Covered with hoarfrost and snow, twigs and pine needles

Uusiutuvaa energiaa ja kiertotaloutta Lappiin – Lapin BIO -hanke käynnistyi

Uusiutuvaa energiaa ja kiertotaloutta Lappiin – Lapin BIO -hanke käynnistyi

Viiden Lapissa sijaitsevan vesihuoltolaitoksen Lapin BIO -biokaasulaitoshanke on käynnistetty 1.1.2021. Hankkeen tavoitteena on selvittää Lapin alueen uusiutuvan energian tuotannon kasvattamista uudella biokaasulaitoksella. Hankkeen toteutuksesta vastaa AFRY, ja se valmistuu kesäkuussa 2021.

Lapin BIO -biokaasulaitoshankkeessa laaditaan yleissuunnitelma mädätyslaitoksesta, jossa sen toteutuessa käsitellään hankkeeseen osallistuvien vesilaitoksien (Sodankylän Lämpö ja Vesi Oy, Levin Vesihuolto Oy, Tunturi-Lapin Vesi Oy, Inarin Lapin Vesi Oy sekä Pyhä-Luosto Vesi Oy) jätevesilietteet. Suunniteltava mädätyslaitos sijaitsee Sodankylän jätevedenpuhdistamon alueella. Tuotetulla biokaasulla voidaan korvata lämpölaitoksella käytettävää öljyä tai vaihtoehtoisesti jalostaa se pidemmälle.

Lisäksi hankkeessa tarkastellaan alueella tuotettavien muiden mädätykseen soveltuvien syötejakeiden määrää ja hyödynnettävyyttä. Näin voitaisiin kasvattaa biokaasun tuottoa ja tehostaa alueen biohajoavien jätteiden kierrätystä. Hankkeessa selvitetään soveltuvimmat tekniset ratkaisut koko mädätysprosessille syötejakeiden kuljetuksesta ja vastaanotosta aina mädätysjäännöksen käsittelyyn ja hyödyntämiseen. Biokaasulaitoshankkeella voitaisiin edistää jätevesien sisältämän energian talteenottoa ja korvata fossiilisia polttoaineita.

Hanke on saanut tukirahoitusta Ympäristöministeriön Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskevasta ohjelmasta (RAKI-ohjelma).

Ympäristöministeriö
Hankkeen osapuolet

Lisätietoa:

Petri Nissinen, Projektipäällikkö, petri.nissinen@afry.com