Medicine and syringe in a lab environment

Monitieteinen E3-jättihanke saattaa lääkärit ja insinöörit yhteen puhtaan ja turvallisen sisäilman varmistamiseksi pandemiatilanteissa

04/11/2021

Monitieteinen E3-jättihanke saattaa lääkärit ja insinöörit yhteen puhtaan ja turvallisen sisäilman varmistamiseksi pandemiatilanteissa

Tutkimuspohjaisia ratkaisuja virusten leviämisen estämiseksi etsivä E3-hanke käynnistyy. E3, Excellence in Pandemic Response and Enterprise Solutions Co-Innovation -hanke edellyttää monitieteistä lähestymistapaa ja tiivistä yhteistyötä eri asiantuntijoiden, kuten lääkäreiden ja insinöörien, välillä.

Hankkeen päätavoite on kehittää ratkaisuja, joiden avulla yhteiskunnan eri toiminnot voivat jatkua keskeytyksettä ja ihmiset voivat jatkaa liikkumista ja elämistä turvallisesti epidemioista ja pandemioista huolimatta. Projektin aikana pyritään löytämään parhaat keinot estää virusten sekä tartuntatautien leviäminen sisätiloissa, jotta yhteiskunta voidaan pitää toimintakykyisenä myös pandemioiden aikana. E3-hanke  kestää kaksi ja puoli vuotta.

Tutkimuksen tavoitteena puhdas ja turvallinen sisäilma

Projektissa tutkitaan erityisesti ilmalevitteisten patogeenien eli taudinaiheuttajien ja virusten eri leviämisreittejä sekä virusten monitorointi- ja havaitsemismenetelmiä, joiden avulla voidaan löytää ratkaisuja pitää sisäilma puhtaana ja turvallisena esimerkiksi toimistoissa, julkisissa tiloissa ja kulkuvälineissä.

”E3-hankkeessa luodaan uutta globaalia liiketoimintaa tutkimalla tarttuvien tautien leviämistä. Hankkeessa kehitettävien konseptien avulla on mahdollisuus pitää yhteiskunta ja talous turvallisesti auki myös tulevien pandemioiden aikana. Sanomattakin on selvää, että näille on suuri kysyntä maailmanlaajuisesti”, toteaa hankkeen ekosysteemivastaava Outi Tuovila Business Finlandilta.

AFRYn rooli E3-hankkeessa on moniulotteinen. Yhtäältä AFRY tarjoaa konkreettisia toimenpiteitä puhtaan ja turvallisen sisäilman varmistamiseksi ja toisaalta AFRYn monialainen asiantuntijuus luo perustan monitieteelliselle yhteistyölle eri ammattiryhmien välillä.

”Asiantuntijuuden kokoaminen useilta eri osaamisalueilta on yksi tärkeimmistä painopisteistämme. On tärkeää koota koko AFRYn osaaminen mukaan pandemiatilanteiden hallinnassa. Toivomme E3-hankkeen korostavan tietämystä rakennusalan eri osa-alueiden välillä, jotta koko rakennusala voisi hyötyä yhteisistä opeista”, kommentoi Ville Virnes, Suomen Buildings-liiketoimintajohtaja ja Joona Lahti, projektinjohtaja AFRYltä.

E3-projektissa pyritään valjastamaan tiede ja teknologia tehokkaiden vastatoimien luomiseen tartuntatautien leviämisen estämiseksi. Tavoitteena on, että jo nykyisen pandemian aikana ja erityisesti ennen seuraavan pandemian ilmaantumista olisi saatavilla teknisiä ratkaisuja, jotka vähentäisivät patogeenien leviämistä ihmisten kohtaamispaikoissa. 

Hankkeessa on mukana 22 yritystä, jotka edustavat laajasti eri rooleja terveellisen ja turvallisen sisäympäristön tuottamisen arvoketjussa. Kehitystyöhön aktiivisesti vaikuttavat kahdeksan tutkimusorganisaatiota edustavat globaalisti korkean tason osaamista. Tutkimusorganisaatiot ovat Tampereen yliopisto, VTT, Ilmatieteen laitos, Helsingin yliopisto, THL, Tampereen ammattikorkeakoulu, Työterveyslaitos ja Helsingin yliopistollinen sairaala. Tamlink Oy toimii projektin koordinaattorina.

 

koronavirus

Ilmanvaihtoratkaisut osana koronapandemian vastaista työtä

Covid-19 virus

AFRY on mukana kehittämässä ratkaisuja koronapandemian asettamille haasteille