LNG tanker - sunrise over the sea gas terminal

AFRYn toteuttamassa pilottihankkeessa Oulun satamassa haetaan ratkaisuja laivaperäisten jätteiden vastuulliseen käsittelyyn

AFRYn toteuttamassa pilottihankkeessa Oulun satamassa haetaan ratkaisuja laivaperäisten jätteiden vastuulliseen käsittelyyn

AFRY toteuttaa Baltic Sea Action Groupille (BSAG) vastuullisen merenkulun pilottihankkeen, jossa selvitetään Oulun sataman laivaliikenteeseen liittyviä jätevirtoja, niiden hallintaa ja hyötykäyttömahdollisuuksia sekä tiedonkulkua eri toimijoiden välillä.

Pilotissa on mukana yrityksiä arvoketjun eri osista, mm. laivoja, varustamoita, laivameklareita, satamaoperaattoreita, jätehuoltoyhtiöitä ja kuljetusyrityksiä. AFRY toteuttaa pilottihankkeen kevään 2021 aikana haastattelemalla arvoketjun eri osia ja selvittämällä parhaita käytäntöjä jätteiden helppoon purkamiseen ja hyödyntämiseen kiertotalousratkaisujen avulla.

”Kestävät ratkaisut ja vastuullisen toiminnan edistäminen ohjaavat kaikkea toimintaamme AFRYllä. Olemme ylpeitä voidessamme tarjota kiertotalouden sekä jätehuollon osaamistamme Itämeren hyväksi. Itämeri on ominaisuuksiltaan ainutlaatuinen, ja matalana ja melko vähäsuolaisena merenä se on herkkä erilaiselle kuormitukselle. Tässä hankkeessa pääsemme tekemään konkreettista työtä Itämeren tilan parantamiseksi”, sanoo AFRYn Ympäristö-liiketoimintayksikön johtaja Kaisa Vähänen.

”Satama on hyvä esimerkki arvoketjusta, johon osallistuu lukuisa määrä eri toimijoita. Varsinaisten jätteiden lisäksi ketjussa kulkee informaatiota. Tässä pilotissa tarkastellaan kaikkia jätejakeita, joita syntyy niin laivoilla kuin satamassakin. Hienoa, että niin moni yritys haluaa osallistua yhteiseen ponnistukseen”, kertoo BSAG:n projektijohtaja Elisa Mikkolainen. ”Oulu on vilkas ja monipuolinen yleissatama, jossa tehdään jatkuvaa kehittämistyötä. Siksi valitsimme Oulun pilottimme kohteeksi.”

”Oulun Sataman tavoitteena on olla vastuullisen satamatoiminnan edelläkävijä. Olemme asettaneet vastuullisuustavoitteemme korkealle, ja pyrimme niitä kohti johdonmukaisesti. Tämä BSAG:n pilottihanke merenkulun ympäristökuormituksen vähentämisestä on meille erittäin tärkeä askel kohti tavoitettamme ja samalla myös mahdollisuus yhteistyön kehittämiseen alueen toimijoiden kesken”, kertoo liiketoiminnan kehityspäällikkö Päivi Vähänikkilä-Kuronen Oulun Satama Oy:stä.

Itämerellä liikennöi päivittäin noin 2 000 rahtialusta, joilla syntyvä käymälä- ja talousvesi- sekä ruokajäte voidaan purkaa laillisesti Itämereen. Päästöt aiheuttavat Itämeren rehevöitymistä, happikatoa ja roskaantumista. Nyt tehtävä pilotti liittyy BSAG:n vastuullisen merenkulun hankkeeseen, joka pyrkii ympäristökuormituksen ja merenkulun ravinnepäästöjen vähentämiseen. Hankkeen tavoitteena on merkittävästi kasvattaa maihin purettujen jätteiden määrää toimijoiden vapaaehtoisten käytäntöjen ja ohjeistuksen muutoksen avulla. BSAG:n ohjaama vastuullisen meriliikenteen hanke ”Harmaiden vesien ja ruokajätteen vastuullinen käsittely Itämerellä” on kaksivuotinen ja saa rahoituksensa Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelmasta 2014–2020.

 

Ota yhteyttä

Kaisa Vähänen - Head of Business Unit, Environment & Sustainability, Finland

Kaisa Vähänen

Johtaja, Ympäristö- ja kestävyysliiketoiminta

Ota yhteyttä: Kaisa Vähänen

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.