY on osallistunut Altrin luoman projektikonseptin laatimiseen sekä laatinut esikannattavuusselvityksen. AFRYn monialainen suunnittelun ja konsultoinnin asiantuntijatiimi on Altrin kanssa parhaillaan arvioimassa tehtaan sijaintipaikkaa ja suunnittelu- ja lupaprosessia.

”Olemme iloisia voidessamme olla mukana tässä strategisessa hankkeessa Espanjassa, etenkin kun tavoitteena on ottaa iso askel kohti vastuullista muotiteollisuutta Euroopassa. Puupohjaisten kuitujen käyttö yhdessä kierrätettyjen tekstiilikuitujen kanssa avaa tekstiiliteollisuudelle monia mahdollisuuksia. Mukanaolomme Altrin digitaalisen strategian kehittämisessä jo hankkeen alkuvaiheessa tuo hienoja tulevaisuuden mahdollisuuksia”, sanoo Nicholas Oksanen, Prosessiteollisuus-divisioonan johtaja AFRYltä.

Lisätietoja:

Nicholas Oksanen, Johtaja, Prosessiteollisuus-divisioona
Puh. +358 10 33 22294
S-posti nicholas.oksanen@afry.com