Airport, people walking

AFRYn selvitys: Uusiutuvien lentopolttoaineiden jakeluvelvoite ohjaisi tehokkaasti lentoliikenteen päästöjen vähentämistä

AFRYn selvitys: Uusiutuvien lentopolttoaineiden jakeluvelvoite ohjaisi tehokkaasti lentoliikenteen päästöjen vähentämistä

AFRY Management Consultingin ministeriöille tekemässä selvityksessä todetaan, että uusiutuvat lentopolttoaineet ovat yksi tehokkaimmista keinoista vähentää kansainvälisen lentoliikenteen kasvavia kasvihuonekaasupäästöjä. Tavoitetason asettamisessa on kuitenkin syytä huomioida tavoitetason mahdolliset vaikutukset kilpailukykyyn sekä lentoliikenteen uudelleen reititykseen.

Suomen nykyisessä hallitusohjelmassa on asetettu tavoitteeksi, että jakeluvelvoitteella nostetaan kestävien biopolttoaineiden osuus 30 %:iin lentoliikenteessä vuonna 2030. AFRY Management Consultingin raportissa selvitettiin jakeluvelvoitteen vaihtoehtoisia toteutuspolkuja. Selvityksessä tarkasteltiin 30 %:n kestävien biopolttoaineiden osuuden ohella myös 14 %:n ja 5 %:n jakeluvelvoitteiden vaikutuksia.

Selvityksessä todetaan, että uusiutuvien lentopolttoaineiden saatavuus tai jakelu eivät ole esteinä velvoitteen käyttöönotolle jo vuodesta 2022 alkaen. Velvoitteen vähittäinen kasvaminen tasaisi kilpailutilannetta, ja toimijat ehtisivät mukautua velvoitteen vaikutuksiin.

Selvityksessä laskettiin myös, miten jakeluveloite vaikuttaisi lentolippujen hintoihin. Lisäkustannus eri reiteillä olisi hyvin maltillinen lipun hintaan nähden (1–71 euroa/matkustaja). Hintaherkän ja kilpaillun markkinan takia kustannusta ei välttämättä voitaisi siirtää suoraan matkustajille. Mikäli jakeluvelvoite olisi korkea, vaihtomatkustuksen kilpailukyky voisi heikentyä. Tämä olisi haitallista erityisesti Suomelle, jossa on paljon Aasiasta tulevaa vaihtoliikennettä. Jos taas Suomen läpi kulkeva liikenne siirtyy muille reiteille, kansallisen jakeluvelvoitteen tuomat kansainväliset päästövähenemät voivat vähentyä.

Jakeluvelvoitteella voidaan siis tehokkaasti ohjata lentoliikenteen päästöjen vähentämistä, mutta vuoden 2030 tavoitetason asettamisessa on syytä huomioida tavoitetason mahdolliset vaikutukset kilpailukykyyn sekä lentoliikenteen uudelleen reitityksen riskit. Maltillisella jakeluvelvoitteella saavutetaan positiivisia vaikutuksia ilmastopäästöihin ilman merkittäviä epävarmuus- ja riskitekijöitä. Selvityksessä kannustetaan myös EU-laajuisen jakeluvelvoitteen edistämiseen, sillä sen päästövaikutukset olisivat moninkertaiset Suomen kansalliseen velvoitteeseen nähden.

Norja on toistaiseksi ainoa Euroopan maa, joka on jo asettanut jakeluvelvoitteen lentoliikenteen uusiutuville polttoaineille. Useat jäsenvaltiot ovat suunnitelleet eri tasoisia energiaperusteisia, tilavuusperusteisia sekä päästövähenemävelvoitteita. Suunnittelussa on myös EU-laajuinen lentoliikenteen jakeluvelvoite osana ReFuelEU-aloitetta.

Lataa selvitys täältä.

Lisätietoja:

Henna Poikolainen - Senior Principal, Head of Biorefining, AFRY Management Consulting

Henna Poikolainen

Senior Principal, Head of Biorefining, Management Consulting

Ota yhteyttä: Henna Poikolainen

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.