Bikes

Kyselytutkimus: kestävä kehitys tärkeää nuorille asuinpaikan valinnassa

27.11.2019 klo 13:00 EET

Globaalit megatrendit kuten kaupungistuminen, digitalisaatio ja ilmastonmuutos vaikuttavat siihen, millaista elämä on tulevaisuudessa. AFRY selvitti syyskuussa kyselytutkimuksella, miltä tämän päivän nuoret toivovat tulevaisuuden kaupunkien näyttävän. Tutkimuksen mukaan noin 60 % nuorista pitää kestävää kehitystä tärkeänä asuinpaikkapäätöstä tehtäessä.

Jotta kaupungeista voidaan rakentaa sellaisia, missä tämän päivän nuoret haluavat asua, on ensin tiedettävä, mitä he haluavat. Siksi AFRY teetti kyselytutkimuksen, jolla selvitettiin 18 - 35 -vuotiaiden nuorten ajatuksia tulevaisuuden kaupungeista kuudessa Euroopan maassa: Ruotsissa, Norjassa, Suomessa, Tanskassa, Itävallassa ja Sveitsissä.

Tutkimuksen mukaan kestävä kehitys sekä sosiaalisesta, taloudellisesta että ekologisesta näkökulmasta on nuorille tärkeää, ja noin 60 prosenttia kaikista vastaajista kertoo, että sillä on merkitystä, kun he valitsevat asuinkaupunkiaan.

”Nuoret selvästi välittävät kestävästä kehityksestä sen kaikissa muodoissa, mikä meidän on ratkaisevan tärkeää ottaa huomioon, kun suunnittelemme tulevaisuuden kaupunkeja”, sanoo maankäytön suunnittelusta vastaava johtaja Arto Ruotsalainen AFRYltä.

Kun nuoret valitsevat asuinkaupunkiaan, työmahdollisuudet ja sosiaaliset suhteet ovat tärkeimpiä valintakriteereitä. Seuraavaksi tärkeimpänä nuoret pitävät luontoyhteyksiä. Noin joka neljäs vastaaja kuitenkin sanoo, että heidän kotikaupungissaan ei ole tarpeeksi viheralueita. Suomalaisista vastaajista näin kokee noin viidennes.

“Kaupunkiluonnon merkitys korostuu kaupunkien kasvaessa ja tiivistyessä. Viheralueet eivät ole tärkeitä vain virkistysmahdollisuuksien vuoksi, vaan niillä on muitakin tarkoituksia, kuten luonnon monimuotoisuuden ylläpitäminen ja ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen”, Arto Ruotsalainen sanoo.

Kestävyys on kohtuuhintaista asumista, uusiutuvaa energiaa ja viheralueita

Nuorilta kysyttiin myös, mitä asioita he yhdistävät kestävää kehitystä vaalivaan kaupunkiin. Suomalaisille vastaajille kaupunkien kestävä kehitys liittyy ennen kaikkea asumiseen, energialähteisiin ja viheralueisiin. Vastausten kärkeen nousivat kohtuuhintainen ja saatavilla oleva asuminen, uusiutuvalla energialla toimivat lämmitys- ja ilmastointijärjestelmät, tehokas kierrätys, viheralueet ja julkinen liikenne.

“Nämä ovat kaikki asukkaan sujuvaan arkeen vaikuttavia tekijöitä ja peruselementtejä kestävässä kaupunkisuunnittelussa”, Arto Ruotsalainen sanoo.

Poikkitieteellistä kaupunkisuunnittelua segregaation ehkäisemiseksi

Tutkimuksen mukaan nuoret näkevät sosiaalisen segregaation ja kaupunginosien eriytymisen tulevaisuuden kaupunkien haasteena. Segregaation ehkäisy onkin noussut keskusteluun myös Suomen suurimmissa kaupungeissa viime vuosina.

”Segregaation ehkäisyyn pitää kiinnittää entistä enemmän huomiota, ja kaupunkisuunnittelun on oltava entistä poikkitieteellisempää, jotta sosiaaliset kysymykset saadaan siihen vahvemmin mukaan. Keskittymällä ihmisiin ja pitämällä heidän tarpeitaan ja hyvinvointiaan yhtenä kestävien kaupunkien kehittämisen lähtökohtana tuotamme houkuttelevia, kestäviä ja älykkäitä kaupunkiympäristöjä tuleville sukupolville. Monipuolinen osaamisemme muun muassa energia- ja vesihuollossa, ympäristökysymyksissä ja digitaalisissa ratkaisuissa auttaa luomaan kaupunkisuunnitteluun eri aloja yhdistäviä ratkaisuja, jotka muodostavat tulevaisuuden kaupunkikehityksen avaimet”, Arto Ruotsalainen sanoo.

Tutkimuksen toteutti tutkimusyritys YouGov 10.-29. syyskuuta 2019. Yhteensä vastaajia oli 5 624, noin 1 000 jokaisesta maasta. Kyselytutkimuksen raportti on tämän tiedotteen liitteenä.

AFRYn uunituore julkaisu ”Predicting the Unpredictable – A Nordic Approach to Shaping Future Cities” nostaa keskusteluun pohjoismaisia näkökulmia tulevaisuuden älykkäiden, kestävien ja vetovoimaisten kaupunkien suunnittelusta.

 

Lisätietoja

Arto Ruotsalainen, Maankäytön suunnittelusta vastaava johtaja, AFRY
+358 50 357 0744

 

AFRY on kansainvälinen suunnittelu- ja konsultointiyhtiö. Tuemme asiakkaitamme kestävän kehityksen ja digitalisaation edistämisessä. Olemme 17 000 sitoutunutta asiantuntijaa, jotka kehittävät kestäviä ratkaisuja tuleville sukupolville infra-, teollisuus- ja energiasektoreilla ympäri maailman.

Making Future.