Rahtilaiva

Oulun sataman pilottihanke tähtää laivaperäisten jätteiden vastuulliseen käsittelyyn Itämerellä

Oulun sataman pilottihanke tähtää laivaperäisten jätteiden vastuulliseen käsittelyyn Itämerellä

Itämerellä liikennöi päivittäin noin 2 000 rahtialusta, joilla syntyvä käymälä- ja talousvesi- sekä ruokajäte voidaan purkaa laillisesti Itämereen. Päästöt aiheuttavat Itämeren rehevöitymistä, happikatoa ja roskaantumista. AFRY osallistui pilottihankkeeseen yhdessä Baltic Sea Action Groupin (BSAG) kanssa, ja selvitti tiedonkulun haasteita jätteiden käsittelyyn liittyen Oulun satamassa.

Pilotti liittyy BSAG:n vastuullisen merenkulun hankkeeseen, joka pyrkii ympäristökuormituksen ja merenkulun ravinnepäästöjen vähentämiseen. Hankkeen tavoitteena on merkittävästi kasvattaa maihin purettujen jätteiden määrää toimijoiden vapaaehtoisten käytäntöjen ja ohjeistuksen muutoksen avulla. BSAG:n ohjaama vastuullisen meriliikenteen hanke ”Harmaiden vesien ja ruokajätteen vastuullinen käsittely Itämerellä” on kaksivuotinen ja saa rahoituksensa Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelmasta 2014–2020. Pilotissa selvitettiin seuraavia asioita:

  • Kuinka laivaperäisten jätteiden purkua Itämereen voitaisiin vähentää?
  • Kuinka laivojen miehistöä kannustettaisiin purkamaan jätteet satamassa?
  • Kuinka aluksella syntyvä jäte voitaisiin hoitaa tehokkaammin satamissa?
  • Kuinka jätteiden hyödyntämistä ja käyttöä voitaisiin lisätä?
  • Kuinka viestintää ja tiedonkulkua eri sidosryhmien välillä voitaisiin parantaa?

Pilottihankkkeen kohteeksi valittiin Oulun satama sen vilkkaan liikenteen ja arvoketjun useiden sidosryhmien vuoksi. Hankkeen aikana haastateltiin yhteensä 40 arvoketjun sidosryhmien edustajaa, mukaan lukien Oulun satamaa, varustamoita, laivanselvittäjiä, satamaoperaattoreita ja jätehuoltoyrityksiä. Lisäksi järjestettiin työpaja, johon osallistui 25 osallistujaa.

Tämän seurauksena arvioitiin kokonaiskuva kaikista meriliikenteen ja satamien jätehuoltoon liittyvistä kysymyksistä ja haasteista sekä tavoitteista ja sidosryhmien halusta parantaa nykytilannetta. Uusia ideoita ja parhaita käytäntöjä jätehuollon parantamiseksi kehitettiin ja parannusmahdollisuuksia ehdotettiin kiertotalouden periaatteiden pohjalta. Aktiivinen viestintä ja yhteistyö on elintärkeää arvoketjun ympäristörajojen ja mahdollisuuksien ymmärtämiseksi. Tämä pilottihanke on jo tuonut sidosryhmät yhteen, ja konkreettisia yhteistyötuloksia on saatu, kuten rahdin pesuveden käyttö yhdisteiden, kuten ravinteiden, talteen ottamiseksi.

Kaisa Vähänen kuva
AFRYn Suomen Ympäristö-liiketoimintayksikön johtaja Kaisa Vähänen.

”Kestävät ratkaisut ja vastuullisen toiminnan edistäminen ohjaavat kaikkea toimintaamme AFRYllä. Olemme ylpeitä voidessamme tarjota kiertotalouden sekä jätehuollon osaamistamme Itämeren hyväksi. Itämeri on ominaisuuksiltaan ainutlaatuinen, ja matalana ja melko vähäsuolaisena merenä se on herkkä erilaiselle kuormitukselle. Tässä hankkeessa pääsemme tekemään konkreettista työtä Itämeren tilan parantamiseksi”, sanoo AFRYn Ympäristö-liiketoimintayksikön johtaja Kaisa Vähänen.

”Satama on hyvä esimerkki arvoketjusta, johon osallistuu lukuisa määrä eri toimijoita. Varsinaisten jätteiden lisäksi ketjussa kulkee informaatiota. Tässä pilotissa tarkastellaan kaikkia jätejakeita, joita syntyy niin laivoilla kuin satamassakin. Hienoa, että niin moni yritys haluaa osallistua yhteiseen ponnistukseen”, kertoo BSAG:n projektijohtaja Elisa Mikkolainen. ”Oulu on vilkas ja monipuolinen yleissatama, jossa tehdään jatkuvaa kehittämistyötä. Siksi valitsimme Oulun pilottimme kohteeksi.”

”Oulun Sataman tavoitteena on olla vastuullisen satamatoiminnan edelläkävijä. Olemme asettaneet vastuullisuustavoitteemme korkealle, ja pyrimme niitä kohti johdonmukaisesti. Tämä BSAG:n pilottihanke merenkulun ympäristökuormituksen vähentämisestä on meille erittäin tärkeä askel kohti tavoitettamme ja samalla myös mahdollisuus yhteistyön kehittämiseen alueen toimijoiden kesken”, kertoo liiketoiminnan kehityspäällikkö Päivi Vähänikkilä-Kuronen Oulun Satama Oy:stä.

AFRY esitteli pilotin tuloksia Meriliikenne-webinaarissa maailman merien päivänä.

Lue aiempi uutisemme aiheesta.

Lisätietoa

Minna Pirilä - Head of Strategic Business Development

Minna Pirilä

Head of Strategic Business Development, Vesiliiketoiminta

Ota yhteyttä: Minna Pirilä

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.