Eidsvoll tunnel inspection Norway

100 tunneler inspisert!

24/06/2020

I tunnelnasjonen Norge finnes det nærmere 1200 vegtunneler som samlet har en lengde på over 800 km. For alle tunneler på riksvegnettet kreves det geologisk hovedinspeksjon av berg- og bergsikring hvert femte år for å påse at tunnelene er trygge å kjøre igjennom. Vurdering av bergtekniske forhold krever både erfaring og kompetanse, slik at man kan gi gode beskrivelser av hvilke tiltak som er nødvendig for å sikre trafikanter og tunnelutstyr på kort og lang sikt

AFRY har på oppdrag fra Statens Vegvesen og fylkeskommuner i perioden mellom høsten 2017 til dags dato, gjennomført geologisk hovedinspeksjoner av vegtunneler i store deler av Norges langstrakte land. Denne måneden inspiserte AFRYs ingeniørgeologer sin tunnel nr. 100, Eidsvolltunnelen på E6 sør for Minnesund!

- Vi får sett steder som ikke så mange andre har vært før. Det kan ofte være både 5 og 10 år siden noen har satt sin fot på de plassene der vi krabber og klemmer oss forbi bak hvelv i tunnelene for å inspisere at den er trygg for trafikk. Når klokka begynner å nærme seg 04 på natten er det for oss også spesielt viktig å vite at vi kan stole på gode kollegaer, både hvis noe mot formodning skulle skje og at vi som lag får inspeksjon utført med god kvalitet slik at tunnelene igjen kan åpnes til folk med normale jobber våkner, sier Gjermund Vingerhagen som var med på å inspisere Eidsvolltunnelen.