drone footage from above of curvy road among colorful trees

AFRYn kiertotalousasiantuntijuudelle kiinnostusta Turusta Napapiirille

23/02/2021

AFRYn kiertotalousasiantuntijuudelle kiinnostusta Turusta Napapiirille

Tällä hetkellä AFRY on mukana kahdessa kiinnostavassa kiertotaloushankkeessa: Turussa Topinpuiston kiertotalouskeskuksen ilmastopolun laatimisessa ja Rovaniemellä Napapiirin kiertotalouspuiston suunnittelussa.

Turun Topinpuiston kiertotalouskeskuksen ilmastopolku

AFRY toteuttaa Turun Topinpuiston kiertotalouskeskuksen ilmastopolun osana 6AIKA: ILPO – Ilmastopositiiviset yritysalueet ja arvoketjut -hanketta. Turun Topinpuiston kiertotalouskeskuksen päästövähennystavoitteet ja ratkaisut kootaan AFRYn toteuttamaan ilmastopolkuun, joka toimii toimintasuunnitelmana Topinpuiston viidelle jäte- ja ympäristöalan yritykselle. Ilmastopolun avulla Topinpuiston kiertotalouskeskus johdatetaan kohti konkreettisia päästövähennyksiä. Tutustu projektiin tästä.

Asiakkuuspäällikkö Minna Tontti toteaa:

Asiantuntijamme toimivat laajasti eri teollisuuden aloilla ilmasto- ja kiertotalouden projekteissa ja pääsevät ILPO-hankkeessa hyödyntämään vahvuuksiaan nimenomaan ympäristöllisen, teknisen ja liiketoimintaosaamisen yhdistämisessä.

Napapiirin kiertotalouspuisto

Turun Topinpuiston lisäksi AFRYn kiertotalousasiantuntijuutta hyödynnetään Napapiirin kiertotalouspuiston suunnittelu -hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on perustaa arktinen kiertotalouspuisto Rovaniemin Alakorkaloon ja luoda kasvualusta kiertotalouden innovaatioille alueella. Helmikuussa 2021 alkaneen selvitystyön tavoitteena on laatia konkreettinen suunnitelma, jonka pohjalta rakentuvat kiertotalouden palvelut ja yhteistyömallit sekä jatkuvan kehittymisen toimintaympäristö alueella. Hankkeessa luodaan toimijayritysten kesken yhteinen strateginen liiketoimintamalli sekä pureudutaan laajasti kiertotalouspuiston alueelliseen vaikuttavuuteen ja liiketoimintapotentiaaliin. Tutustu projektiin tästä.

Napapiirin Kiertotalouspuisto -hankkeeseen kuuluvat Napapiirin Residuum Oy, Napapiirin Energia ja Vesi Oy sekä Rovaniemen kaupunki.  AFRY on jo toteuttanut Napapiirin kiertotalouspuisto-hankkeeseen liittyen biomassakartoituksen ja biokaasulaitoksen esisuunnittelun ja pilaantuneita massoja koskevanselvityksen vuonna 2020. Tutustu selvitykseen tästä.

Riikinnevan kiertotalousalueen kehittämissuunnitelma

Tässä projektissa kartoitamme Keski-Savossa Leppävirran kunnan alueella sijaitsevan Riikinnevan alueen nykyistä liiketoimintaa, huomioimme kiertotalouden trendit ja jätelain uudistuksen velvoitteet, luonnostelemme uusia liiketoimintamalleja sekä lisäksi laadimme toimenpideohjelman ja aluekehityssuunnitelman Navitas Kehitys Oy:lle.

Riikinnevan kiertotalousalueen kehittämissuunnitelma on osa Navitas Kehitys Oy:n KESTO (Kestävän energiankäytön, materiaalitehokkuuden ja ilmaston seudullinen toimintasuunnitelma) -hanketta. Riikinnevan kiertotalousalueen kehittämissuunnitelman tarkoituksena on tarkastella alueen mahdollisuuksia ja potentiaalia maakunnallisesti ja valtakunnallisesti merkittävänä kiertotalouden keskittymänä.

Mitä kiertotalouspalveluja tarjoamme?

Kiertotalous on kokonaisvaltainen talousjärjestelmän murros ja edellyttää laaja-alaista yhteistyötä. Meillä AFRYllä kiertotalouspalvelut toteutetaan pääsääntöisesti monialaisista asiantuntijoista koottavilla tiimeillä. Ota yhteyttä lisätietoja varten.

Ota yhteyttä:

Katri Luoma-aho

Osastopäällikkö, Ympäristö ja kiertotalous

Contact Katri Luoma-aho

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.

AFRY huolehtii yksityisyydensuojastasi pitämällä henkilötietosi turvassa. Käsittelemme henkilötietoja tietosuojaselosteemme mukaisesti noudattaen aina soveltuvia lakeja ja säännöksiä.