Gapminder world water day

VVY:n Numeroitu kultainen ansiomerkki AFRYn Jukka Ikäheimolle

AFRYn johtava asiantuntija Jukka Ikäheimo on saanut Vesilaitosyhdistyksen Numeroidun kultaisen ansiomerkin

Ansiomerkki myönnetään tunnustuksena poikkeuksellisen merkittävästä ja ansiokkaasta toiminnasta vesihuoltoalan kehittämisen hyväksi.

Jukka Ikäheimo

Ikäheimo on toiminut pohjavesigeologina 40 vuoden ajan. Hänen työuransa alkoi Maa ja Vesi Oy:ssä vuonna 1982, josta tuli sittemmin osa Pöyryä ja vuonna 2019 osa AFRYä. Hän on hydrogeologian ja ympäristögeologian erityisasiantuntijana perehtynyt vedenhankintaselvityksiin, pohjaveden likaantumisselvityksiin ja saastuneiden maa-alueiden tutkimuksiin sekä suojelutekniikoihin.

Ikäheimo on toiminut uranuurtajana pohjavesialalla ja hänen kädenjälkensä on nähtävissä useissa valtakunnallisesti merkittävissä pohjavesi- ja tekopohjavesihankkeissa. Tällaisia ovat esimerkiksi Virttaankankaan, TAVASEn, Tuusulan Jäniksenlinnan, Utin Kuivalan, Häeenlinnan Ahveniston ja Kouvolan Haukkajärven tekopohjavesihankkeet sekä Oulun Viinivaarahanke ja lukuisat muut hankkeet ympäri Suomen.

Menetelmien kehittäjä ja alansa syväosaaja

Jukka Ikäheimo on pitkällä urallaan kehittänyt menetelmiä, kuten maaperähapetusta, pohjavesipurkaumien lämpökuvausta ja kloorifenoleilla pilaantuneen pohjaveden puhdistamista. Viimeksi mainittu on saanut myös kansainvälistä tunnustusta.

Pohjavesiasiantuntijana hän on ollut mukana laajoissa tutkimus- ja kehityshankkeissa, kuten valtakunnallisessa Maa-ainesten oton vaikutukset pohjaveteen -projektissa sekä hautausmaiden pohjavesivaikutuksia selvittäneessä tutkimusprojektissa. Hän on ollut kutsuttuna asiantuntijajäsenenä useissa valtakunnallisissa kehityshankkeissa, kuten Turkistarhojen pohjaveden biologisen kunnostuksen toteuttaminen (NITROS, SYKE) ja Passiivinäytteenotto pilaantuneiden pohjavesinäytteiden tutkimisessa ja seurannassa (PASSIIVI, PIRELY).

Palkintoperusteluissa korostuu Ikäheimon osaaminen ja intohimo:

Ikäheimon syvällinen ymmärrys hydrogeologiasta ja kyky kertoa monimutkaisistakin asioista kaikkia innostavalla ja ymmärrettävällä tavalla ovat omaa luokkaansa. Hänen palonsa alaan on innoittanut vesihuoltoalalla monia nuoria, joista on tullut myös alamme huippuja.

Ikäheimo on luennoinut mm. Oulun ja Turun yliopistoilla ja jakanut tietoaan artikkeleissa, oppaissa sekä tieteellisissä julkaisuissa. Asiakkaiden keskuudessa hän on erittäin pidetty ja arvostettu asiantuntija.

Ansiomerkki jaettiin Vesihuoltopäivillä Vaasassa 11.5.2022.