Sunny pine forest in autumn

AFRYyn fuusioidun Simosolin toteuttama pääkaupunkiseudun hiilinieluselvitys valittiin vuoden 2021 data-avaukseksi

AFRYyn fuusioidun Simosolin toteuttama pääkaupunkiseudun hiilinieluselvitys valittiin vuoden 2021 data-avaukseksi

Helsinki Region Infoshare (HRI) eli pääkaupunkiseudun avoimen datan palvelu on valinnut Helsingin seudun ympäristöpalvelujen (HSY) avaaman pääkaupunkiseudun hiilinieluselvityksen vuoden 2021 parhaaksi data-avaukseksi. Selvityksen tuotti hiljattain AFRYyn fuusioitu Simosol Oy.

Simosol kokosi lähtötiedot mm. Suomen metsäkeskuksen ja Luonnonvarakeskuksen (Luke) aineistoista, pääkaupunkiseudun kaupunkien omista paikkatietoaineistoista ja HSY:n maanpeiteaineistosta, joiden pohjalta hiilinieluja laskettiin ja mallinnettiin. HSY:n lähtökohtana oli alusta alkaen, että tulosaineisto avataan avoimena datana.

Kartalla esitettävä paikkatietoaineisto sisältää tietoa pääkaupunkiseudun kasvillisuuskohteisiin ja maaperään sitoutuneen hiilen määrästä sekä tiedon siitä, sitooko kohde hiilidioksidia vai vapauttaako se sitä. Jotta esimerkiksi oman takapihan sitoman hiilen määrän voi selvittää, on alueen koon oltava vähintään 25 neliömetriä. Silloin se näkyy HSY:n maanpeiteaineistossa ilmankuvan perusteella kasvillisuutena. Aineisto löytyy HSY:n avoimen datan karttapalvelusta.

Hiilinieluselvityksen tulosten tarkkuus paikallisesti vaihtelee sen mukaan, mitä lähtöaineistoa on ollut käytettävissä kyseiselle alueelle. Hiilinieluselvityksen kartassa jokainen pääkaupunkiseudun kunta on tarkasteltavissa erikseen. Tuloksia on suunniteltu päivitettäväksi noin neljän vuoden välein, sillä monet lähtöaineistotkaan eivät päivity sen tiheämmin.

Pääkaupunkiseudun hiilinieluselvityksen aineisto on ollut suosittu aineisto HSY:n avoimen datan palvelussa. Selvityksen tuloksia on ehditty hyödyntää jo ainakin Helsingin asemakaavojen vähähiilisyyden arvioinnissa sekä Pohjois- ja Keski-Espoon yleiskaavan vaikutustenarvioinnissa.

HRI:n ohjausryhmä on valinnut vuoden data-avauksen vuodesta 2016 lähtien. Lue lisää HRI:n sivulta.

Lisätietoja:

Jussi Rasinmäki - Head of Smart Forestry

Jussi Rasinmäki

Head of Smart Forestry

Ota yhteyttä: Jussi Rasinmäki

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.
Nico Österberg - Forest Carbon Service Manager

Nico Österberg

Forest Carbon Service Manager

Ota yhteyttä: Nico Österberg

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.