Infra-Buildings, Due Diligence, TEDD

Uusi ohje velvoittaa kiinteistöjen omistajia selvittämään ja tunnistamaan haitta-aineet entistä kattavammin

Uusi ohje velvoittaa kiinteistöjen omistajia selvittämään ja tunnistamaan haitta-aineet entistä kattavammin

Lokakuussa 2022 RT:n julkaisemat Haitalliset aineet rakennuksissa -ohjekortit tilaajille ja tutkijoille ohjaavat systemaattiseen ja kattavaan haitta-aineiden huomiointiin rakennuksissa.

– Haitta-aineisiin liittyvät asiat ovat muuttuneet radikaalisti ja uutta tietoa on tullut paljon. Esimerkiksi pysyviä orgaanisia yhdisteitä (POP-yhdisteet), PAH-yhdisteitä ja uusia tutkittavia rakennusmateriaaleja asbestin osalta on tunnistettu. Päivitetty tieto velvoittaa kiinteistöjen omistajia reagoimaan, sillä heillä on vastuu selvittää ja tunnistaa haitta-aineet, kertoo FM Jarno Komulainen AFRY Buildings Finland Oy:n rakennusfysiikan yksiköstä. Komulainen on vastannut uusien ohjekorttien käsikirjoituksesta Talonrakennusteollisuus ry:n VT Ville Wartiovaaran kanssa.

Tilaajan ohjeessa on määritelty, mitä ovat haitta-aineet, esitelty lainsäädäntöä ja viranomaismääräyksiä sekä rakennushankkeen osapuolten vastuita ja tehtäviä. Ohje kertoo myös, mitä haitta-ainetutkimukseen kuuluu, kuinka se tulisi teettää ja mitä tutkimusraportin tulisi sisältää. Uusi ohje antaa kiinteistön omistajalle tiedon siitä, mitä haitta-aineiden oikeaoppinen tunnistaminen ja analysointi vaatii ja velvoittaa heidät toimimaan tiedon pohjalta. Tarpeet tutkimuksen kattavuudelle ovat siis laajemmat kuin ennen. Uusi tieto on aina velvoittanut kiinteistöjen omistajia ja pelkkä asbestin tutkiminen ei ole riittänyt vuosikymmeniin. Ohjeen pohjalta tilaajan on entistä helpompaa vaatia oikeanlaista tutkimusta ja kilpailuttaa haitta-ainetutkimuksia tarjoavia toimijoita, kun tutkimuksen kriteerit ja sisällöt ovat vertailukelpoisia.

Laajentuneet velvoitteet tutkia haitta-aineita tuottavat kustannuksia kiinteistöjen omistajille, mutta entistä kattavampi haitta-aineiden selvittäminen voi tuoda myös runsaasti säästöjä:

– Jos haitta-aineita ei ole tutkittu tarpeeksi, saattaa purku- tai korjaushankkeissa tulla eteen yllätyksiä, jotka voivat tuottaa paljon kalliita lisätöitä. On myös huomattava, että oikein tehdyillä tutkimuksilla ja tiedon pohjalta toimimisella on paljon arvoa, joka ei ole rahalla mitattavissa. Haitta-aineisiin puuttumalla saadaan terveellisempiä ja turvallisempia rakennuksia sekä vältetään ympäristön pilaantumista, Komulainen tiivistää.

Haitalliset aineet rakennuksissa. Tutkijan ohje (RT 103501) ja Haitalliset aineet rakennuksissa. Tilaajan ohje (RT 103500) on julkaistu 4.10.2022 RT-kortistossa.

Ohjekortit ovat laatineet Rakennustietosäätiö RTS:n toimikunta TK 400 Haitalliset aineet rakentamisessa FM Jarno Komulaisen (AFRY Buildings Finland Oy) ja VT Ville Wartiovaaran (Talonrakennusteollisuus ry) päivittämän käsikirjoituksen pohjalta.

Lisätiedot

Jarno Komulainen - Haitta-aineanalytiikka, tiimipäällikkö, Rakennusfysiikka, Espoo

Jarno Komulainen

Haitta-aineanalytiikka, tiimipäällikkö, Rakennusfysiikka, Espoo

Ota yhteyttä: Jarno Komulainen

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.