Kuva: Helsingin kaupunkin liikennelaitos HKL

Kalasatamasta Pasilaan -hankkeen toteuttajaosapuolet on valittu – AFRY mukana rakentamassa maailman toimivinta kaupunkia

Kalasatamasta Pasilaan -hankkeen toteuttajaosapuolet on valittu – AFRY mukana rakentamassa maailman toimivinta kaupunkia

Kalasatamasta Pasilaan -hanke rakentaa Kalasataman ja Pasilan välille raitiotien sekä lukuisia liittyviä hankkeita, kuten katualueita. Raitiotie täydentää Helsingin kestävän liikkumisen raideverkostoa ja tukee Helsingin visiota olla maailman toimivin kaupunki.

Kalasatamasta Pasilaan -hanke toteutetaan allianssimallilla. Toteuttajaosapuoliksi on valittu seuraavat ryhmittymät: Osakokonaisuus 1: Sörkan spora (Destia Oy, Destia Rail Oy, Sweco Infra & Rail Oy ja WSP Finland Oy – nimettyinä alihankkijoina Sweco Rakennetekniikka Oy, Sweco PM Oy, Sweco Ympäristö Oy ja Destia Engineering Oy). Osakokonaisuus 2: Karaatti (GRK Infra Oy, GRK Rail Oy ja AFRY Finland Oy – nimettyinä alihankkijoina FLOU Oy ja Maisema-arkkitehtitoimisto Näkymä Oy).

Allianssin palveluntuottajien hankintavaiheessa oli mukana kolme tarjoajaryhmittymää. HKL vastaa hankkeen ohjauksesta yhteistyössä kaupunkiympäristön muiden tilaajatahojen kanssa. Valitut palveluntuottajat toteuttavat hankkeen yhteistyössä tilaajan kanssa. Hankintapäätös palveluntuottajien valinnasta tehtiin HKL:n johtokunnassa 2.4.2020 ja kaupunkiympäristölautakunnassa 7.4.2020.

"Hanke tukee osaltaan kaupunkikuvan kokonaiskehitystä ja kestävän liikkumisen verkoston laajenemista. Toivotan kaikki tervetulleiksi yhteiselle hankematkalle Kalasatamasta Pasilaan", toteaa tilaajan projektipäällikkö Mikko Asikainen.

Huhti–toukokuun vaihteessa käynnistetään hankkeen kehitysvaihe, jossa suunnitellaan allianssikokonaisuuden lopullinen sisältö ja toteutus sekä määritetään tavoitekustannus ja kannustinjärjestelmä. Toteutusvaiheeseen siirtymisestä tullaan päättämään keväällä 2021.

"Olemme ylpeitä saadessamme olla toteuttamassa Helsingissä tulevaisuuden kaupunkia liikenneratkaisuineen. Kalasatamasta Pasilaan -hanke on hieno jatkumo AFRYn raitiotiehankkeille, joissa kaupungeista tulee entistä parempia elää”, sanoo Mikko Inkala, AFRYn Suomen infrasuunnittelun johtaja.

Raitiotie rakennetaan osaksi Helsingin kehittyvää kaupunkirakennetta, ja se täydentää osaltaan kestävän liikkumisen raideverkostoa. Valmistuessaan uusi raitiotieyhteys tarjoaa sujuvan yhteyden reitille Nihti–Kalasataman metroasema­–Vallilanlaakso–Pasila ja yhdistää olemassa olevat raitiotie-, metro- ja lähijunaverkot toisiinsa.

Uuden raitiotien yhteydessä toteutetaan myös liittyviä hankkeita, kuten katualueita Nihtiin ja pyöräilybaana Vallilanlaaksoon, sekä parannetaan nykyistä katuinfraa mm. Hermannin rantatiellä. Liittyvien hankkeiden laajuus ja osuus hankekokonaisuudesta tarkentuu hankkeen kehitysvaiheessa.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Kalasataman raitiotien yleissuunnitelman kesällä 2018. Kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti raitiovaunuliikenne Kalasatamasta Pasilaan on tavoitteena aloittaa syksyllä 2024.

Sopimuksen arvoa ei julkisteta. Tilaus kirjataan AFRYn Infra-divisioonan tilauskantaan vuoden 2020 toisella vuosineljänneksellä. Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan 7.4. tekemä hankintapäätös on lainvoimainen valitusajan umpeuduttua. Tämän jälkeen sopimus voidaan allekirjoittaa.

Lisätietoja:

AFRY:
Mikko Inkala
Infrasuunnittelun johtaja, Suomi
puh. 040 716 9133

HKL:
Mikko Asikainen
Projektipäällikkö
mikko.asikainen@hel.fi
puh. 040 1996 057

Tietoa AFRYstä

AFRY on kansainvälinen suunnittelu- ja konsultointiyhtiö. Tuemme asiakkaitamme kestävän kehityksen ja digitalisaation edistämisessä. Olemme 17 000 sitoutunutta asiantuntijaa, jotka kehittävät kestäviä ratkaisuja tuleville sukupolville infra-, teollisuus- ja energiasektoreilla ympäri maailman.

Making Future