environment water nordic

AFRYn ja YIT:n allianssi kehittämään maailman suurinta lämmön kausivarastoa Vantaan Energialle

AFRYn ja YIT:n allianssi kehittämään maailman suurinta lämmön kausivarastoa Vantaan Energialle

Vantaan Energia on valinnut AFRYn ja YIT:n muodostaman allianssin kehittämään maan alle louhittavaa lämmön kausivarastoa Vantaalle. Lämmön kausivarasto on keskeisessä roolissa mahdollistamassa fossiilisista polttoaineista luopumisen energiantuotannossa Vantaan alueella vuoteen 2026 mennessä ja tukemassa Vantaan tavoitetta olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.

Kehitysvaiheessa allianssin osapuolet suunnittelevat yhdessä projektin ja sen toteutuksen vastaamaan Vantaan Energian tavoitteita sekä määrittävät sen tavoitekustannuksen ja kannustinjärjestelmän. Kehitysvaiheen päätyttyä Vantaan Energia päättää erikseen investoinnin toteuttamisesta ja siirtymisestä toteutusvaiheeseen.

Innovatiivista ja uutta teknologiaa hyödyntävä lämmön kausivarasto olisi tilavuudeltaan miljoona kuutiota ja siten maailman suurin lämpöenergian varasto. Sen kapasiteetti olisi 90 gigawattituntia, joka vastaa keskikokoisen suomalaisen kaupungin vuosittaista lämmönkulutusta. Lämmön kausivarasto mahdollistaa uusiutuvien energiantuotantomuotojen käyttöönoton lisäämisen, sillä kesäaikana aurinkoenergialla, tuulivoimalla ja geotermisistä lähteistä tuotettu energia sekä kesäaikainen hukkalämpö esimerkiksi kiinteistöistä saadaan varastoitua talteen ja käytettyä pakkaskaudella, kun lämmöntarve on suuri. Kausivarasto voitaisiin ottaa käyttöön vuonna 2026.

Lämmön kausivarasto, Vantaan Energia
Lämmön kausivarasto (kuva: Vantaan Energia)

AFRY vastaa hankkeessa kausivaraston pääsuunnittelusta sekä kallioteknisestä, geo-, rakenne- ja prosessisuunnittelusta. Toimeksiantoon kuuluu myös prosessien tilavarausten suunnittelua, taloteknistä suunnittelua sekä tie- ja katusuunnittelua, jonka perusteella rakennettava lämpövarasto integroidaan ympäristön katuverkkoon.

Allianssin kehitystyön lisäksi AFRY vastaa erillisenä toimeksiantona lämmön kausivaraston ympäristövaikutusten arvioinnista ja ympäristölupaprosessista.

"Lämmön kausivarasto on keskeinen osa innovatiivista ja uusia teknologiaratkaisuja yhdistävää investointiohjelmaamme, jolla luovumme mahdollisimman nopeasti fossiilisten polttoaineiden käytöstä energiantuotannossa. Vaativan suunnittelu- ja rakennusprojektin toteutusmalliksi valitsimme joustavan allianssimallin, ja olen vakuuttunut, että yhdessä kumppaneidemme YIT:n ja AFRYn kanssa onnistumme toteuttamaan projektin tehokkaasti siten, että lopputulos vähintäänkin saavuttaa sille asetetut tiukat tavoitteet", kertoo Vantaan Energian toimitusjohtaja Jukka Toivonen.

”Kestävät ratkaisut ovat AFRYn kaiken toiminnan keskiössä, ja tämä hanke on erinomainen esimerkki siitä, miten voimme tukea asiakkaitamme rakentamaan kestävää liiketoimintaa ja fossiilitonta tulevaisuutta. Olemme iloisia päästessämme työskentelemään yhdessä Vantaan Energian ja YIT:n kanssa matkalla kohti fossiilitonta energiantuotantoa Vantaalla. Hanke on myös upea osa AFRYn infra-allianssihankejatkumoa”, sanoo AFRYn Suomen infraliiketoiminnasta vastaava johtaja Mikko Inkala.

”Vantaan Energian lämmön kausivarasto on innovatiivinen hanke paremman elinympäristön hyväksi ja tukee YIT:n strategista tavoitetta vähentää toiminnallamme CO2-päästöjä. Olemme innostuneita siitä, että valikoiduimme AFRYn kanssa toteuttajiksi tähän hankkeeseen. Allianssihanke toteutusmallina tarjoaa parhaat edellytykset tilaajan asettamien tavoitteiden saavuttamiseen, ja olemme iloisia, että yhteistyömme pääsee jatkumaan entistä tiiviimpänä yhteisessä allianssiorganisaatiossa”, toteaa YIT:n infrarakentamisen divisioonan johtaja Anne Piiparinen.

Hankkeen kehitysvaihe alkaa kesällä 2021. Mikäli Vantaan Energia tekee investointipäätöksen, toteutusvaihe voisi alkaa syksyllä 2022.

Lisätietoja:

Mikko Inkala - BU President, Transport Infrastructure

Mikko Inkala

Johtaja, infra

Ota yhteyttä: Mikko Inkala

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.