Riutun silta

Hailuodon kiinteän yhteyden rakennustyöt käynnistyvät

AFRY mukana Hailuodon kiinteä yhteys -allianssihankkeessa

Hailuodon kiinteä yhteys -allianssihankkeen toteutusvaiheen sopimus on allekirjoitettu. Yhteyden rakentaminen käynnistyy ensi viikolla.

Hailuodon kiinteä yhteys -hankkeen toteutusvaiheen sopimus allekirjoitettiin maanantaina 29. huhtikuuta. Sopimuksen myötä hankkeen kehitysvaihe päättyy ja rakennustyöt alkavat.

Hanke toteutetaan allianssimallilla. Kumppanuuteen perustuvassa allianssissa hankkeen eri osapuolet muodostavat yhteisen projektiorganisaation. Hailuodon kiinteä yhteys -allianssiin kuuluvat Väylävirasto, GRK Suomi Oy rakentajana sekä AFRY Finland Oy ja A-Insinöörit Suunnittelu Oy suunnittelijoina. Allianssissa kaikkiin kysymyksiin haetaan yksimielinen päätös eri osapuolten kesken. Myös riskit ja hyödyt jaetaan kaikkien osapuolten kesken ennalta sovitussa suhteessa. Allianssisopimuksen arvo on noin 105,4 miljoonaa euroa, mikä sisältää kehitys- ja toteutusvaiheen.

Hailuodon kiinteä yhteys -allianssi muodostettiin keväällä 2022, mistä lähtien hankkeessa on eletty kehitysvaihetta. Kehitysvaiheessa on laadittu kiinteän yhteyden rakentamissuunnitelmia ja valmisteltu hankkeen toteutusta.

”Yhteistyö allianssin eri osapuolten kesken on sujunut erinomaisesti kuluneiden kahden vuoden ajan, ja pääsemme aloittamaan rakennustyöt hyvistä lähtökohdista,” projektipäällikkö Terhi Honkarinta Väylävirastosta luonnehtii.

Hankkeen vesilupa sai lainvoiman tammikuussa 2024. Yhteyden mantereen puoleisessa päässä Riutunkarissa on huhtikuussa aloitettu valmistelevia töitä ja tehty liikennejärjestelyjä.

”Kiinteän yhteyden rakennustyöt alkavat ensi viikolla yhteyden molemmissa päissä penkereiden rakentamisella jäätilanteen salliessa. Riutun sillan rakentamistyöt käynnistyvät tulevana kesänä, kun työpenger on edennyt kohti ulappaa. Huikun sillan työsillan rakentaminen alkaa työlautalta käsin jäiden lähdettyä ja työnaikaisen sataman valmistuttua,” allianssin projektipäällikkö Timo Takala GRK Suomi Oy:stä kertoo.

Sopimuksen allerkirjoitustilanteesta

AFRY vastaa hankkeessa silta- ja geosuunnittelusta, ympäristöasioiden hoitamisesta sekä sisäisestä viestinnästä.

”Hankkeen suunnitelmavalmius on pitkittyneen kehitysvaiheen ansiosta toteutusvaiheen nyt käynnistyessä poikkeuksellisen hyvä. Tämä luo suunnittelulle loistavan mahdollisuuden osallistua ratkaisujen innovointiin allianssin toteutusvaiheen alusta alkaen, kun ei tarvitse tulipalokiireessä tuottaa työmaalle rakentamisen aloituksessa tarvittavia suunnitelmia. Ne ovat meillä jo valmiina. Odotan innolla töiden käynnistymistä”, AFRYn Infra-liiketoiminnan johtaja Mikko Inkala kertoo.

Myös hankkeen ympäristöasioista ja sisäisestä viestinnästä vastaava Kaisa Kettunen AFRYltä iloitsee rakentamisvaiheen alkamisesta. ”Olemme työskennelleet pari vuotta sen puolesta, että kaikilla allianssin osapuolilla olisi yhteinen käsitys alueen poikkeuksellisuudesta muun muassa luontoarvojen osalta. Lisäksi toimimme projektipäälliköiden kanssa kontaktina työmaan ja viranomaisten välillä, kun olemme mukana ympäristöasioiden ohjausryhmässä”, Kettunen kertoo.

Yhteyden rakentaminen vie kokonaisuudessaan noin kaksi ja puoli vuotta. Tavoitteena on, että Hailuodon kiinteä yhteys on käytössä loppuvuodesta 2026.

 

Sopimus allekirjoitettiin 29.4.2024
Hailuodon kiinteä yhteys -allianssihankkeen toteutusvaiheen sopimus on allekirjoitettu. Yhteyden rakentaminen käynnistyy ensi viikolla.

Ota yhteyttä

Mikko Inkala - BU President, Transport Infrastructure

Mikko Inkala

Johtaja, infra

Ota yhteyttä: Mikko Inkala

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.
Kaisa Kettunen - Osastopäällikkö, Vesistötutkimukset

Kaisa Kettunen

Osastopäällikkö, Vesistötutkimukset

Ota yhteyttä: Kaisa Kettunen

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.