energy power line

AFRYn YVA-hanke palkittiin Hyvä YVA-palkinnolla 2022

AFRYn YVA-hanke palkittiin Hyvä YVA-palkinnolla 2022

Fingrid Oyj:n Järvilinjan vahvistamishankkeen (Vaala-Joroinen 400+110 kV) ympäristövaikutusten arviointimenettely sai kiitosta kattavasta, lukijaystävällisestä ja havainnollisesta vaikutusten kuvauksesta, perinneympäristöjen tunnistamisesta sekä erityisestä paneutumisesta vuorovaikutukseen. AFRY toimi hankkeen YVA-konsulttina.

Yva ry myöntää vuosittain Hyvä YVA-palkinnon vaikutusten arvioinnin kannalta esimerkilliselle ja ansiokkaalle YVA-menettelylle. Järvilinjan vahvistamishankkeen YVA-projektipäällikkö Ella Kilpeläinen iloitsee tunnustuksesta.

”On hienoa saada tällaista tunnustusta hyvin tehdystä työstä. Hanke oli haastava ja ammatillisesti mielenkiintoinen, ja onnistuimme siinä hyvin. Aiomme jatkaa YVA-menettelyiden kehittämistä yhä paremmiksi myös tulevissa hankkeissamme”, Ella Kilpeläinen sanoo.

Kattava ja havainnollistava ympäristövaikutusten kuvaus

Nyt palkitussa YVA-menettelyssä sai kiitosta hankkeen ja sen vaikutusten kattava kuvaus ja havainnollistaminen. Arvioinnin lähtökohta oli haastava, sillä tarkasteltava 291 kilometrin voimajohtohanke ulottuu 12 kunnan alueelle. Raati kiitteli onnistumista:

Laajasta vaikutusalueesta huolimatta YVA-aineisto on selkeästi ja lukijaystävällisesti toteutettu sisältäen runsaasti karttamateriaalia ja erillisselvityksiä, sekä mahdollisuuden käyttää myös sähköisiä työkaluja. Erityisesti paikallisen tason vaikutukset ovat helposti lukijan todettavissa.

Järvilinjan vahvistamishankkeessa vaikutusten merkittävyyden arviointia kehitettiin hyödyntämällä hanketyypistä saatuja käytännön kokemuksia. Arvioinnin etenemistä voi seurata käytettyjen kriteerien avulla ja yleistajuiset tiivistelmät rytmittävät tekstiä. Voimajohtohanketta on havainnollistettu mm. sähköisillä karttajärjestelmillä ja pilotoimalla 3D-havainnollistamista.

Perinneympäristöjen tunnistaminen

Raadilta sai kiitosta myös hankkeessa toteutettu perinneympäristöjen tunnistamisen pilotointi YVA-menettelyn yhteydessä ja kannustaminen näiden luonto- ja maisemakohteiden hoitoon. Hankkeessa sovellettiin myös Fingridin ansiokasta toimintatapaa arvokkaiden ympäristökohteiden huomioon ottamiseksi voimajohdon suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon aikana mm. ohjeistavin kohdekortein.

Vahva panos vuorovaikutukseen pandemia-aikana

Palkintoraati antoi lisäksi tunnustusta vuorovaikutukseen ja tiedottamiseen panostamisesta hankkeessa:

Järvilinjan vahvistamishankkeen tiedottamiseen ja vuorovaikutuksen syntymiseen on paneuduttu erityisen huolella. Kokoontumisrajoitusten voimassaoloaikana on hyödynnetty runsaasti ja monipuolisesti eri tapoja osallisten tavoittamiseen ja menettelyyn osallistumiseen.

Hankkeesta vastaavana menettelyssä toimi Fingrid ja yhteysviranomaisena Pohjois-Savon ELY-keskus. Yva ry myönsi lisäksi henkilökohtaisen tunnustuspalkinnon FT, Dos. Joonas Hokkaselle ympäristövaikutusten arvioinnin hyväksi tehdystä työstä.

Järvilinjan vahvistamishankkeen YVA-aineisto: http://www.ymparisto.fi/fingridjarvilinjaYVA

Lisätietoja Hyvä YVA -palkinnoista: http://www.yvary.fi/yva-palkinto/

Lisätietoja

Kaisa Vähänen - Head of Business Unit, Environment & Sustainability, Finland

Kaisa Vähänen

Johtaja, Ympäristö- ja kestävyysliiketoiminta

Ota yhteyttä: Kaisa Vähänen

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.
suola yva

Tutustu YVA-palveluihimme

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tavoitteena on tarkastella hankkeen ympäristövaikutuksia, arvioida niiden merkittävyyttä sekä lisätä sidosryhmien tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia.