ARK STUDIO PEOPLE

Våre mennesker

160 arkitekter, designere og strategiske rådgivere

I Norge er vi 50 medarbeidere og du finner oss over hele landet, med kontorer i Oslo, Trondheim og på Svalbard.

For oss er lokal tilstedeværelse, langsiktige relasjoner og bærekraft viktig. Vi tror på å ta ansvar; for miljøet og fremtiden, byene våre og livet imellom og innenfor byggningene.

Vi lytter til kundene våre og søker en dyp forståelse av din drift, behov og bruk av lokaler. Helhetstenkning og tverrfaglig samarbeid er vårt svar på hvordan vi best kan bidra til å skape et samfunn som fungerer i dag og i fremtiden. Vi brenner for å skape miljøer å trives i!

ARK STUDIO PEOPLE Norway

Kontakt oss

Niclas Berlin Nilssen - Studio Manager Norway, AFRY Ark Studio

Niclas Berlin Nilssen

Direktør AFRY Ark Studio Norge

Kontakt Niclas Berlin Nilssen

For salgsforespørsler, vennligst fyll ut dette skjemaet. For alle andre forespørsler, vennligst besøk våre kontor- og kontaktsider.
Ole Knagenhjelm Lysne - Studioleder Oslo

Ole Knagenhjelm Lysne

Studioleder Oslo

Kontakt Ole Knagenhjelm Lysne

For salgsforespørsler, vennligst fyll ut dette skjemaet. For alle andre forespørsler, vennligst besøk våre kontor- og kontaktsider.
Katrine Falch Aune - Studioleder Trondheim

Katrine Falch Aune

Studioleder Trondheim

Kontakt Katrine Falch Aune

For salgsforespørsler, vennligst fyll ut dette skjemaet. For alle andre forespørsler, vennligst besøk våre kontor- og kontaktsider.

AFRY Ark Studio Oslo

Andreas Bjørne Jacobsen - Planlegger

Andreas Bjørne Jacobsen

Planlegger

Andreas er utdannet med master i By- og regionplanlegging fra NMBU i 2020. Han jobbet som byplanlegger i Plan- og bygningsetaten i Bergen kommune fra 2020 til 2023, og har vært ansatt i AFRY Ark Studio siden april 2023. Han har spisskompetanse innen 3D-modellering og mobilitetsplanlegging. Han var blant annet assisterende prosjektleder på prosjektet Arealstrategi for Dokken i Bergen kommune, og hadde ansvar for mobilitetsstrategien og 3D-modelleringen der. I tillegg har han vært involvert i flere mindre prosjekter og jobbet med analyser, utredninger, og produksjon av kart og illustrasjoner.

+47 995 19 606
andreas.jacobsen@afry.com

Anne-Mette Duane Andersen - Interiørarkitekt

Anne-Mette Duane Andersen

Interiørarkitekt

Anne-Mette er en av våre senior interiørarkitekter. Anne-Mette har 20 års relevant erfaring fra interiørbransjen som interiørkonsulent, dekoratør, salgskonsulent og prosjektleder.
Hennes kunnskap innen faget strekker seg fra valg av materialer, farger, designmøbler til hele prosesser og utførelser i samarbeid med disipliner på tvers av byggfagene som også inkluderer det å håndtere riktige IT/BIM verktøy som er viktig for et godt tverrfaglig samarbeid. I tillegg til interiørfaglig kompetanse har hun videreutdanning innenfor prosjektledelse fra SKEMA business School.

+47 991 28 909
anne-mette.andersen@afry.com

Athenna Janelle Lucero Grindaker - Landskapsarkitekt

Athenna Janelle Lucero Grindaker

Landskapsarkitekt

Athenna er landskapsarkitekt og urban designer med fordypning innen urban arkitektur fra Aalborg Universitet. Hun kan jobbe med og har erfaring fra alle faser av oppdrag, helt fra tidlig fase til detaljprosjektering. Gode resultater innen mulighetsstudier, stedsanalyser, nærmiljøanlegg og idrettsanlegg. Interesse for overordnet byutvikling, park og byrom. Athenna har jobbet med varierte prosjekter knyttet til samferdsel, bolig, takhager, skole, lekeplass og friluftsområder. Hun er god i grafisk utforming.

+47 467 78 912
athenna.grindaker@afry.com

Bente Engen - Seniorarkitekt

Bente Engen

Senior arkitekt

Bente er en engasjert og erfaren arkitekt med bred kompetanse innen helse- og omsorgsbygg. Hun har utdanning fra NTNU innen Universell utforming. Bente har vært med å programmere, designe og detaljere store og komplekse omsorgsbygg i tett samarbeid med brukergrupper. Hun er spesielt opptatt av hvordan et hjemlig preg kan integreres, samtidig som det legges til rette for god logistikk, effektiv drift og et hyggelig arbeidsmiljø for de ansatte. Bente har erfaring med rehabiliteringsprosjekter som står på gul liste og krever godkjenning fra byantikvaren.

+47 971 01 009
bente.engen@afry.com

Bita Rajabi - Senior Landskapsarkitekt

Bita Rajabi

Senior Landskapsarkitekt

Bita Rajabi (MNLA) har lang erfaring som landskapsarkitekt med gode ferdigheter i 3D modellering. Hun har oppnådd erfaring med mange typer prosjekter, alt fra skolegård til park og byrom, boligområder og samferdselsprosjekter. Hun har svært god forståelse for tverrfaglig samarbeid og hvordan hennes fag hører sammen med de andre fagene i et prosjekt. Bita legger vekt på involvering av brukerne og en forståelse av konteksten og funksjonene. Bita er analytisk sterk og motivert av å jobbe kreativt med løsninger som skaper attraktive, levende og bærekraftige miljøer.

+47 413 84 718
bita.rajabi@afry.com

Bård Lindqvist - Markedsansvarlig Industri

Bård Lindqvist

Senior arkitekt,
Markedkoordinator industri

Bård har erfaring med prosjekter innen bolig, næring, industri, kultur, undervisning, helse og kommunalt formålsbygg. Han har fulgt flere mellomstore byggeprosjekter som fra mulighetsstudie og forprosjekt via detaljerings- og byggefase til ferdig bygg. Han er spesielt opptatt av prosjektenes byggbarhet, og har gjerne et overordnet blikk på detaljene selv i tidlige prosjektfaser, slik at både bygningsfysiske, tekniske og reguleringsmessige krav lar seg overholde når prosjektet kommer til utførelsesfasen. Bård har erfaring med oppdragsledelse, prosjektering og som ansvarlig søker og er godkjent BREEAM-NOR AP.

+47 413 80 280
baard.lindqvist@afry.com

Cecilie Bruun Jensen - Arkitekt

Cecilie Bruun Jensen

Arkitekt,
Fagkoordinator arkitektur

Cecilie Bruun Jensen er arkitekt med mastergrad i bærekraftig arkitektur fra Aalborg Universitet. Hun har god innsikt i og forståelse av beregning knyttet til teknikk som bæring/konstruksjoner, miljø- og klimakrav, samt grafisk fremstilling og visualisering. Som arkitekt ønsker hun å forene arkitekturen med stedet, bærekraftige aspekter, funksjonelle krav samt brukernes ønsker. Hun har stor lidenskap for bærekraft i form av de sosiale aspekter, materialvalg, bygningens livssyklus samt energioptimering og hvordan vi som arkitekter kan være med til å skape en god fremtid.

+47 920 59 167
cecilie.jensen@afry.com

 

Charlotte Bårdsløkken Bay - Senior interiørarkitekt

Charlotte Bårdsløkken Bay

Senior interiørarkitekt

Charlotte er utdannet interiørarkitekt med en First Class Honours degree fra Griffith College Dublin. Charlotte er en meget dyktig interiørarkitekt med mange års erfaring og design av vellykkede prosjekter innen kontor og næring. Hun har spesielt arbeidet mye med arbeidsplassutforming i forbindelse med rehabilitering eller relokalisering av næringsbygg, både offentlige og private. Charlotte blir gjerne engasjert til prosjekter hvor det skal foretas store endringer av både kultur og arbeidsform, som igjen krever atferdsendring av medarbeidere og ledere.

+47 920 23 305
charlotte.bay@afry.com

Elin Hogsnes - Senior rådgiver

Elin Hogsnes

Senior rådgiver

Seniorrådgiver innen strategisk arbeidsplassutforming og erfaren innen organisasjonsutvikling. Elin har solid erfaring innen HR og organisasjonsutvikling med spisskompetanse på strategisk HR, endringsledelse, arbeidsplassutvikling, konseptutvikling, gjennomføring og implementering av arbeidsplasskonsepter - både innen privat og offentlig sektor. Kombinasjonen som arbeidsplassrådgiver og HR-leder i små og store organisasjoner gjør henne spesielt egnet til å forstå kompleksiteten i organisasjoner og lede endringsprosesser.

+47 917 24 908
elin.hogsnes@afry.com

Elise Haraldsrud Lien - Jurist / kvalitetskoordinator

Elise Haraldsrud Lien

Jurist / kvalitetskoordinator

Elise er strategisk byggesaksrådgiver og kvalitetskoordinator i AFRY Ark Studio i Norge. Hun er utdannet jurist ved universitetet i Oslo, med etterutdanning innen organisasjonsutvikling, prosjektledelse og kvalitetsledelse. Med bred kompetanse innenfor offentlig og privat sektor vil hun bistå kunder med prosjektutvikling, prosessledelse og strategisk rådgivning innen plan- og bygningsrett, fra tidlig fase til realisering av prosjektet. Elise har videre planjuridisk kompetanse i utarbeidelse og kvalitetssikring av arealplaner, rekkefølgekrav og utbyggingsavtaler.

+47 980 26 560
elise.lien@afry.com

Guro Ranum - Markedskoordinator steder og byrom

Guro Ranum

Planlegger,
Markedskoordinator steder og byrom

Guro er utdannet urban designer med fordypning innen urban arkitektur. Hun har jobbet med varierte arbeidsoppgaver innenfor by- og stedsutviklingsprosjekter. Hun har interesse for byutvikling og urbanisme med stort fokus på sosial bærekraft. Guro jobber i alle faser i prosjekter, fra idéutvikling, medvirkning til utarbeidelse av planer. Guro har også roller innen prosjektstyring og prosjektledelse. Hun trives godt med tverrfaglige prosjekter og samarbeid. Kombinasjonen med erfaring fra planprosesser, kunnskap innen urban design og prosjektstyring gir Guro et godt blikk for helheten i prosjekter.

+47 984 59 965
guro.ranum@afry.com

Gustavo Machado Majewski - Arkitekt

Gustavo Machado Majewski

Arkitekt

Gustavo har mastergrad i arkitektur med fokus på universell utforming, som har vært spesielt nyttig i arbeidet med å transformere eldre bygg, campus og større komplekse kontorbygg. Gustavo har erfaring med møbelvalg, design og uttrykk for fellessoner i både campus- og kontorprosjekter og designet en rekke arbeidsplassløsninger. Gustavo har en stor lidenskap for å designe sterke og varige konsepter. Han har bodd i flere land og har en omfattende portefølje av syv forsjellige språk, dette gir han et internasjonalt perspektiv og gode kommunikasjonsevner i et internasjonalt miljø.

+47 920 46 452
gustavo.machado@afry.com

Halvor André Halvorsen Saga - Arkitekt / byggesaksrådgiver

Halvor André Halvorsen Saga

Arkitekt / byggesaksrådgiver

André er utdannet arkitekt fra Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. Som arkitekt interresserer han seg spesielt for potensialene som ligger i eksisterende bygningsmasse ved å tilføre ny arkitektur. Med fokus på bærekraftige materialvalg, spennende løsninger og stedstilpasninger er han overbevist om at dette sammen vil utgjøre en forskjell, ikke bare for nærmiljøet, men også i et større miljøperspektiv for omgivelsene. André har god erfaring fra Plan- og bygningsetaten i Oslo som saksbehandler for byggesaker, og som kundeveileder i saker med både større og mindre kompleksitet.

+47 930 90 560
andre.saga@afry.com

Henrik Haver - Senior planlegger

Henrik Haver

Senior planlegger

Henrik har lang erfaring fra reguleringsplanlegging og stedsutvikling. Han har jobbet både i offentlig og privat sektor, hvor han har opparbeidet svært god kompetanse innenfor planlegging på alle nivå. Henrik har stort sett jobbet med offentlige planer i hele landet, med kommune/stat som oppdragsgiver. Henrik har særlig innsikt i større offentlige komplekse prosesser i tidlig fase til planlegging. I tillegg til å være prosjekt og oppdragsleder i større og mindre prosjekt, har Henrik stor faglig innsikt i produksjon av alle juridiske dokumenter tilknyttet en komplett reguleringsplan.

+47 977 48 767
henrik.haver@afry.com

Ingerd Husøy Høknes - Senior interiørarkitekt

Ingerd Husøy Høknes

Senior interiørarkitekt

Ingerd har over 20 års erfaring som interiørarkitekt og med det en stor bredde av prosjekter, fra boliger til store offentlige institusjoner og kontorbygg. I løpet av de siste årene har hoveddelen av oppgavene vært å følge et prosjekt fra implementering av arbeidsplasskonsept til interiørprosjektering. Hun er med det godt vant med brukerprosesser og hva som trengs for å utforme optimale lokaler til ulik type bruk. Ingerd legger vekt på å utforme nøkterne og funksjonelle arealer som tåler tidens tann, både visuelt og kvalitetsmessig.

+47 928 59 769
ingerd.husoy@afry.com

Irene Garcia Santiago - Arkitekt

Irene Garcia Santiago

Arkitekt

Irene er en løsningsorientert arkitekt med en helhetlig tilnærming til arkitektur. Hun tok sin mastergrad ved Polytechnic University of Madrid (UPM), hvor hun spesialiserte seg i hybride infrastrukturbygg. I tillegg har hun erfaring fra både offentlig og privat sektor i Spania. Hennes flerkulturelle bakgrunn gir laget et nytt perspektiv. Hennes tilnærming til arkitektur fokuserer på brukeropplevelsen, med høy hensyntagen til designens innvirkning på samfunnet og miljøet. Hun jobber i alle skalaer og faser av design, fra konseptutvikling til konstruktiv detaljering.

+47 463 38 695
irene.garcia@afry.com

Irene Norberg - Senior planlegger

Irene Norberg

Senior planlegger

Irene er utdannet arkitekt med lang erfaring fra reguleringsprosesser og saksbehandling i kommunal sektor. Hun er engasjert i stedsutvikling og ønsker å bidra til gode steder og kvalitet i utforming av nye boligområder. Irene har vært ansvarlig saksbehandler for flere viktige utviklingsprosjekter i Oslo, blant annet boligprosjekter på Mortensrud, Nordstrand og Ensjø. Irene har gjennom rollen som saksbehandler utarbeidet stedsanalyser, produsert saksframlegg, utformet plankart og bestemmelser. Irene liker å jobbe analytisk med stedets identitet som utgangspunkt for reguleringsplanen.

+47 975 34 692
irene.norberg@afry.com

Irina Haldorsen - Byggesaksrådgiver

Irina Haldorsen

Byggesaksrådgiver

Irina Haldorsen er utdannet byggingeniør fra Høgskolen i Narvik og har lang erfaring som byggesaksrådgiver/ansvarlig søker i prosjekter av ulik karakter og størrelse. Hun har spesialistkunnskap til plan- og bygningsloven og SAK 10 og en meget variert prosjektportefølje. I det daglige arbeider hun både med tradisjonelle byggesaker og strategisk byggesaksrådgivning, hvor hennes kompetanse og erfaring gjør at hun kan bistå oppdragsgiver med å finne de smarte og kostnadseffektive løsningene.

+47 482 42 480
irina.haldorsen@afry.com

Ivana Milićević - Arkitekt / byggesaksrådgiver

Ivana Milićević

Arkitekt / byggesaksrådgiver

Arkitekt med erfaring fra en rekke prosjekter i både privat og offentlig sektor, med prosjekter basert i Europa, USA og Canada. Ivana har spesialisering innen bærekraftig utvikling og byggeteknologi. Ivana har sterke design- og presentasjonsevner kombinert med god teknisk kunnskap.

+47 9299 7586
ivana.milicevic@afry.com

Jan-Kenneth Andersen - Arkitekt

Jan-Kenneth Andersen

Arkitekt

Jan-Kenneth er utdannet arkitekt, uteksaminert på Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) våren 2022. I løpet av studiene har han vært gjennom en bred kompetanse innen arkitekturfag. Hos AFRY Ark Studio har han vært prosjekterende arkitekt. Prosjektene han har jobbet med omfatter rehabiliteringsprosjekt, transformasjonsprosjekt, tilgjengelighetsprosjekt og mulighetsstudier. Han har tegnet helsehus, skoler, boligbygg, småhus og møbler.

+47 481 78 506
jan-kenneth.andersen@afry.com

Ka Yeung Chi - Landskapsarkitekt

Ka Yeung Chi

Landskapsarkitekt

Chi er utdannet landskapsarkitekt fra Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. Han har prosjekteringserfaring i alle faser av prosjektering, fra innledende skissefase til byggeoppfølging. Han har erfaring som prosjektleder, og omfattende erfaring fra arbeid i tverrfaglige team. Prosjektene han har jobbet med omfatter byplanlegging, offentlige parker, omsorgsprosjekter og private boligprosjekter. Hans ekspertise innen overvannshåndtering og universell utforming har vært sentral i prosjektene hans, med kompetanse innen 3D-prosjektering.

+47 939 50 934
kayeung.chi@afry.com

Kaja Rishovd - Senior interiørarkitekt

Kaja Rishovd

Senior interiørarkitekt

Kaja er en meget erfaren interiørarkitekt og møbeldesigner innen kontor, næring og bolig mm. Prosjektleder og prosjektansvarlig med god innsikt i strategisk arealforvaltning, brukerprosesser og prosjektstyring, i større og mindre prosjekter, fra tidligfase til ferdigstillelse. Erfaringene omhandler de fleste av fasene innen det interiørarkitekturfaglige området, fra mulighetsstudier, analyser og skisseprosjekter, til ferdige løsninger, detaljprosjektering og gjennomføring, med konseptutvikling og spesialdesign. Hun har i de senere år opparbeidet en spisskompetanse innen arbeidsplassutvikling.

+47 996 92 544
kaja.rishovd@afry.com

Lars Jørund Haugen - Markedsansvarlig Formålsbygg

Lars Jørund Haugen

Senior arkitekt,
Markedskoordinator formålsbygg

Lars Jørund Haugen er en rutinert arkitekt med eksamen både fra Arkitekthøgskolen i Oslo og fra University of North London. Lars har erfaring fra arbeid med produksjonslokale, barnehage, skole, idrettsanlegg, sykehus, kontor, hytte og bolig. Han har arbeidet mye med prosjektering, tverrfaglig kontroll og prosjekteringsgruppeledelse, og har i tillegg kompetanse innen kvalitetssikring, risikostyring og HMS i prosjektering og utførelse. Lars har fagkunnskap fra store, komplekse byggeprosjekter - alt fra tidligfase mulighetsstudie / konseptutvikling og programmering til detaljprosjektering og prosjektgjennomføring / byggeplassoppfølging.

+47 924 51 590
lars.haugen@afry.com

Miriam Slaatsveen Nazareno - Planlegger

Miriam Slaatsveen Nazareno

Planlegger

Miriam er utdannet by- og regionsplanlegger fra NMBU. Hun er engasjert og nysgjerrig innen eget og andre fagfelt, og liker å utfordre seg i jobben med nye og varierte arbeidsoppgaver. Miriam har jobbet med ulike planfaglige oppgaver der hun har ansvaret for planbeskrivelse, ROS-analyse og plankart. Hun har videreutdanning og kurs i prosessledelse og workshops.

+47 958 69 131
miriam.slaatsveen.nazareno@afry.com

Niclas Berlin Nilssen - Studio Manager Norway, AFRY Ark Studio

Niclas Berlin Nilssen

Direktør AFRY Ark Studio Norge

Leder for AFRY Ark Studio i Norge. Engasjerende prosjekt- og prosjekteringsleder med lang erfaring særlig innenfor offentlige formålsbygg. Har arbeidet tett på oppdragsgiver gjennom alle prosjektfaser ved både nybygg og rehabilitering. Har i tillegg til god tverrfaglig forståelse også høy kompetanse innenfor offentlig anskaffelse, konkurransegjennomføring, kontrahering, entreprisevalg, rådgiver- og entreprenør-kontrakter, kalkulasjon, KU/KP-rollene og prosess- og brukermedvirkning.

+47 952 58 510
niclas.nilssen@afry.com

Ole Knagenhjelm Lysne - Studioleder Oslo

Ole Knagenhjelm Lysne

Senior arkitekt,
Studioleder Oslo

Ole er utdannet arkitekt fra Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. Han har erfaring fra Plan- og bygningsetaten i Oslo som saksbehandler for større byggesaker og innsendt plan. Han har videre erfaring som prosjekterende arkitekt og som ansvarlig søker. Prosjektene han har jobbet med omfatter rehabiliteringsprosjekter i bolig- og næringsbygg, arbeid med vernede bygninger og mulighetsstudier nybygg/eksisterende bygg.

+47 930 05 486
ole.lysne@afry.com

Olivia Traut - Senior rådgiver

Olivia Traut

Senior rådgiver

Olivia er organisasjonskonsulent og har over fem års erfaring innen organisasjonsutvikling med internasjonale klienter fra forskjellige industrier og forretningsområder. Hos AFRY Ark Studio er hun rådgiver for strategisk arbeidsplassutvikling og bidrar med fasilitering av workshops, medvirkningsprosesser og prosessledelse. I alle prosjekter prøver hun å finne effektfulle intervensjoner som ivaretar individuelle behov og mål for hver organisasjon, team og enkeltperson, gjennom løsnings- og ressursorienterte metoder og modeller.

+47 920 98 405
olivia.traut@afry.com
 

Trine Olsen Møgster - Seniorkonsulent

Trine Olsen Møgster

Seniorkonsulent

Trine er en dyktig fasilitator og prosessleder. Hun har en unik bredde på området endring og innovasjon, der hun gjennom 20 år har arbeidet med ledelse av areal- og transportplanlegging, organisasjonsutvikling, digital transformasjon og med eiendom- og stedsutvikling. I dag bidrar hun som prosessleder på noen av de mest komplekse prosjektene vi jobber med, samtidig som hun holder på med en doktorgrad på utvikling av offentlig rom, ved institutt for bygg- og miljøteknikk, ved NTNU. Hun er kreativ, effektiv og samhandlingsorientert. En styrke er at hun evner å tilføre energi til arbeidsgrupper i tunge prosesser.

+47 905 96 782
trine.olsen@afry.com

AFRY Ark Studio Trondheim

AFRY contact person generic image

Astrid Bremnes Aag

Senior rådgiver

Astrid Bremnes Aag jobber til daglig med prosjektledelse, prosjektstyring og prosjektutvikling i noen av Norges største og mest komplekse byggeprosjekter. Hun er opptatt av å skape gode team, en god dialog og et godt samarbeidsmiljø i prosjekter. Hun er analytisk og har god tverrfaglig prosesskompetanse. Astrid har de siste årene gjennomført et erfaringsbasert masterprogram i fysisk planlegging ved Institutt for arkitektur og planlegging ved NTNU. Astrid har bred og oppdatert kunnskap om plan- og byggeprosesser, ulike prosjektgjennomføringsmodeller og hvordan bransjen fungerer i praksis.

+47 924 25 647
astrid.aag@afry.com

Fredrik Kvål Kirkestuen - Rådgiver

Fredrik Kvål Kirkestuen

Rådgiver

Fredrik er utdannet som eiendomsutvikler og -forvalter ved institutt for arkitektur og planlegging, NTNU. Etter utdanningen jobbet han som vitenskapelig assistent ved samme institutt og var involvert i undervisning og forskning i fagfeltene strategisk arealforvaltning, programmering og evaluering av bygg i bruk, eiendoms- og områdeutvikling, bærekraftig eiendomsforvaltning og plan- og byggeprosess. Fredrik har bred erfaring fra prosjekter omhandlende strategisk arbeidsplassutforming.

+47 993 20 732
fredrik.kirkestuen@afry.com

Gunhild Solem Eidsvik - Senior arkitekt

Gunhild Solem Eidsvik

Senior arkitekt

Gunhild Solem Eidsvik har en Master i Arkitektur ved NTNU og er en allsidig og engasjert planlegger og arkitekt. Hun er god på samarbeid og motiveres av å jobbe i team på tvers av fagdispliner. Med bakgrunn som arkitekt, har hun god forståelse på tvers av fag og disipliner, noe som er en styrke inn i planleggingsfaget. Hun jobber målstyrt og har god kommunikasjon med oppdragsgiver underveis, noe som bidrar til forutsigbarhet i prosjektet og trygghet for oppdragsgiver. KGunhild er god på medvirkning og kommunikasjon, både med innbyggere/interessenter, lokale myndigheter og overordnede myndigheter.

+47 979 83 832
gunhild.eidsvik@afry.com

Karen Naalsund - Markedskoordinator Transformasjon

Karen Naalsund

Senior interiørarkitekt og arbeidsplassutvikler,
Markedskoordinator Transformasjon

Karen Naalsund har master i interiørarkitektur fra Kunst- og designhøgskolen i Bergen (2016). Hun er opptatt av miljøpsykologi, sanselig arkitektur, universell utforming og orienteringsdesign. Kunnskapen innenfor disse bruker hun i arbeidet med konsept og designutvikling, planløsning og materialbruk. Karen har svært god erfaring med utarbeiding av arbeidsplasskonsept, og brukermedvirkning knyttet både til utviklingen og implementeringen av disse. Hun er kjent for sitt blikk for helhet og evnen til å gjøre faget tilgjengelig for kunden. Hun utfordrer prosjekt og brukere, slik at man sammen finner gode løsninger.

+47 928 30 605
karen.naalsund@afry.com

Katrine Falch Aune - Studioleder Trondheim

Katrine Falch Aune

Senior arkitekt,
Studioleder Trondheim

Katrine er utdannet arkitekt ved NTNU og har lang erfaring som praktiserende arkitekt. Hun har erfaring fra et bredt spekter med prosjekter og har vært involvert i prosjekter innen skole, barnehage, omsorg, sykehus, hoteller og bolig. Katrine har erfaring med prosjekter i alle faser - konkurranser, mulighetsstudier, skisseprosjekt, forprosjekt, detaljprosjekt og oppfølging på byggeplass. Gjennom det brede tilfanget av prosjekter og faser har Katrine opparbeidet seg evnen å tilnærme seg og sette seg inn i nye problemstillinger og løse behov for varierte funksjoner.

+47 970 205 13
katrine.aune@afry.com

AFRY contact person generic image

Kris Victoria Ervik

Senior rådgiver

Kris er sosialantropolog med en doktorgrad i endringsledelse fra NTNU. Denne kombinasjonen gjør at Kris ser strategi og brukerperspektiv i lys av hverandre. Hun har jobbet med strategisk campusutvikling og arbeidsplassutvikling der det er viktig å oversette virksomhetsmål til fysiske omgivelser. Erfaringsmessig hjelper dette både med å ta beslutninger lenger ut i prosessen, og også å kommunisere hensikt med endring. Som prosessleder har hun har jobbet for å folk få med på utvikling i en allerede fastsatt, ønsket retning, slik at det blir tilpasset dem som skal ta nye løsninger i bruk.

+47 970 64 026
kris.ervik@afry.com

Manuela Loza - Arkitekt

Manuela Loza

Arkitekt

Arkitekt med mastergrad i arkitektur fra Universitetet i Milan og Universitet i Toronto. Har skrevet masteroppgave innenfor "Sustainable model for communal living: combating desertification". Dyktig interiørarkitekt som allerede fra tidlig i karrieren har bidratt i noen av AFRY Ark Studio sine største prosjekter. Manuela er åpen og respektfull til både mennesker og natur, med en vekt på grønn livsstil og bærekraft.

+47 462 34 122
manuela.loza@afry.com

Margit Hermundsgård - Senior rådgiver

Margit Hermundsgård

Senior rådgiver,
Fagkoordinator POP

Margit er seniorrådgiver, prosjektleder og prosessleder innen strategisk arbeidsplassutforming. Hun er utdannet innen språklig kommunikasjon ved NTNU, og med fagbakgrunn i hvordan muntlig og skriftlig språk definerer, påvirker og påvirkes av hvordan mennesker interagerer, har hun utviklet sin profesjon som prosessleder og fasilitator. Med over 13 års erfaring fra flere sektorer, skreddersyr hun prosesser og involveringsstrategier ut fra målsettinger og ressurser. Hennes kjernekompetanse er å legge til rette for dialog, gjennom å skape tillitt og aktivt koble det overordnete til det konkrete.

+47 990 34 696
margit.hermundsgard@afry.com

Meriem Rezzag Lebza - Arkitekt

Meriem Rezzag Lebza

Arkitekt

Meriem er arkitekt med to mastergrader i arkitektur, den siste var med spesiell fokus på bærekraftig arkitektur fra NTNU, der hovedfokuset var på potensialet i prefabrikkerte trekonstruksjoner. Disse kontruksjonene med deres livssyklus og bærekraftighet ga henne en særlig innsikt i hvordan materialer og byggemetoder påvirker klimaet. I tillegg er hun en kreativ og engasjert arkitekt med erfaring i prosjektering av kontorer , leiligheter og omsorgsenheter. Hun er interessert i gjenbruk og ombruk i prosjekter og liker godt variasjon i oppgavene hun jobber med.

+47 462 18 862
meriem.rezzag.lebza@afry.com

Silje Bentzen Wikmark - Senior interiørarkitekt

Silje Bentzen Wikmark

Senior interiørarkitekt,
Fagkoordinator Iark

Silje har utdanning fra Trondheim, Dublin og London, hvor hun tok mastergrad i interiør med fokus på hvordan interiør påvirker oss. Hun er opptatt av å skape gode og funksjonelle rom for alle brukere, om det er kontor eller skole, for ansatte eller besøkende. Silje har mange års erfaring fra arbeid med private leietakere, slik som kontorarealer for Sweco, DNV GL, Kjeldsberg Eiendom, Sintef – m.flere. til større entrepriser, og har jobbet med barnehager, skoler, helsebygg og bibliotek i hele Norge.

Silje vært involvert i de fleste byggefasene, og da spesielt gjennomføringsfasen, hvor hun har vært ansvarlig interiørarkitekt. Fra dette har hun god kjennskap til offentlig anbud, implementering av gjenbruksmøbler, spesialdesign og tett samarbeid mot arkitekt og andre rådgivere. Hun er opptatt av BIM og riktige dataverktøy for jobben, både mot andre fag og som visualiseringsverktøy mot brukeren.

+47 412 30 310

silje.wikmark@afry.com

Sissel Vinamata Brandi-Hansen - Senior rådgiver

Sissel Vinamata Brandi-Hansen

Senior rådgiver

Sissels er spesialisert i forholdet mellom pedagogikk og praksis. Hun har en bakgrunn som Cand.mag i pedagogikk og har jobbet med tematikken på ulikt vis gjennom 20 år. Sissel har med lang erfaring som prosjektleder og bestiller av byggeprosjekt. I dette arbeidet har hun tilegnet seg stor kunnskap om byggeprosjekt, og prosesstyring knyttet til pedagogikk og funksjonsbehov. Hun har også erfaring fra å jobbe med utredninger og vurderinger knyttet til kapasitet, muligheter og begrensning i bygningsmasse. Videre er Sissel spesialist i involvering og brukermedvirkning i offentlig byggeprosjekt.

+47 468 74 776
sissel.brandi-hansen@afry.com

 

Torunn Lien Nilsen - Senior rådgiver

Torunn Lien Nilsen

Senior rådgiver

Torunn er utdannet master i Geografi fra NTNU. I AFY Ark Studio har hun jobbet med varierte oppgaver innenfor Plan og Urbanisme, fra små reguleringsplaner til store komplekse prosjekter. Hun har opparbeidet god kjennskap til kommunale planprosesser, og har også erfaring som prosjektleder for reguleringsplaner. Torunn har sentral kompetanse, er analytisk, god til å se sammenhenger og håndtere kompleksitet, med en spesiell interesse for og fokus på folkehelse og sosial bærekraft.

+ 47 476 23 930
torunn.nilsen@afry.com

 

Urd Schjetne - Markedsandvarlig Strategisk arealutvikling

Urd Schjetne

Senior interiørarkitekt og arbeidsplassutvikler,
Markedskoordinator Strategisk arealutvikling

Urd har en flerfaglig bakgrunn som interiørarkitekt på en side og som fasilitator av kreative prosesser og medvirkning på den andre. Hun er topptrent på fasilitering av kreative prosesser spesielt og evner å få folk til å skape store ideer og tenke sammen, samtidig som hun har ekspertkompetanse på løsningsutvikling innenfor arbeidsplass og campusutvikling. Dette gjør at hun både kan få folk med på nytekning og også å argumentere frem mot beslutning. Hun har vært prosjektleder i mange år og jobbet tett mot utførende på bygg og koblet dette mot brukerne. Urd underviser dessuten fast ved utdanning Playmakerne. Hun har kjørt store folkeprosesser innenfor ideutvikling på alt fra offentlige rom til ned i utvikling av ny pedagogisk praksis.

+47 909 55 210
urd.schjetne@afry.com

AFRY Ark Studio Longyearbyen

Eli Marie Angen - Senior interiørarkitekt og arbeidsplassutvikler

Eli Marie Angen

Senior interiørarkitekt og arbeidsplassutvikler

Eli Marie Angen har lang erfaring som interiørarkitekt og er utdannet ved Norges Kreative Fagskole i Oslo og senere tatt opp som medlem av NIL. Eli Marie har siden jobbet hos AFRY Ark Studio og opparbeidet seg erfaring innen kontorbygg, kultur, bolig, idrettsanlegg, skole og helsebygg. Eli er interiørarkitekt, men jobber tverrfaglig med en stor variasjon av type prosjekter. I tillegg til erfaring med oppgaver som krysser inn på de klassiske arbeidsoppgavene for arkitekter, har hun høy kompetanse på brukermedvirkning, analyser og fasilitering. Eli er en god kobler mellom ulike fag, og spesielt mellom bruker og byggeprosjekt.

+47 930 04 997
eli.marie.engen@afry.com