Keran Halleilla edistetään rakentamisen kiertotaloutta

AFRYn ehdotus valittiin jatkokehitykseen Keran rakennusosien uudelleenkäytön muotoilukilpailussa

AFRYn ehdotus valittiin jatkokehitykseen Keran rakennusosien uudelleenkäytön muotoilukilpailussa

AFRY kehittää uusilla toimintatavoilla kiertotaloutta rakentamisen toimialalla. AFRY suunnitteli kiertotalouden prosessia kumppaniensa kanssa kiertotalouden muotoilukilpailussa, jossa ehdotus sijoittui kolmen parhaan joukkoon.

Kiertotaloutta edistetään Keran Halleilla
Kilpailutyöryhmä ja Espoon kaupungin kilpailusta vastaava erityisasiantuntija Rosa Väisänen

AFRY edistää rakennusalan mahdollisuuksia hidastaa ilmastonmuutosta ja vahvistaa luonnon monimuotoisuuden säilymistä kiertotalouden avulla. Kiertotalouden kannalta keskeistä on myös huomioida muuttuva ilmasto ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen. Siirtyminen kiertotalouteen ei tapahdu automaattisesti, vaan siirtymä mahdollistetaan uusilla innovatiivisilla toimintatavoilla. Kiertotalouden ratkaisuja kehitetään verkostoissa, jotta ne toteutuvat koko rakentamisen elinkaaressa. Mukaan tarvitaan yhtä lailla kiinteistönomistaja, suunnittelija kuin viranomaisetkin.

AFRY osallistui Espoon kaupungin järjestämään muotoilukilpailuun, jossa tutkittiin Keran Hallien materiaalien ja -osien uudelleenkäytön potentiaalia ja toteutusvalmiutta. AFRYn kumppaneina kehitystyössä ovat Motiva ja Trimble.

Keran Hallit ovat aiemmin muodostaneet logistiikkakeskuksen, joka toimii tällä hetkellä palvelukeskuksena. Halleilla on käynnissä kokeilu, jossa kehitetään kestävän tulevaisuuden palveluja ja kaupunkirakennetta. Vuonna 2025 hallit puretaan uuden asuinalueen tieltä.

Kiertotalous Keran Halleilla
Arto Toorikka selvittää betoniterästen sijaintia pilarissa

Kiertotalouden prosessi ohjaa rakentamisen osapuolia uusiokäyttöön koko elinkaaren aikana

Kilpailussa menestynyt ehdotus sisältää uuden tyyppisen prosessin rakennusosien uudelleenkäytön mahdollistamiseksi suuressa mittakaavassa. Rakennusosille määritellään keskeisiä ominaisuustietoja ja niistä laaditaan tietomallit, joita tarvitaan uudelleenkäytön suunnittelussa. Ratkaisussa on huomioitu laajasti uudelleenkäyttöön osallistuvat sidosryhmät.

AFRYn kestävän kehityksen johtaja Arto Toorikan mukaan rakennustuotteiden kiertotalous mahdollistetaan Lean-periaatteiden mukaisesti minimoimalla prosessissa syntyvä hukka. Prosessi halutaan luoda sujuvaksi niin, että kustannuksia ei synny esimerkiksi ylimääräisestä materiaalien varastoinnista tai kuljetuksesta. Lisäksi oikea-aikainen ja -laatuinen tiedon kulku prosessin eri osapuolille on ensisijaisen tärkeää.

– Kehitämme rakennusosien kiertotalouden prosessia siten, että rakennustuotteiden kiertotalous mahdollistuu monin tavoin. Teknologiakumppanimme Trimblen kanssa tutkimme digitaalisen inventoinnin kehitysmahdollisuuksia rakennusosien uudelleenkäytön näkökulmasta. Inventointidatan vientiä materiaalitoriin tarkastelemme yhdessä Motivan kanssa.

Muotoilukilpailun järjestäjä Rosa Väisänen Espoon kaupungilta kehuu AFRYn ehdotuksen näkökulmaa, jossa otetaan huomioon kaikki sidosryhmät.

– Hienoa tässä on myös se, miten ratkaisu pyrkii edistämään koko alaa pitkäjänteisesti uuden toimintamallin avulla, Väisänen sanoo.

Kaikkia kolmea kilpailussa menestynyttä ehdotusta jatkokehitetään ja tulokset esitetään keväällä Keran Halleilla. AFRYn ja kumppaneiden jatkokehitystyö jatkuu nyt kolmen rakennusosan valinnalla. Tietomallinnuksen avulla halleilta valituista rakennusosista muodostetaan BIM-objektikirjasto, johon lisätään rakennusosien ominaisuustiedot. BIM-objektikirjasto toimitetaan lopulta kiinteistön omistajalle jatkohyödyntämistä varten.

Rakennusosien uudelleenkäyttöön tarvitaan ratkaisuja, sillä rakennus- ja purkujäte muodostavat suurimman jätevirran Euroopan unionissa. Kun rakentamisessa siirrytään kiertotalouden mukaisiin ratkaisuihin, rakentamisen ja rakennusten ympäristövaikutuksiin voidaan vaikuttaa merkittävästi.

Muotoilukilpailun työryhmään AFRYltä osallistuivat: arkkitehti SAFA, OTM Maiju Rinne-Kanto, kestävän kehityksen johtaja Arto Toorikka sekä palvelumuotoilija Harri Tuononen.

Muotoilukilpailu on osa Kestävän kasvun kehitysympäristöjen toteutuspolku KETO-hanketta, joka rahoitetaan Euroopan unionin REACT-EU EAKR -rahoituksella.

Työryhmän ehdotus kiertotalouden prosessista