soil

AFRYn Aura Nousiainen loppusuoralle innovaatiokilpailussa

AFRYn Aura Nousiainen loppusuoralle innovaatiokilpailussa

BioPaavo-yrityskiihdyttämön järjestämässä innovaatiokilpailussa löydettiin uusia ratkaisuja lannoitetuotannon ja kaivosteollisuuden sivuvirtojen hyötykäyttöön. Innovaatiokilpailu järjestettiin lannoiteyhtiö Yara Oy:n toimeksiannosta, ja siihen osallistuneet tahot edustivat sekä yrityksiä että akatemiaa.

Lannoiteyhtiö Yara Oy:n järjestämässä innovaatiokilpailussa kaivosteollisuuden sivukivelle ja rikastushiekalle sekä lannoitetuotannossa syntyvälle kipsille löytyi useita käyttökohteita. AFRYn Aura Nousiainen toimi osana Innovate in situ -tiimiä edustaen AFRYä yhdessä Helsingin yliopiston kanssa, joka eteni yhdessä kahden muun ryhmän kanssa kilpailun loppusuoralle. Kilpailussa palkittiin kolme osallistunutta tiimiä.

Innovaatiokilpailussa palkittiin Oulun yliopistoa edustava joukkue, saarijärveläinen Reptail Oy, sekä Innovate in situ -tiimi, joka koostui edustajista Helsingin yliopistosta ja AFRYltä. Kilpailu tuotti Yaralle hyviä ratkaisuehdotuksia haastavimmille sivuvirroille, sillä yhteistyötä kaikkien kolmen kanssa halutaan kilpailun jälkeen jatkaa. 

Innovate in situn ratkaisuehdotuksen keskiössä on saastuneiden maa-alueiden kunnostus rikastushiekan avulla ilman maamassojen kaivamista, kuljettamista ja uudelleensijoittamista.

”Ideakilpailuun osallistuminen oli mahdollista, sillä meillä oli aiheeseen täydellisesti sopiva innovatiivinen hanke meneillään Helsingin yliopiston kanssa. Uusia, kestäviä ratkaisuja ei keksitä toistamalla samaa kuin ennen, vaan perehtymällä viimeisimpään tutkimustietoon ja tiedon rohkealla soveltamisella. Olen ylpeä siitä, että saan olla osallisena tieteellisen tiedon hyödyntämisestä ympäristön hyväksi”, kommentoi Aura Nousiainen, ympäristökonsultti AFRYltä.

Hackathonin järjestivät Jyväskylän ammattikorkeakoulun yrityskiihdyttämö BioPaavo yhdessä Maaseutuverkoston, Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n ja Kasvu Openin kanssa. Hackathonin mahdollisti Maaseutuverkoston Vihreä kasvu -teemaryhmä, jonka yhtenä tehtävänä on nostaa esiin uusia näkökulmia maaseudun kestävän kilpailukyvyn parantamiseksi sekä edistää uusien innovaatioiden käyttöönottoa.

soil

Lue lisää pilaantuneiden maiden ja maaperän palveluista AFRYllä